Голубішко Ірина Юріївна

Голубишко

Голубішко Ірина Юріївна

Народилася 11 грудня 1960 року.

 

У 1978 році вступила на філологічній факультет (спеціальність «Російська мова і література») Кам`янець-Подільського педагогічного інституту ім. В.П. Затонського, випускницею якого стала 1982 року. Під керівництвом доцента С.Д. Абрамовича (тепер доктора філологічних наук, професора) виконала дипломну роботу на тему «Предметно-изобразительное начало в эстетике русского реализма на рубеже ХIХ – ХХ веков (на материале творчества А.П. Чехова)».

У 1982–1985 роках за направленням працювала вчителем російської мови та літератури Новолазарівської СШ (Казанківського району Миколаївської області). З квітня 1986 року працює у даному вищому навчальному закладі.

2002 – 2004 рр. навчалась у магістратурі Кам`янець-Подільського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Російська мова і зарубіжна література», яку закінчила з відзнакою.   Захистила магістерську роботу «Выразительные языковые средства в произведениях В.Г. Короленко».

Після закінчення аспірантури (2012 р.) захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблематика деталей предметно-художньої зображальності у прозі В.Г. Короленка» (2013 р.) за спеціальністю 10.01.02 – російська література. У травні 2014 року отримала диплом кандидата філологічних наук.

У даний час працює доцентом кафедри германських мов та зарубіжної літератури факультету іноземної філології. Читає лекційні курси з «Зарубіжної літератури (17-18 ст.)», «Історії мистецтв», проводить практичні та лабораторні заняття з таких навчальних курсів: «Зарубіжна література», «Методика викладання світової літератури», «Історія мистецтв», здійснює керівництво педагогічною практикою студентів IV і V курсів.

До кола наукових інтересів входять питання виразності художнього тексту; специфіка речового образу як складової художнього твору; різні аспекти компаративного аналізу творів. Особливий інтерес викликають проблеми викладання зарубіжної літератури в школі та вузі.