Завідувач кафедри англійської мови

 Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови

У 1991 році з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю українська мова і література, іноземна мова.

У 2005 році закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови.

Учасник міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, Міжнародних літніх шкіл «American studies – exploring diversity» (Миколаїв, червень, 2003), «Teaching EFL: A Practical Intensive Course-Guide to Successful Teaching» (Кам’янець-Подільський, липень, 2014), TESOL-Ukraine конференцій, навчально-методичних  семінарів.

У 2009 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Вставлені конструкції в українському художньому тексті». У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови.

З червня 2014 року – завідувач кафедри англійської мови.

Забезпечує викладання дисциплін: «Практика усного та писемного мовлення І іноземної мови», «Аспекти синтаксису сучасної англійської мови», «Стилістика», «Порівняльна стилістика», «Міжнародні системи тестування з англійської мови».

Коло наукових інтересів: синтаксис, стилістика, експресивний синтаксис, англо-український переклад, дослідження ідіостилів письменників.

Список наукових праць нараховує 60 позицій. Серед них:

навчально-методичні посібники: Essentials of Modern English Syntax: навчально-методичний посібник. –  Кам’янець-Подільський: ВПП “Апостроф”, 2012. – 72 c.; Aspects of Modern English Syntax: навчально-методичний посібник. –  Кам’янець-Подільський: ВПП “Апостроф”, 2014. – 84 c.

Публікації у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях:

  • Засоби створення напруги у детективному романі // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, – Вип. 117. – С. 55-58.
  • Синтаксичні особливості мови оповідача в романі У.Коллінза “Місячний камінь” // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 4 (70). – С. 142-145.
  • Експресивність синтаксису оповідань Д.Г. Лоуренса // Zbior raportow naukowych “Teoretychne I praktychne innowacje naukowe” (29.01.2013 – 31.01.2013) – Krakow: Wydawca: Sp. z.o.o. “diamond trading tour”, 2013. – str. 34-36.
  • Образотворчі засоби у казках Оскара Уайльда // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – Вип. 37. – С.91-93.
  • Лексичне різноманіття української мови у перекладах Л.Солонька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015.  – Вип. 39. – С.55-58.