Вибіркові дисципліни

Перелік дисциплін і анотацій дисциплін вільного вибору студента на 2019-2020 н.р:

Дисципліни вільного вибору 2019-2020 н.р. денна форма навчання

Дисципліни вільного вибору 2019-2020 н.р. заочна форма навчання

Дисципліни вільного вибору 2019-2020 н.р. вибір з переліку