Завідувач кафедри німецької мови

фото казимір

Казимір Валентина Олександрівна

завідувач, доцент кафедри німецької мови

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент  

Тематика наукових досліджень: Загальні тенденції розвитку сучасної німецької мови   Курси, що читає: стилістика німецької мови, лексикологія німецької мови, друга іноземна мова (німецька), теоретичні проблеми сучасної лінгвістики, історія лінгвістичних учень, тенденції розвитку сучасної німецької мови  Додаткова інформація: В 1974 році вступила до Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича на факультеті романо-германської філології по спеціальності «Німецька мова і література». В 1979 році закінчила названий університет і одержала диплом за спеціальністю «Викладач німецької мови і літератури. Перекладач». В 1984 році розпочала трудову діяльність в Кам’янець-Подільському університеті на кафедрі іноземних мов на посаді викладача німецької мови і літератури. В 1988 році вступила до аспірантури при Київському національному університеті іноземних мов. В 1994 році завершила навчання в університеті і успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Германські мови». Рішенням спеціалізованої вченої ради Київського державного педагогічного інституту від 10 червня 1994 року, присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук. Рішенням атестаційної колегії від 19 лютого 2004 року, присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької мови. З 2005 по 2008 рік навчалась в докторантурі при Київському національному університеті ім.Т.Шевченка.