Дворницька Наталія Іванівна

 

Народилася в м. Ленінськ-Кузнецький Кемеровської області (Росія).

В 1980 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педінститут за спеціальністю «Російська мова та література», у 1993 р.– заочну аспірантуру при Київському державному педінституті. Кандидатську дисертацію на тему «Словотворча синонімія та варіантність абстрактних іменників в російській писемності XVII століття (у зіставленні з українською)» захистила у 1994 р. (Київський ДПІ).

Працювала учителем російської мови та літератури, німецької мови, історії в СШРМ № 11 м. Волгоград, викладачем біології, німецької мови в торговому технікумі м. Волгоград, асистентом, старшим викладачем, доцентом Кам’янець-Подільського педінституту.

Напрям наукових досліджень Н. І. Дворницької – різноаспектні проблеми історичної деривації в слов’янських мовних системах. В її науковому доробку біля 80 наукових та навчально-методичних праць. Викладає дисципліни «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Філософія мови», «Старослов’янська мова», «Історична граматика», «Порівняльна лінгвістика слов’янських мов», «Лінгвокультурологія».

Наукові публікації

 

Монографії

Дворницкая Н. И. Явление словообразовательной суффиксальной синонимии в сравнительно-историческом аспекте: монография / Н. И. Дворницкая – Каменец-Подольский: издатель ЧП Зволейко Д. Г., 2013 – 264 с.

Статті

Дворницька Н. І. Аналіз деяких одиниць сакральної лексики .в етимолого-дериваційному аспекті / Н. І. Дворницька // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 20. – Кам’янець-Подільський ,  2009. – С. 161-168.

Дворницкая Н. И. Вопросы соотношения производящих основ в аспекте исторического словообразования / Н. И. Дворницкая // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 19. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 373- 78.

Дворницька Н. І. Питання співвідношення деяких твірних основ в дериваційних процесах праслов’янської мови / Н І. Дворницька  // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп.: вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун‑т імені Івана Огієнка, 2009.

Дворницкая Н. И. Изменения синтагматических отношений в процессе трансформации некоторых славянизмов в современном русском языке / Н. И. Дворницкая //Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 1. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – С. 200 -209

Дворницкая Н. И. Протописьменный период  формирования сакральной лексики в этимолого-деривационном аспекте / Н. И. Дворницкая // Материалы Международной конференции «Актуальные проблемы противостояния культур. Религия.  Язык. Литература.– СПб: Изд-во СПГУЭФ, 2010. – С. 187–201.

Дворницька Н. І. Аналіз деяких одиниць загальнослов¢янської лексики в етимолого-дериваційному аспекті  / Н. І. Дворницька  // Наукові  праці Кам’янець-Подільського національного  ун‑ту імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної  наукової  конференції  викладачів, докторантів і асірантів. – Вип. 9.  У 5 т. – Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І.Огієнка, 2010. – Т. 3. – С. 125-126 .

Дворницька Н. І.  Аналіз деяких одиниць cлов¢янської сакральної лексики в етимолого-дериваційному аспекті / Н. І. Дворницька // Наукові праці  Кам’янець-Подільського національного  ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 20. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 161-168.

Дворницкая Н. И. Протописьменный период  формирования сакральной лексики в этимолого-деривационном аспекте / Н. И. Дворницкая // Материалы Международной конференции «Актуальные проблемы противостояния культур. Религия.  Язык. Литература. – СПб: Изд-во СПГУЭФ, 2010, С. 187-201.

Дворницька Н. І. Протописемна стадія формування сакрального лексикону в східнослов’янському паганізмі / Н. І. Дворницька //Колективна монографії «Біблія як інтертекст світової літератури» – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 34- 44.

Дворницкая Н. И.Психологический автопортрет в поэзии М. Тилло / Н. И. Дворницкая //  Науково-поетичні читання пам¢яті Марії Тілло. Випуск 4. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 46 -51

Дворницкая Н. И. К вопросу о лексических заимствованиях в близкородственных язиках / Н. И. Дворницкая  //  Вісник Кам¢янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам¢янець-Подільський: Кам¢янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2011. – Випуск 3 – С.32-44.

Дворницкая Н. И. Лингво-философский аспект исследования эволюции духовных концептов / Н. И. Дворницкая // Збірка статей У Всеукраїнської християнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С.50-58.

Дворницька Н. І. Лінгвостилістичні особливості Пересопницького Євангелія / Н. І. Дворницька //Збірка статей конференції «Пересопницьке Євангеліє: духовно-культурний контекст». – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 37-45.

Дворницька Н. І. Проблема производящих основ в историческом аспекте /Н. І. Дворницька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітн. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 12. У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Т. 3. – С. 104–105.

Дворницька Н. І. Особенности формирования деривационных синонимов в диахронном аспекте / Н. І. Дворницька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2014. – С.37-38.

Дворницька Н. І. Особливості формування та диференціації основних дериваційних понять та термінів / Н. І. Дворницька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2015. – С.26-27.

 Тези

Дворницька Н. І. Лингво-философский аспект изучения особенностей семантической трансформации ряда духовных концептов / Н. І. Дворницька //

Збірник матеріалів міжнародного круглого столу “Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи”. – Кам’янець Подільський: ВПП “Апостроф”, 2014. – С. 26-27.

Рецензії

Мозолюк О М., Беркещук І. С. Вступ до слов’янської філології. Навчально-методичний комплекс: Навчальний посібник / О.М. Мозолюк, І. С. Беркещук. – Кам’янець-Подільський: П.П. Буйницький, 2011. –  80с.

Навчальні, навчально-методичні посібники

Дворницька Н. І. Порівняльна граматика російської  та української  мов. Ч.1. Фонетика: навчально-методичний  посібник для самостійної роботи студентів / Н. І. Дворницька.  – Київ, 1997. – 32с.

Дворницька Н. І.  Порівняльна граматика російської та української мов. Ч. 2.  Морфологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи  студентів / Н. І. Дворницька  –Київ, 1998. -35 с.

Дворницкая Н. И. Исторический комментарий в процессе преподавания русского языка: методичний  посібник для самостійної роботи студентів /Н. И. Дворницкая – Кам’янець-Подільський: Апостроф, 2001.- 32с.

Дворницкая Н. И. Тексты для работы по русскому языку: методичний посібник  для самостійної роботи студентів / Н. И. Дворницкая – Кам’янець-Подільський,  2002.-.30с.

Дворницкая Н. И. Стилистические средства русского языка. Ч.1.Фоника: методичний посібник для самостійної роботи студентів /Н. И. Дворницкая – Кам’янець-Подільський: Абетка Нова, 2004. – 43с.

Дворницкая Н. И. Етимолого-орфографічний словник запозичених слів: навчальний посібник / Н. И. Дворницкая – Кам’янець-Подільський, 2008.- 146 с.

Дворницька Н. І. Старослов’янська  мова. Тексти. Практичний словник: навчальний посібник / Н. І. Дворницька – Кам’янець-Подільський, 2008.- 58 с.

Дворницька Н. І.  Порівняльна лінгвістика східнослов’янських мов. (Ч.1. Фонетика) / Н. І. Дворницька  – Кам’янець-Подільський : ПП Зарицький А.М, 2009. – 28  с.

Дворницька Н.  І.  Порівняльна лінгвістика східнослов’янських мов. (Ч.2. Морфологія) / Н. І. Дворницька  – Кам’янець – Подільський : ПП Зарицький А.М., 2009. – 32 с.

Дворницька Н. І. Загальне мовознавство:  навчально-методичний посібник/ Н. І. Дворницька  – Кам’янець-Подільський:  П.П. Зарицький  А.М. , 2010. – 162 с.

Дворницька  Н. І.  Основи лінгвокультурології: навчальний посібник / Н. І. Дворницька  – Кам’янець – Подільський : ПП Зарицький А.М., 2011. – 62 с..

Дворницька Н. І. Основи лінгвокультурології (збірка вправ): навчальний посібник / Н. І. Дворницька  – Кам`янець-Подільський:  П.П. Зарицький  А.М., 2011. – 52с.

Дворницька Н. І. Основи лінгвокультурології: навчально-методичний посібник / Н. І. Дворницька. – Кам’янець-Подільський : ПП Зарицький А.М., 2012. – 52 с.

Дворницька Н. І. Загальне мовознавство:  навчальний посібник, видання друге / Н. І. Дворницька //  – Кам’янець-Подільський:  ВПП «Апостроф» , 2014. – 200 с.