Остапенко Валентина Іванівна

Старший викладач

У 1984-1989р.р. навчалася у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті імені. Затонського на відділенні російської та англійської мов та літератури філологічного факультету.

В 1998-2002 р. навчалася в аспірантурі КНУ ім. Драгоманова.

У 2008 р. закінчила магістратуру Кам’янець -Подільського національного університету, спеціальність «Мова та література (англійська)».

З 2002 р. працює на посаді старшого викладача кафедри англійської мови. Забезпечує викладання фахових дисциплін “Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови,” “Практична граматика англійської мови,” “Практична фонетика англійської мови”, “Теоретична фонетика англійської мови,” “Стилістика англійської мови.”

Є автором 40 наукових статей.

Видала низку посібників у співавторстві та одноосібно:

Березіна Р.С., Остапенко В.І. Основні методологічні принципи лінгвостилістичного аналізу художнього тексту. Навч.-метод. посібник. – Кам.-Под.«Абетка-Нова»,2004. – 132с.

Остапенко В.І., Федірко С.М. Вживання часових форм англійського дієслова. Навч.-метод. посібник. Рек.-но МОНУ. Кам.-Под.«Аксіома»,2005.

Березіна Р.С., Остапенко В.І. Основи стилістики сучасної англійської мови. Навч.-метод. посібник Кам.-Под.: ПП Мошинський В.С., 2009. – 204 с.

Остапенко В.і. Фоностилістична організація англомовного поетичного тексту. Навч.-метод. посібник. Кам.-Под.: КПНУ ім. Івана Огієнка, 2010. – 78с.

Остапенко В. І. Study Guide to English Phonetics and Phonology. Навч. посібник. Рек.-но Мін-вом освіти і науки, молоді та спорту України. – Кам.-Под.: «Абетка», 2011. – 172 с.

Остапенко В.І., Федірко С.М. English Tenses in Use. Навч.-метод. посібник. Кам.-Под.: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 160с.