Кшевецький Володимир Сергійович

Кшевецький

Кшевецький Володимир Сергійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури, декан факультету.

Народився 20 січня 1982 року в с. Довжок Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

У 2004 р. закінчив Кам’янець-Подільський державний університет (вчитель української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури).

У 2013 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєне вчене звання доцента.

Дисертацію захистив 20 листопада 2009 року на спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (номер диплома ДК № 058973).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІII-IV рівня акредитації:

 

01.09.2006 – 30.06.2007 – асистент кафедри зарубіжної літератури та мовознавства;
01.09.2007 – 30.06.2008 – асистент кафедри  германських мов та зарубіжної літератури;
01.11.2008 – 30.06.2010 – асистент кафедри зарубіжної літератури;
30.06.2010 – 02.04.2012 – старший викладач кафедри зарубіжної літератури
02.04.2012 – 15.03.2015

 

15.03.2015 – дотепер

– доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури.

–      декан факультету іноземної філології

Основні навчальні курси:

  • «Порівняльне літературознавство»
  • «Зарубіжна література (ХІХ – поч. ХХ ст.)»

Керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт, науково-дослідною роботою та педагогічною практикою студентів факультету іноземної філології.

Має 37 публікації, з них 29 наукового і 3 навчально-методичного характеру, в тому числі понад 20 публікацій у фахових виданнях, 1 – у закордонному виданні, 3 навчально-методичні посібники, 1 монографію, 1 колективну монографію.

Основні наукові інтереси: українська та зарубіжна літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст., архітектоніка поетичного тексту.