Добринчук Ольга Олександрівна

IMG_8144-2Посада:старший викладач кафедри німецької мови

Вчений ступінь: кандидат пх наук

Тематика наукових досліджень:

Особливості трансформації традиційних образів в сучасній німецькій літературі, особливості функціонування німецьких фразеологізмів

Курси, що читає: друга іноземна мова, історія німецької літератури

Додаткова інформація:

У 2006 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, факультет іноземної філології. У 2007 році закінчила магістратуру в Кам’янець-Подільському державному університеті. У 2011 році закінчила аспірантуру у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2012 році успішно захистила дисертацію на тему «Трансформація сюжетно-образних мотивів гомерівського епосу в літературі ХХ- поч. ХХІ ст.: основні тенденції та закономірності». З 2007 року працюю викладачем, а з 2012 року – старшим викладачем кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Маю 30 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

E-mail: dobrynchuk.olga@mail.ru