Городиська Оксана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

ОсвітаГородиська

* диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету / 1998 р., вчитель української мови і літератури та німецької мови, зарубіжної літератури;

* диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2011 р.)

Професійна діяльність

2012 р. – по даний час – старший викладач кафедри іноземних мов КПНУ імені Івана Огієнка

2006 – 2012 – викладач кафедри іноземних мов КПНУ імені Івана Огієнка

2003 – 2006 – аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

2001 – 2003 – викладач Кам’янець-Подільського державного університету

Автор понад 20 наукових публікацій.

Наукові інтереси

* теорія і методика професійної освіти

* практичний аспект підготовки майбутнього вчителя у сучасному педагогічному ВНЗ

* методика викладання іноземної мови професійного спрямування

Публікації (за останні роки)

1. Городиська О. М. Роль і значення самоаналізу в особистісно орієнтованих технологіях / О. М. Городиська // Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру : Науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 344 с. – С. 156-161.

2. Городиська О. М. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2009.- Т. 3. – 134 с. – С. 64-65.

3. Городиська О. М. Структура та функції педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Випуск 1. – 314 с. – С. 67-69.

4. Городиська О. М. Структура та функції педагогічного самоаналізу у системі професійної підготовки майбутнього вчителя / О. М. Городиська //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія // Збірник наукових праць. – Випуск 31. Редкол. : В.І.Шахов (голова) та ін.. – Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2010. – 420с. – С. 235-240.

5. Городиська О. М. Самоаналіз як критерій ефективності педагогічної діяльності вчителя / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 3. – C. 119-120.

6. Городиська О. М. Педагогічний самоаналіз як компонент інформаційної культури майбутнього вчителя / О. М. Городиська // Освіта в інформаційному суспільстві : філософські, психологічні та педагогічні аспекти : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Суми, 27-28 жовтня 2010 р.). – Суми : Університетська книга, 2010. – 187 с. – С. 99-100.

7. Городиська О. М. Зміст підготовки майбутніх вчителів до здійснення педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск 2. – C. 85-87.

8. Городиська О. М. Формування готовності студентів вищої педагогічної школи до самоаналітичної діяльності: результати експериментального дослідження [Електронний ресурс] / О. М. Городиська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Романишина Л. М. – 2011. – Вип. 1. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_1/11gomred.pdf.

9. Городиська О. М. Стан готовності майбутніх учителів до педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 3. – C. 193-194.

10. Городиська О.М. Рівні готовності до педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 11, т. 3. – C. 91-92.

11. Городиська О.М. Самоаналіз уроку як засіб підвищення його ефективності / О. М. Городиська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 72 с. – С. 41-42.

12. Городиська О. М. Значення рефлексії у педагогічній діяльності / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – C. 111-112.

13. Городиська О.М. Сучасні підходи до викладання іноземної мови професійного спрямування / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками ІI Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 17-20.

14. Городиська О. М. Зміст підготовки майбутніх вчителів до самоаналітичної діяльності / Оксана Миколаївна Городиська // Мировая наука: сегодня, завтра, всегда: материалы (V) XLV Международной научно-практической конференции по юридическим, филологическим, педагогическим, философским, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам, (Україна, м. Горлівка, 22-23 травня 2014 г.). – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2014. – с. 91-96.

15. Городиська О. М. Мотивація професійного самовдосконалення викладача іноземної мови професійного спрямування / Оксана Миколаївна Городиська // Новые технологии поиска научных идей: материалы XII (LII) Международной научно-практической конференции по юридическим, филологическим, педагогическим, философским, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам, (Україна, м. Горлівка, 25-26 грудня 2014 г.). – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2014. – с.

16. Городиська О. М. Основні принципи навчання читання професійно орієнтованих текстів / Оксана Миколаївна Городиська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції 23 жовтня 2014 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 25-28.

17. Городиська О. М. Методичний аспект навчання читання професійно-орієнтованих текстів / Оксана Миколаївна Городиська // Соціально-гуманітарні виклики 2015 року : V Міжнародна науково-практична конференція НАНР. – Львів , 2015. – С. 44-47.

18. Городиська О. М. Мотиваційний компонент у готовності до професійної діяльності викладача іноземної мови професійного спрямування / Оксана Миколаївна Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 14, у 3 т. – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 24-25.

19. Городиська О. М. Методичний аспект навчання діалогічного мовлення на заняттях з німецької мови професійного спрямування / Оксана Миколаївна Городиська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали ІV Регіональної науково-практичної конференції 24 вересня 2015р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2015. – C. 28-29.

20. Городиська О.М. Формування педагогічної рефлексії вчителя / Оксана Миколаївна Городиська // Вісник НТУУ «КПІ». Серія. Філологія. Педагогіка». – Випуск 6. – Київ, 2015. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних РИНЦ.