Комплексний екзамен

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

спеціальність       6.020303. Філологія*  Мова і література (англійська)

ступінь вищої освіти       бакалавр

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

напрям підготовки       6.020303. Філологія*  Мова і література (німецька)

ступінь вищої освіти       бакалавр