Діяконович Інна Миколаївна

Старший викладач кафедри англійської мови.

1990 року з відзнакою закінчила Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет ім. Юрія Федьковича за спеціальністю романо-германська філологія.

1998 року у Чернівцях вийшов роман Маргарет Осборн «Короткі відвідини Ергону», президента осередку Канадської Авторської Асоціації (провінція Вікторія) у перекладі І. Діяконович (видавництво «Золоті литаври»).

1999 року пройшла стажування з англійської мови (General English course) при Oxford House College, Лондон та отримала атестацію за рівнем «advanced» (найвищий).

Автор 32 праць, серед яких 4 навчально-методичних посібники(три з практичної фонетики англійської мови та антологія оповідання ХХ століття, посібник для домашнього читання: Unfinished Message to Your Heart. The Twentieth Century Anthology of a Short Story).

Влітку 2012 року пройшла стажування з польської мови при мовному центрі «Varia» у Кракові.

Забезпечує викладання дисциплін: Практика усного та писемного мовлення англійської мови, Практична фонетика англійської мови.

Коло наукових зацікавлень: філологія, психолінгвістика, історія Кам’янця-Подiльського, вивчення Святого Письма, сучасна українська література.

Публікації:

 1. Діяконович І.М. Дожіночогопитаннявроманах Дж. Остін та повістях Ольги Кобилянської/ І.М. Діяконович// Філологічні науки. – Вип.23. – Мовознавство. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 56-59
 2. Діяконович І.М. До проблемиможливоїреформиправописуголосниханглійськоїмови/ І.М. Діяконович// ЗбірникнауковихпрацьКамянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка, 2010. – С. 126-127
 3. Діяконович І.М. ContributionofEnglishIntonationintoDiscourse/ І.М. Діяконович// – НауковіпраціКамянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка. Філологічні науки. – Вип. 25. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. С. 442-445
 4. Діяконович І.М. 6 ключів для відкриття «скарбів» англійськоїмови/ І.М. Діяконович// – Збірникнауковихпраць, Камянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка, 2011.
 5. Діяконович І.М. Intonationthatdistinguisheslanguages/ І.М. Діяконович// – НауковіпраціКамянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка. Філологічні науки. – Вип. 28, 2011. – С. 129-131
 6. Діяконович І.М. SpeechandanIndividual/ І.М. Діяконович// – НауковіпраціКамянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка. Філологічні науки. – Вип. 30, 2012. С. 90-92
 7. Діяконович І.М. IntonationContributionintoCommunication/ І.М. Діяконович// – ХVIITESOLміжнароднаконференція, 2012. С. 41-42
 8. Діяконович І.М. Про деякіподібності та розбіжності у фонетиці та лексиціукраїнської, польської і російськоїмов/ І.М. Діяконович// – НауковіпраціКамянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка. Філологічні науки. – Вип. 30, 2013. – С.
 9. Діяконович І.М. Подібностісхіднослов’янські, чипраслов’янські/ І.М. Діяконович // – Збірникнауковихпраць, Камянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка, 2013.
 10. Діяконович І.М. EnglishtoTeachorEnglishtoLearn. / І.М. Діяконович// Збірник тез до конференції……
 11. Діяконович І.М. Мова як предмет дослідженьрізнихцарин/ І.М. Діяконович// – Збірникнауковихпраць, Камянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка, 2014.
 12. Діяконович І.М. Просодичнізасоби – «аура мови» / І.М. Діяконович// – НауковіпраціКамянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка. Філологічні науки. – Вип. 35, 2014. – С.12-14
 13. ДіяконовичІ.М.Manifestationof Word StressinEnglish. І.М. Діяконович// – НауковіпраціКамянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка. Філологічні науки. – Вип. 36, 2014. – С.
 14. Діяконович І.М. Україна – геополітична, культурна, етнічна «роза вітрів» Європи. /І.М. Діяконович– НауковіпраціКамянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка. Філологічні науки. – Вип. 37, 2015.
 15. Діяконович І.М. Природа наголосу, щосуперечитьзвичці. (На прикладах української та англійськоїмов)/ І.М. Діяконович – Збірникнауковихпраць, Камянець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка, 2015

Посібники

 1. Діяконович І.М. Практична фонетика. Інтонація. / І.М. Діяконович // – Навчально – методичний посібник для студентів IІ курсу. – Кам’янець-Подільський: ПП Міркотан А.Г., 2013. – 149 с
 2. Діяконович І.М. Практична фонетика англійської мови. / І.М. Діяконович // – Навчально – методичний посібник для студентів I – ІІ курсу. – Кам’янець-Подільський: Каліграф, 2013. – 253 с
 3. Діяконович І.М. UnfinishedMessagetoYourHeart. TheTwentiethCenturyAnthologyof a ShortStory. І.М. Діяконович / –– Кам’янець-Подільський: ПП Міркотан А.Г., 2014. – 214 с