Кеба Тетяна Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови.

1986 р. закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Російська мова і література»;

1999 р. – Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, спеціальність «Російська і англійська мови та література».

У 2004 р. закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету за спеціальністю «Англійська мова і література».

У 2008 році у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди захистила дисертацію на тему «Структурна організація лірики І. Анненського» i отримала вчений ступінь кандидата фiлологiчних наук (спеціальність 10.01.02. – Російська література).

Автор 58 наукових праць, серед яких 9 навчальних посібників (1 – з грифом МОН, 4 – у співавторстві (Кеба О. В., Литвинюк О. М., Семелюк Р. М.), монографія та 1 розділ у колективної монографії, методичні рекомендації, наукові статті, тези.

Коло наукових зацікавлень: філологія, методика викладання іноземної мови, країнознавство, лінгвокультурологія.