Лаврова Алла Олександрівна

Лаврова

Лаврова Алла Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Народилася 14 червня 1961 року в м. Усть-Каменогорську (Казахстан). 1982 року закiнчила Кам’янець-Подiльський державний педагогiчний iнститут ім. В.П. Затонського (фiлологiчний факультет, спецiальнiстъ — росiйська мова та лiтература). У 2007 році при Національному університеті ім. Г.С. Сковороди у Харковi захистила дисертацiю на тему «Поетика художнього простору і часу в «малій» прозі М.О. Булгакова» i отримала вчений ступінь кандидата фiлологiчних наук (спеціальність 10.01.02. – Російська література). 19 січня 2012 року рішенням Атестаційної колегії МОН, молоді та спорту України було присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 50 наукових праць, серед яких 2 навчальних посібника, 1 монографія, 2 колективних монографії, методичні рекомендації, наукові статті, тези.

Коло наукових зацікавлень: філологія, культурологія, мистецтвознавство, релігієзнавство.

Забезпечує викладання дисциплін: зарубіжна література (ХІХ століття; 2 пол. ХХ століття); спецкурсу «Творчість Оскара Вайльда в контексті зарубіжної літератури рубежу ХІХ-ХХ ст.».