Напрямки наукової роботи кафедри німецької мови

Назва науково-дослідної роботи Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти мовлення

Мета роботи  Досліджувати у лінгвістичному аспекті проблеми міжкультурної комунікації, особливості розвитку сучасної німецької мови на граматичному, лексичному та текстовому рівнях, а у дидактичному аспекті формування у студентів методичної компетенції вчителя німецької мови

 Короткий зміст і очікувані результати  Дослідження теми планується здійснювати у декількох напрямках:

  • у лінгвістичному: семантичні процеси, які відбуваються у лексиконі сучасної німецької мови; прагматичні та лінгвостилістичні аспекти німецькомовної притчі та міфів; латинські афіксальні елементи в системі німецького словотвору; гендерна проблематика у системно-мовному та дискурсивному аспектах сучасної німецької мови;
  •  у дидактичному: педагогічні умови професійного розвитку майбутніх вчителів німецької мови в системі університетської педагогічної освіти та їхньої адаптації до професійної діяльності; тенденції розвитку системи раннього навчання іноземної мови у школах Німеччини; особливості підготовки магістрів у системі педагогічної освіти Німеччини; реформування університетської освіти у Німеччині у ІІ половині ХХ століття.

Результати роботи будуть апробовані під час виступів викладачів кафедри на наукових конференціях, шляхом опублікування статей, будуть надруковані у наукових збірниках Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, наукових збірниках інших вузів, а також у лекційних курсах і спецкурсах.