Главацька Олена Іванівна

Kандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови.

1986-1991 – навчання на філологічному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови і літератури, англійської мови

1991-2007 – вчитель ЗОШ № 10 (м. Кам’янець-Подільський), вчитель вищої категорії.

2007 р. – захистила дисертацію Людина в сучасному російському словотворі (субстантивна похідна лексика ’особи’). – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 – російська мова. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. – Київ, 2007.

Учасник Практикуму-курсу успішного викладання англійської мови (професор Джулія Авсюкевич – директор міжнародного мовного центру (Великобританія); 2013.

Семінару, присвяченого розповсюдженню результатів міжнаціонального ТЕМПУС проекту PROSET (Promotion of Sustainable Excellence in Language Testing and Assessment in English) – п. Дж. Кален – керівник ТЕМПУС проектів Дрезденського технічного університету; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 2013.

Коло наукових інтересів: проблеми деривації та словотворчої семантики, системних зв’язків одиниць мотиваційних пар, стилістики, лексикографії. Автор понад 50 наукових праць, опублікованих в Україні, Росії, Білорусії, Польщі.

Публікації:

Толково-словообразовательный словарь субстантивов лица русского языка. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. (соавтор Литвинникова О.И.)

Теоретико-методичні основи педагогічної практики з англійської мови для студентів факультету іноземної філології. Видання друге доповнене. – Кам’янець-Подільський: Видавництво Абетка-Світ, 2014.

Субстантивы лица в современных русском и английском языках (структурно-семантический аспект) : монография. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015.