Никитюк Світлана Іванівна

Викладач

Закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література та англійська мова» із відзнакою (1997 р.).

У 2002 році успішно закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури. Нагороджена грамотою «За успіхи в науково-дослідній роботі».

З 2002 р. працює у Кам’янець-Подільському національному університеті на посаді викладача кафедри англійської мови.

АСПІРАНТУРА

Має 37 опублікованих праць, з них – 3 навчально-методичних посібники та 1 підручник.

Коло інтересів – професійна підготовка вчителів іноземних мов у Великій Британії; проблема перекладу англомовної поезії; використання новітніх технології у методиці навчання іноземних мов.

Публікації:

 

 1. Порівняльний аналіз заочної системи підготовки вчителів іноземних мов у Великій Британії та в Україні. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.І., 2010. – Вип. 5. – C. 65-70.
 2. Підготовка вчителів іноземних мов у системі заочної освіти України. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 9, у 5т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
 3. – Т. 3. – С.162-164.
 4. До питання впровадження творчого досвіду Великої Британії у заочну систему підготовки вчителів іноземних мов. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 102-103.
 5. Передумови організації системи заочної освіти вчителів іноземних мов Великої Британії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів докторантів і аспірантів: вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Т.3. – С. 95-96.
 6. Painting. Ukrainian festivities (Живопис. Українські традиції). Навч. Посіб. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 72 с.
 1. Заочна підготовка вчителів іноземних мов у Великій Британії: педагогічні передумови. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 4. – С. 105-106.
 1. Сучасні тенденції модернізації системи заочної освіти вчителів іноземних мов Великої Британії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – Т.3. – С. 122-123.
 2. Педагогічні умови діяльності заочної системи підготовки вчителів іноземних мов Великої Британії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів:, у 5т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12. – Т.4. – С. 130.
 3. Українська мова фахового спрямування. Курс лекцій. Навч.-

посіб.. Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2013. – 392с.

 1. Заочна підготовка вчителів іноземних мов у Великій Британії: педагогічні передумови. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 4.
 2. Фактори становлення системи заочної освіти вчителів іноземних мов у Великої Британії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,2014. – Вип. 14. – Т.4. – С. 57-58.
 3. Музика навкруги (“Music around”). Навч. посіб., Кам’янець-Подільський Видавець Зволейко Д.Г., 2014. – 72 с.
 4. Никитюк С.І. Actual English Trends in Painting: навчально-методичний посібник / С.І. Никитюк – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 76 с.