Попадинець Оксана Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мовПопадинець

 Освіта
• диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського державного педагогічного унівурситету / 2002 р., вчитель української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури;
• диплом магістра Кам’янець-Подільського державного унівурситету / 2005 р., викладач англійської мови;

 • диплом кандидата філологічних наук (10.01.05 – порівняльне літературознавство); / 2009 р.;

 Професійна діяльність

2012-по даний час доцент кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного унівурситету імені Івана Огієнка;

2009-2012-старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного унівурситету імені Івана Огієнка;

2005-2009 – викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного унівурситету імені Івана Огієнка;

2005-2008 – аспірант кафедри світової літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Автор понад 40 публікацій.

Наукові інтереси
• методика викладання англійської мови професійного спрямування;

 • порівняльне літературознавство

Публікації (за останні роки)

 1. Попадинець О. О. Особливості художньої трансформації фольклорно-міфологічних мотивів у художню канву романів “Роб Рой” В. Скотта та “Кармелюк” М. Старицького / О. О. Попадинець // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. –Вип. 78. – С.180-190.
 2. Попадинець О. О. Роль пейзажу в романах В.Скотта та М.Старицького (на матеріалі романів “Талісман” В.Скотта та “Кармелюк” М. Старицького) / О. О. Попадинець // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. 3. – С. 504-512.
 3. Попадинець О. О. Композиційні та сюжетні особливості історичних романів Вальтера Скотта та Михайла Старицького / О.О. Попадинець // Мова і культура. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. 5. – С. 246-254.
 4. Попадинець О. О. Особливості творення жіночих характерів в історичних романах В. Скотта та М. Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2009.– Вип. 18.– С. 235-239.
 5. Попадинець О. О. Художні засоби створення історичного і місцевого колориту в романах Вальтера Скотта і Михайла Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2009.– Вип. 20. – С. 516-521.
 6. Попадинець О. О. Характер інтерпретації історії як прикмета національної своєрідності історичного роману Вальтера Скотта і Михайла Старицького / О.О. Попадинець // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип.  – С. 90-91.
 7. Попадинець О. О. Модель історичного роману В. Скотта як фундатора жанру / О.О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 3. – С. 28-30.
 1. Попадинець О. О. Вальтер Скотт в українських перекладах та критиці / О. О. Попадинець // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених. – К. : Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 16. – С. 215–219.
 1. Попадинець О. О. Жанрово маркована лексика історичних романів Вальтера Скотта і Михайла Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП Потапов, 2010. – Вип. 21. – С.168-172.
 1. Попадинець О. О. Стильова парадигма історичних романів В. Скотта та М. Старицького / О. О. Попадинець // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – К. : Твім інтер, 2010. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 277-287.
 2. Попадинець О. О. Мовні особливості історичних романів Вальтера Скотта і Михайла Старицького / О. О. Попадинець // Мова і культура. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. 9. – С. 310-315.
 1. Попадинець О. О. Пригодництво як функціональний чинник романів В. Скотта та М. Старицького / О. О. Попадинець // Історико-літературний журнал 18’2010. – Одеса : Одеський нац. ун-т імені І.І. Мєчнікова, 2010. – С. 397-406.
 2. Попадинець О. О. Співвідношення історичної правди та художнього вимислу в романах Вальтера Скотта і Михайла Старицького / О. О. Попадинець // Михайло Старицький як творча особистість : зб. праць наук. конференції «Творча індивідуальність Михайла Старицького в українському культурологічному контексті ХІХ-ХХ століть». – Черкаси : Видавець Чабанен-коЮ. А., 2010. – С. 267-278.
 1. Попадинець О. О. В.Скотт і М.Старицький: діалогічність художніх систем /                  О. О. Попадинець // Мова і культура. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. 8. – С. 211-218.
 1. Попадинець О. О. Особливості трансформації вальтерскоттівських мотивів в українську літературу ХІХ ст. / О. О. Попадинець // Вісник Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника. Серія : Філологія. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2009-2010. – Вип. 23-24. – С. 257-264.
 1. Попадинець О. О. Поетизація національно-народного духу в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. О. Попадинець // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 34-42.
 1. Попадинець О. О. Ідея державності Вітчизни в історичних романах В.Скотта і М. Старицького / О. О. Попадинець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид. нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 20. – 2011. – С. 387-394.
 2. Попадинець О. О. Концепція нації як духовної спільноти в історичних романах В.Скотта і М. Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : ПП «Медобори-2006», 2011. – Вип. 25. – С. 486-490.
 3. Попадинець О. О. Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. О. Попадинець // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. –  С.244-248.
 4. Попадинець О. О. Художня інтерпретація Гайдамаччини в історичному романі «Останні орли» М Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2011.– Вип. 27. – С. 274-276.
 1. Попадинець О. О. Historical Novels of W. Scott and M. Starytsky : A Typological Aspect / О. О. Попадинець // English in Globalised World : зб. наук. праць (анг. м.). – Кам’янець-Поділ. : ВПП “Апостроф”, 2012. – C. 141.
 1. Попадинець О. О. Проблема національного характеру в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. О. Попадинець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид. нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 27. – 2012. – С.252-255.
 2. Попадинець О. О. Художнє осягнення психологічних глибин характерів героїів історичних романів В. Скотта і М. Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2012.– Вип. 31. – С. 319-324.
 3. Попадинець О. О. Релігійно-язичнецькі мотиви в романах В.Скотта / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2013.– Вип. 33. – С. 251-255.
 4. Попадинець О. О. Реалізація інтерактивних технологій навчання англійської мови за професійним спрямуванням / О. О. Попадинець // Збірник тез доповідей учасників ІІ Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 60-63.
 5. Попадинець О.О. Poetical peculiarities of Walter Scott’s and Michael Starytsky’s historical novels / Оксана Олександрівна Попадинець // «Філологічні науки : сучасні тенденції та фактори розвитку» : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса : південно-українська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – С. 44-48.
 6. Попадинець О.О. History as Fiction and Fiction as History in the Historical Novels of W. Scott and M. Starytsky / Оксана Олександрівна Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 35. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 208-212. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.
 7. Попадинець О.О. Застосування інформаційних технологій у процесі викладання англійської мови професійного спрямування / Оксана Олександрівна Попадинець // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції 23 жовтня 2014 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 65-68.
 8. Попадинець О.О. Artistic Paradigm of Female Characters in the novels “Rob Roy” by W.Scott and “Karmelyuk” by M.Starytsky / Оксана Олександрівна Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 39. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 213-216. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.
 9. Попадинець О. О. Використання мультимедійних засобів у викладанні іноземної мови професійного спрямування / Оксана Олександрівна Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів :  вип. 14, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 47-48.
 10. Попадинець О.О. Навчання читання професфйно-орієнтованих англомовних текстів студентів неспеціальних факультетів / Оксана Олександрівна Попадинець // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах :Матеріали ІV Регіональної науково-практичної конференції 24 вересня 2015 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 57-59.

Монографії:

 • Попадинець О. О. Історична романістика Вальтера Скотта і Михайла Старицького: проблема типологічного підходу : (Монографія). – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 240 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. English for ESP Students : [навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін] / [Уманець А.В.,  Гудзяк А. М.,                           Попадинець О. О., Трофименко А. О.] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с. (з грифом МОН України)
 2. English for Students Majoring in Arts : [навчально-методичний посібник для студентів мистецьких спеціальностей] / А.В. Уманець, О. О. Попадинець; за ред.                          А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2014. – 244 с.