Притуляк Віктор Григорович

Притуляк Віктор Григорович, кандидат філол. наук, старший викладач кафедри германських мов і зарубіжної літератури.

Народився 22 червня 1956 року в селі Іванківцях Дунаєвецького району Хмельницької області.

У червні 1979 року закінчив Ужгородський державний університет, здобувши фах „Німецька мова і література” і кваліфікацію „Філолог. Викладач. Перекладач”.

1995 року закінчив аспірантуру при Львівському державному університеті ім. Івана Франка. Кандидатську дисертацію на тему „Часово-просторовий континуум у романах Франца Кафки” підготував під керівництвом доктора філологічних наук, професора Абрамовича С.Д. і захистив у грудні 2004 року. Науковий ступінь кандидата філологічних наук присвоєно 2005 року.

Наукові дослідження Притуляка В.Г. пов’язані з іноземною філологією, зокрема з історією германських літератур. Опубліковано біля 20 наукових праць, всі вони певним чином пов’язані з темою дисертаційного дослідження.

Забезпечує викладання дисциплін: німецька мова та історія зарубіжної літератури.