Завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кеба Олександр Володимирович – завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук (2003), професор (2005), академік Академії наук вищої освіти України (2007).

Народився 31.07.1959 р. Вищу освіту здобув у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті ім. В.П. Затонського (1980 р., спеціальність “Російська мова і література”). У 1980-1981 роках працював учителем російської мови і літератури в Новосільській середній школі Ярмолинецького району Хмельницької області.

Навчався в аспірантурі Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю “Російська література”. Кандидатську дисертацію захистив у 1988 р.

У період навчання в аспірантурі закінчив двохрічні Державні курси іноземних мов за спеціальністю “Англійська мова”, отримавши відповідне Посвідчення державного зразка.

У листопаді 1988 року був призначений на посаду завідувача кафедри російської і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, керівництво якою здійснював упродовж 10 років.

У 1998-2001 роках навчався в докторантурі Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. 23 квітня 2003 року в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України захистив докторську дисертацію на тему “Творчість А.П. Платонова в контексті світової літератури ХХ ст. за спеціальностями “Російська література” та “Порівняльне літературознавство”.

У 2002-2006 р. виконував обов’язки декана факультету іноземної філології.

З вересня 2006 р. по вересень 2013 р. обіймав посаду проректора з наукової роботи.

Загальний стаж роботи – 32 роки, із них 25 років – у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті (університеті).

Основні наукові інтереси професора О.В. Кеби пов’язані з такими галузями філології, як порівняльне літературознавство, історія світової літератури ХХ ст. Постійно бере участь у наукових конференціях і форумах (щороку 10-12 конференцій).

Виконував обов’язки члена експертної ради з гуманітарних і соціальних наук Державної акредитаційної комісії України (2007-2013 рр.) і члена експертної ради з літературознавства Вищої атестаційної комісії України (2007-2011 рр.).

Член спеціалізованої ради Д 26. 001. 15 із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Здійснює керівництво написанням дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами. Серед його вихованців – тринадцять кандидатів наук (С.Ю. Пірошенко, 2006 р.; А.О. Лаврова, 2007 р.; Л.П. Статкевич, 2008 р.; Н.В. Ситник, 2009 р.; А.І. Миколайчук, 2010 р.; О.В. Ситник, 2010 р.; Т.В. Мітроусова, 2011 р., О.Г. Шаповал, 2011 р., Р.М.Семелюк, 2012 р., Голубішко І.Ю., 2013, Іконнікова М.В., 2013, Яковлева Н.М., 2014, Чайковська О.В., 2014) і один доктор наук (І.В.Остапенко, 2012).

Входить до складу редакційних колегій наукових та науково-методичних журналів: Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки; Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Філологічні науки; Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Літературознавство та ін.

Здійснює керівництво науковою лабораторією “Проблеми світової літератури ХХ ст.”, результатом діяльності якої є десятки наукових досліджень, адресованих фахівцям у різних галузях літературознавства, вчителям, студентам, аспірантам.

Автор понад 300 наукових праць, серед яких монографії, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації вчителям і студентам, статті, матеріали і тези конференцій. Вони опубліковані як в Україні, так і за кордоном (Росія, Польща, Чехія, Білорусія).

Професор О.В. Кеба на високому науково-теоретичному та методичному рівнях забезпечує викладання нормативних і спеціальних курсів для студентів і магістрантів факультету іноземної філології, зокрема “Історія зарубіжної літератури ХХ ст.”, “Порівняльне літературознавство”, “Основні концепції та школи літературознавства”.

О.В. Кеба удостоєний державних та відомчих нагород:

– Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2002);

– Почесна Грамота Верховної Ради України (2003);

– Знак “Відмінник освіти України” (2003);

– Знак Міністерства освіти і науки України “За наукові досягнення” (2009).