Кафедра німецької мови


Склад кафедри:

 1. Казимір Валентина Олександрівна, завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
 2. Кушнерик Володимир Іванович – доктор філологічних наук, професор
 3. Боднарчук Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 4. Зданюк Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
 5. Калинюк Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
 6. Добринчук Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач
 7. Крецька Юлія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
 8. Яремчук Інна Михайлівна – кандидат філологічних наук, викладач
 9. Шмирко Олена Сергіївна – викладач
 10. Братиця Ганна Георгіївна – викладач
 11. Гавловська Тетяна Анатоліївна – викладач
 12. Микуляк Марина Іванівна – викладач

Бойко Ірина Ігорівна – старший лаборант

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітнього рівня бакалавр 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) та магістр 014 Середня освіта (Мова і література (німецька).

Дисципліни: Практика усного та писемного мовлення німецької мови;  Німецька фразеологія у лінгвокультурологічному аспекті;  Теоретичні проблеми сучасної германістики;  Нові напрями сучасних лінгвістичних досліджень;  Регіональні варіанти німецької мови; Лексикологія німецької мови;  Новітні тенденції слово- та фразеотворення сучасної німецької мови; Парадигматичні та синтагматичні відношення у німецькій мові; Теорія і практика перекладу; Основи наукових досліджень; Методика викладання іноземних мов; Креативне письмо сучасної німецької мови в міжкультурному аспекті; Методика навчання іноземних мов; Методика наукових досліджень; Теоретичний курс німецької мови;  Методика викладання іноземних мов у старших класах і ВНЗ; Друга іноземна мова (німецька); Лексикологія німецької мови; Лінгвістика німецькомовного тексту;  Новітня література німецькомовних країн; Стилістика німецької мови; Теоретична граматика першої іноземної мови; Практична граматика німецької мови; Аспекти практичної граматики німецької мови;  Практична фонетика німецької мови.

Перелік дисциплін вільного вибору студента на 2019-2020 н.р:

 Історія кафедри німецької мови у Кам’янець-Подільському національному університеті бере початок у 2002 році. Тоді було засновано факультет іноземної філології та водночас відбувся поділ кафедри іноземної філології на кафедру англійської мови та кафедру німецької мови на чолі з кандидатом філологічних наук, доцентом Л.О. Івановою. З 2014 року кафедру німецької мови очолює кандидат філологічних наук, доцент В.О. Казимір. Повну історію кафедри можете знайти за цим посиланням

Напрямки наукової роботи кафедри розміщенно тут

Публікації викладачів кафедри можете знайти тут

Контакти: kaf_den_lng@kpnu.edu.ua