Калинюк Тетяна Василівна

Посада: старший викладач кафедри німецької мови

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наукKalynjuk

 Нагороди: Грамота за вагомий внесок у розвиток науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної та виховної роботи на факультеті іноземної філології.

Тема дисертаційної роботи:

Організаційно-педагогічні засади діяльності загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в України (кінець 40-х років ХХ – початок ХХІ століття).

Курси, що читає:

Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (німецька), друга іноземна мова (німецька), методика навчання другої іноземної мови, методика навчання другої іноземної мови у старших класах ЗОШ, регіональні варіанти сучасної німецької мови, німецька фразеологія (спецкурс), лінгвокраїнознавство.

Додаткова інформація:

У2003 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет та отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Німецька мова та література». У 2006 році  завершила навчання у магістратурі цього ж університету та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю  «Педагогіка і методика середньої освіти. Німецька мова та література». Упродовж 2008-2011 років навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 20012 році захистила кандидатську дисертацію  за спеціальністю 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2005 року по даний час працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. У своєму доробку має 35 наукових та навчально-методичних праць.

 E-mail: kalynka13@mail.ru