Боднарчук Тетяна Вікторівна

BodnarchukПосада:доцент кафедри німецької мови

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

Тематика наукових досліджень:

Білінгвальна освіта, особливості формування штучного білінгва, методика викладання німецької мови як іноземної

Курси, що читає: друга іноземна мова, методика навчання іноземних мов, методика навчання першої іноземної мови, методика навчання другої іноземної мови, методика навчання першої іноземної мови у старших класах ЗОШ, методика навчання другої іноземної мови у старших класах ЗОШ.

Додаткова інформація:

У 1989 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет романо-германської філології. У 2008 році закінчила аспірантуру у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 15.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2012 році успішно захистила дисертацію на тему «Розвиток білінгвальної освіти в Австрії (1945-2010 рр.)». З 2003 року працює викладачем, з 2012 року – старшим викладачем, з лютого 2014 року – доцентом кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Має 48 наукових та навчально-методичних публікацій.

E-mail: ktv40@mail.ru