Публікації викладачів кафедри англійської мови

Монографії

 1. Главацька О. І. Субстантивы лица в современных русском и английском языках (структурно-семантический аспект) : монографія / О. І. Главацька. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 248 c.
 2. Главацкая Е. И. Толково-словообразовательный словарь субстантивов лица русского языка/ Е. И. Главацкая, О. И. Литвинникова. – Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2012. – 647 с.
 3. Кришталюк Г. А. Заперечення в англомовному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект : монографія / Г. А. Кришталюк.– Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 184 с.
 4. Кужель О. М. Навчання іноземної мови в умовах інформатизації шкільної освіти : колективна монографія / О. М. Кужель, Т.І. Коваль, П. Г. Асоянц, Л. В. Городнича, Н. П. Кочубей, Є. О. Плотніков, З. О. Поляничко ; під заг. ред. : Коваль Т. І. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 284 с.
 5. Литвинюк О. М. Міфопоетика Вільяма Ґолдінґа : монографія / О. М. Литвинюк, А. Є. Нямцу. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2011. – 232 с.
 6. Мітроусова Т. В. Наративні стратегії Джеймса Джойса: проблеми еволюції : монографія / Т. В. Мітроусова. – Кам’янець–Подільський: Аксіома, 2012. – 192 с.
 7. Свідер І. А. Предметний світ у творах В. Скотта та Е. Т. А. Гофмана / І. А. Свідер. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 160 с.
 8. Сторчова Т.В Методика формирования грамматической компетенции по латинскому языку (на материале системы перфекта) : монографія /   Т. В. Сторчова. Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 293 c. – (ISBN: 978-3-659-58348-3)
 9. Толкова Т. М. Підготовка магістрів педагогічної освіти в університетах США (кінець XX – початок XXI століття) : монографія / Т. М. Толкова. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2013. – 166 с.
 10. Хоптяр А. О. Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та її роль в українському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: монографія [Електронний ресурс] / А. О. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 247 с. – Режим доступу : http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/406
 11. Шенкнехт Н.М. Проза Джозефа Конрада: проблематика і поетика екзистенціального світосприйняття. Кам’янець-Подільський : Акіома, 2016. – 188 с.

 

Навчальні та навчально-методичні посібники

Галайбіда О. В.

 1. ГалайбідаО. В. Essentials of Modern English Syntax : навчально-методичний посібник / О. В. Галайбіда. – Кам’янець-Подільський : ВПП “Апостроф”, 2012. – 72 c.
 2. ГалайбідаО. В. Aspects of Modern English Syntax: навчально-методичний посібник / О. В. Галайбіда. –  Кам’янець-Подільський: ВПП “Апостроф”, 2014. – 84 с.

Главацкая Е. И.

 1. Главацкая Е. И. Теоретико-методичні основи педагогічної практики з англійської мови для студентів факультету іноземної філології / Е. И. Главацкая. – Кам’янець-Подільський : Вид. Абетка-Світ, 2012. – 100 с.
 2. Главацкая Е.И. Теоретико-методичні основи педагогічної практики з англійської мови для студентів факультету іноземної філології/ Е. И. Главацкая. – 2-е вид., доп. – Кам’янець-Подільський : Вид. Абетка-Світ, 2014. – 120 с.
 3. Главацька О. І. Basic English Grammar : довідник з англійської мови / О. І. Главацька. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 128 с.
 4. ГлавацькаО. І. Basic English Grammar : довідник з англійської мови / О. І. Главацька. – 2-е вид., доп. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. – 140 с.

Данилишена Т. М.

 1. Данилишена Т. М. Підготовка магістрів педагогічної освіти в США : методичні рекомендації / Т. М. Данилишена. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2011. – 32 с.

Діяконович І. М.

 1. Діяконович І. М. Практична фонетика. Інтонація : навчально-методичний посібник для студентів IІ курсу / І. М. Діяконович. – Кам’янець-Подільський : ПП Міркотан А. Г., 2013. – 149 с.
 2. Діяконович І. М. Практична фонетика англійської мови : навчально – методичний посібник для студентів I – ІІ курсу / І. М. Діяконович. – Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2013. – 253 с.
 3. Діяконович І. М. Unfinished Message to Your Heart. The Twentieth Century Anthology of a Short Story / І. М. Діяконович. –– Кам’янець-Подільський : ПП Міркотан А. Г., 2014. – 214 с.
 4. Практична фонетика англійської мови: навчально-методичний посібник для студентів молодших курсів / І.М.Діяконович. – 2-ге вид. випр. і доп. – Кам’янець – Подільський : Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 172 с.

Кеба Т. В.

 1. Кеба Т. В. Граматика англійської мови. Неособові форми дієслова : навчальний посібник / Т. В. Кеба. — 3-е вид., доп. і перер. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — 188 с.
 2. Кеба Т. В. Граматика англійської мови. Способи дієслова. Умовний спосіб дієслова : навчальний посібник / Т. В. Кеба, О. М. Литвинюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 124 с.
 3. Кеба Т. В . Методологія сучасного літературознавства : навчально-методичний посібник / О.В. Кеба, Т.В. Кеба, Р. М. Семелюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 115 с.
 4. Кеба Т. В. Поетика англійського роману кінця ХХ – початку ХХІ ст. : навчально-методичний посібник / О .В. Кеба, Т. В. Кеба, Р. М. Семелюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 116 с.
 5. Кеба Т. В. Extensive and Intensive reading in ELL. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих закладах України / Т. В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 38–40.

Кришталюк Г. А.

 1. Кришталюк Г. А. Modern English newspaper discourse: theory and practice : навчально-методичний посібник / Г. А. Кришталюк. – Kamianets-Podilsky : Publisher Zvoleiko D. G., 2013. – 136 p.

Литвинюк О. М.

 1. Литвинюк О .М. Граматика англійської мови. Способи дієслова. Умовний спосіб : навчально-методичний посібник / О. М. Литвинюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 124 с.

Марчишина А. А.

 1. Марчишина А. А. English Lexicology: theory and practice. Навчально-методичний посібник / А. А. Марчишина, Т. М. Петрова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – 63 с.
 2. Марчишина А. А. Basics of Academic Writing : навчальний посібник / А. А. Марчишина. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — 168 с.
 3. Марчишина А. А. Notes on Text Interpretation (a manual for graduate students) : навчально-методичний посібник / А. А. Марчишина. –Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В. С., 2014. – 148 с.

Матковська М. В.

 1. Матковська М. В. Вступ до давньоанглійської мови (An Introduction to Old English) : навчальний посібник / М. В. Матковська. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2014. – 272 с.
 2. Матковська М. В. Вступ до середньоанглійської і ранньоновоанглійської мови (An Introduction to Middle and Early Modern English): навчальний посібник / М. В. Матковська. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2014. – 224 с.
 3. Матковська М. В. Вступ до давньоанглійської мови (“An Introduction to Old English”) : Електронний навчальний посібник / М. В. Матковська.– Кам’янець-Подільський : Рута, 2015. – 272 с.
 4. An Introduction to Old English: Навчальний посібник / М.В. Матковська. – Кам’янець – Подільський: ПП Буйницький О.А., 2016. – 272 с.

Никитюк С. І.

 1. Никитюк С. І. Painting. Ukrainian festivities : навчальний посібник / С. І. Никитюк [Живопис. Українські традиції : навчальний посібник]. –Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 72 с.
 2. Никитюк С. І. Українська мова фахового спрямування. Курс лекцій : навчальний посібник / С. І. Никитюк. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2013. – 392 с.
 3. Никитюк С. І. Music around / С.І. Никитюк [Музика навкруги : навчальний посібник]. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2014. – 72 с.
 4. Никитюк С. І. Actual English Trends in Painting: навчально-методичний посібник / С. І. Никитюк. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 76 с.

Остапенко В. І.

 1. Остапенко В. І., Федірко С. М. Вживання часових форм англійського дієслова : навчально-методичний посібник / В. І. Остапенко, С. М. Федірко. – Кам’янець-Подільський :  «Аксіома», 2005. – 126 с.
 2. Остапенко В. І.. Фоностилістична організація англомовного поетичного тексту : навчально-методичний посібник / В. І. Остапенко. –Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 78 с.
 3. Остапенко В. І. Study Guide to English Phonetics and Phonology: навчальний посібник / В. І. Остапенко. –Кам’янець-Подільський : «Абетка», 2011. – 172 с.
 4. Остапенко В. І. English Tenses in Use : навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови / В. І. Остапенко, С. М. Федірко. –Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 160 с.
 5. Еnglish Tenses in Use: навчально-методичний посібник з практичної грамматики англійської мови / В.І. Остапенко, С.М. Федірко. – 2-е вид. випр. і  доп. – Кам’янець – Подільський: Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 124 с.

Петрова Т. М.

 1. Петрова Т. М. Варіанти англійської мови : навчально-методичний посібник / Т. М. Петрова. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2012. – 88 с.

Польова С.В.

 1. Welcome to Grammarland 2: навчально-методичний посібник /С.В. Польова. – Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф»,  2016. –56 с.

Саволайнен Я. П.

 1. Саволайнен Я.В. Specific English : навчально-методичний посібник / Я. В. Саволайнен. – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2011. – 38 с.
 2. Саволайнен Я.В. America and Americans : навчально-методичний посібник / Я. В. Саволайнен. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2012. – 53 с.

Сторчова Т. В.

 1. Сторчова Т. В. Латинська мова (для студентів гуманітарних факультетів) : навчальний посібник / Т. В. Сторчова. – Кам’янець-Подільський : ППБуйницький О. А., 2009. – 340 с.
 2. Сторчова Т.В. Латинська мова (для студентів гуманітарних факультетів) : навчальний посібник / Т. В. Сторчова. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 340 с.
 3. Сторчова Т. В. Латинська мова (для студентів гуманітарних факультетів) : навчальний посібник / Т. В. Сторчова. – Київ : Кондор, 2011. – 340 с.
 4. Сторчова Т. В. Латинська мова (для студентів гуманітарних факультетів)  : навчальний посібник / Т. В. Сторчова. – Київ : Вид. дім «Слово», 2013. – 328 с.
 5. Сторчова Т. В. Латинська мова та основи термінології : навчальний посібник / Т. В. Сторчова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 75 с.
 6. Сторчова Т. В. Практикум з читання латиномовних текстів : навчальний посібник / Т. В. Сторчова. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 71 с.
 7. Сторчова Т. В. Латинська мова : підручник / Т. В. Сторчова, Ж. Г. Гуменюк. – К. : Вид. дім «Слово», 2015. – 512 с.

Хоптяр А. О.

 1. Хоптяр А. О. “The light in the heart”. V. Woolf. (Short stories for home reading) : навчально-методичний посібник для розвитку усного та писемного мовлення студентів І-IV курсів факультету іноземних мов. / А. О. Хоптяр. – Кам’янець‑Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 63 с.

Список наукових праць

Барбанюк О. О.

 1. Барбанюк О. О. Дефініції понять «позначене» та «позначення» у сучасній лінгвістиці / О. О. Барбанюк // Мова і культура (Науковий журнал). – Вип. 11. – К. : Вид. дім Дмитра Бурого, 2009. – Т.IV (118). – С. 115-120.
 2. Барбанюк О. О. Знакова репрезентація суб’єкта мовлення як фактора егоцентризму в семантичній системі мови / О. О. Барбанюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сучасні тенденції розвитку мов. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 4. – С. 11-16.– (Серія №9)
 3. БарбанюкО. О. Співвідношення понять образ автора / «смерть автора» в лінгвістиці тексту / О. О. Барбанюк // Studia Linguistica: зб. наук. праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 2.  – С. 26-31.
 4. Барбанюк О .О. Симулякр как порождение гиперреальности на основе моделей реального мира (на материале тетралогии Урсулы ле Гуин “Земноморье”) / О. О. Барбанюк // Язык – когниция – коммуникация : Материалы международной научной конференции. – Минск : Минский государственный лингвистический университет, 2010. – C. 23-24.
 5. Барбанюк О. О. Роль фразеологізмів-симулякрів у декодуванні гіперреального художнього простору тетралогії Урсули ле Гуїн “Земномор’є” / О. О. Барбанюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011.– № 3 (2). – С. 15-21.– (“Філологічні науки. Мовознавство”.).
 6. Барбанюк О. О Семантизація концепту магія в гіперреальному світі жанру фентезі (на матеріалі тетралогії Урсули ле Гуїн “Земномор’є”)/ О. О. Барбанюк // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. IV. – Ч. 1. – C. 230-240.
 7. БарбанюкО. О. Метонімічні мотиваційні моделі предметного фрейму гіперреальності в художніх тврах Урсули Ле Гуїн циклу «Earthsea» / О. О. Барбанюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2012. – № 31. – С. 11-14. – («Філологічні науки»).
 8. Експлікація метафоричних моделей компаративного фрейму як засіб моделювання гіперреальності (на матеріалі творів УрсулиЛеГуїн циклу “Earthsea”) / О. Барбанюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. –Випуск 7. – С. 62-63.

 

Галайбіда О. В.

 1. Галайбіда О. В. Парентезні конструкції у творах Джерома К. Джерома Лоуренса / О. В. Галайбіда // Наукові записки.: у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (1). –  С. 55-58. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство).
 2. Галайбіда О. В.Стилістичний потенціал вставлених конструкцій у творах Уілкі Коллінза/ О. В. Галайбіда // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. : у 2 ч. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Dип. 29(1). – С. 14-16. – (Філологічні науки).h
 3. Галайбіда О. В. Експресивність синтаксису оповідань Д. Г. Лоуренса / О. В. Галайбіда // Zbior raportow naukowych “Teoretychne I praktychne innowacje naukowe” (29.01.2013 – 31.01.2013) – Krakow : Wydawca Sp. z.o.o. “diamond trading tour”, 2013. – str. 34-36.
 1. Галайбіда О. В. Засоби створення напруги у детективному романі / О. В. Галайбіда // Наукові записки.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 117. – С. 55-58. – (Філологічні науки. Мовознавство).
 2. Галайбіда О. В.Синтаксичні засоби експресивізації наукового тексту Лоуренса / О. В. Галайбіда // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.– Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 34. – С. 66-69. – (Філологічні науки).
 3. Галайбіда О. В. Синтаксичні особливості мови оповідача в романі У. Коллінза “Місячний камінь” / О. В. Галайбіда // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 4 (70). – С. 142-145.
 4. Галайбіда О. В. Образотворчі засоби у казках Оскара Уайльда / О. В. Галайбіда // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 37. – С.91-93. – (Філологічні науки).
 5. Галайбіда О. В. Стилістично-синтаксичні особливості казок Р. Кіплінга / О. В. Галайбіда // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.– Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 35. – (Філологічні науки).
 6. Галайбіда О. В. Лексичне різноманіття української мови у перекладах Л. Солонька / О. В. Галайбіда // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.– Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 39. – С.55-58. – (Філологічні науки).
 7. Галайбіда О. В. Відтворення ідіостилю письменника у перекладі / О. В. Галайбіда // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів (20-21 березня 2015 р.): у 5 т. –– Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, 2015. Вип. 14. – Т. 4. С.21-22
 8. Correlation MAN-NATURE in D.H.Lawrence’s stories. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky // Journal published by Academic Society of Michal Baludansky. – Kosice, Slovakia. – 2016. –Volume 4. – № 3. – P.43-50.

 

Главацька О. І.

 1. Главацкая Е. И. Номинации женщины-матери в русском и английском языках / Е. И. Главацкая // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного уні-верситету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 28. – С. 81-84.– (Філологічні науки).
 2. Главацкая Е. И. Неономинация лиц женского пола в английском языке / Е. И. Главацкая // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. –Т. 3. – С. 49-51.
 3. Главацкая Е. И. Наименования лица префиксальной производности в современном русском языке / Е. И. Главацкая // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 2. – С. 53-64.
 4. Главацкая Е. И. Типология префиксальных номинаций ’лица’ в современном русском языке / Е. И. Главацкая // «И нежный вкус родимой речи…» : сборник научных трудов. – Арзамас : АГПИ, 2011. – С.160-164.
 5. Главацкая Е. И. Имена существительные общего рода со значением ’лицо по действию’ в современном русском языке/ Е. И. Главацкая // Функциональная лингвистика: сборник научных работ; [материалы III Международного крымского конгресса «Язык и мир»] / Науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь : Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2011. – №2. – Т. 1. – С. 112-114.
 6. Главацкая Е. И. Номинации общего рода со значением ’лицо по признаку’ в современном русском языке / Е. И. Главацкая // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 29. – С. 17-19.
 7. Главацька О. І. Неономінації ’особи’ у сфері сучасної інформаційної техніки (на прикладі англійської мови)  / Е. И. Главацкая // Функциональная лингвистика: сборник научных работ; [материалы IV Международного крымского конгресса «Язык и мир»] / Науч. ред. А.Н. Рудяков. – Симферополь : Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2012. – № 3. – С. 106-108.
 8. Главацкая Е. И. Субстантивы ’лицо женского пола’ в современном русском языке / Е. И. Главацкая // Аспирант. Докторант. Гуманитарно-социальные исследования : научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля. – № 1(3). – 2013. – С. 68-78.
 9. Главацкая Е. И. Современные заимствования из английского в русском языке (на примере имён лица ’спорта и туризма’)  / Е. И. Главацкая // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С. 98-99.
 10. Главацкая Е. И. Наименования лица в современном английском языке (на примере субстантивов с суффиксом er)  / Е. И. Главацкая // Германистика в современном научном пространстве : традиционные и новые аспекты изучения германских и славянских языков. – Краснодар : КубГУ, 2013. – С. 37-40.
 11. Главацкая Е. И. Наименования человека и мотивационные отношения в лексике русского языка/ Е. И. Главацкая // Materialy IX Miedzynarodowej naukowi-practychnej konferencji “Wschodnie partnerstwo – 2-13”. – Przemysl : Nauka i studia,  – Т. 15. –С. 27-29. – (Filologiczne nauki).
 12. Главацкая Е. И. Имена существительные женского рода в гендерной стратификации русского национального языка / Е. И. Главацкая // Стратификация национального языка в современном российском обществе : тезисы международной конференции. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2013. – С. 51-57.
 13. ГлавацькаО. І. Вербалізація новітньої лексики особи тематичної групи “міжнародний тероризм” у сучасній англійській мові/ Е. И. Главацкая // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 13. – Т. 3. – С. 32-33.
 14. Главацкая Е. И.Наименования ’лица’ с суффиксом -ист/-ist в русском и английском языках / Е. И. Главацкая // Вестник КазНПУ им. Абая.– Алматы: Из-во «Угалат», 2014. –№ 4 (50). – С. 67-75. – ( Филология).
 15. Главацкая Е. И. Наименования ’лица’ с суффиксом -ист/-ist в русском и английском языках / Е. И. Главацкая // Теоретические и методологические проблемы филологии: сб. науч. ст., посв. 70-летию доктора филол. наук, проф. Л.К. Женалиной. – Алматы : Из-во «Угалат», 2015. – С. 225-233.
 16. Главацкая Е. И. Номинации лица префиксального типа в современных русском и английском языках / Е. И. Главацкая // Филология и журналистика: центробежное притяжение.– Краснодар: КубГУ, 2014. – С. 303-308.
 17. Главацкая Е. И. Полимотивация в сфере наименований лица / Е. И. Главацкая // Русский язык в контексте национальной культуры: материалы III Международной науч. конф. : в 2 т., ( 21-23 мая 2014 г.) / отв. ред.. Ю. А. Мишанин.– Саранс: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. – Т I.  –С. 62-66.
 18. Главацкая Е. И. Неологизмы с компонентом -(о)лог/-(о)log в русском и английском языках / Е. И. Главацкая // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 22-24.

Городецька І.В.

 1. Image of Ukraine in English speaking media / І.В. Городецька. – Збірник наукових праць звітної науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016 – Вип. 15. – Т. 3. – С. 7-8.

 

Діяконович М. І.

 1. Діяконович І. М. До проблеми можливої реформи правопису голосних англійської мови / І. М. Діяконович // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010.– С. 126-127.
 2. Діяконович І. М. Contribution of English Intonation into Discourse/ І. М. Діяконович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 25. – С. 442-445. – (Філологічні науки).
 3. Діяконович І. М. 6 ключів для відкриття «скарбів» англійської мови / І. М. Діяконович // Збірник наукових праць, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – С. 63-64
 4. Діяконович І. М. Intonation that distinguishes languages / І. М. Діяконович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011.– Вип. 28 – С. 129-131. – (Філологічні науки).
 5. Діяконович І. М. Speech and an Individual/ І. М. Діяконович // – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип.  – С. 90-92. – (Філологічні науки).
 6. I. Intonation Contributionin to Communication / І. Diakonovych // Ehglish in Globalised World : збірник наук. пр. (англ. м.) / XVII TESOL – Ukrain International Conference, (March 15-16, 2012). -Кам’янець-Подільський :  ВПП “Апостроф”,  2012. – С. 41-42
 7. Діяконович І. М. Про деякі подібності та розбіжності у фонетиці та лексиці української, польської і російської мов / І. М. Діяконович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 30. – С.105-106. – (Філологічні науки).
 8. Діяконович І. М. Подібності східнослов’янські, чи праслов’янські / І. М. Діяконович // Збірник наукових праць, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – С.42-44
 9. Діяконович І. М. Мова як предмет досліджень різних царин / І. М. Діяконович // Збірник наукових праць, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – С.38-39.
 10. Діяконович І. М. Просодичні засоби – «аура мови» / І. М. Діяконович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,– Вип. 35. – С.12-14. – (Філологічні науки).
 11. ДіяконовичІ.М. Manifestation of Word Stress in English / І. М. Діяконович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 36.  – С. 118-121. – (Філологічні науки).
 12. Діяконович І. М. Україна – геополітична, культурна, етнічна «роза вітрів» Європи. / І. М. Діяконович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,– Вип. 37.– С. 49-54. – (Філологічні науки).
 13. Мовленнеєві скорочення в англійській та українській мовах // І.М. Діяконович, – Кам’янець-Подільський:Збірник наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Огієнка. Вип.15 Том. 3, С. 28-29, 2016.

 

Кеба Т. В.

 1. КебаТ.В. Художні функції форм граматичного часу в романі Г. Свіфта «Waterland» / Т. В. Кеба  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені ІванаОгієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 3.. – С. 29 – 30.
 2. Кеба Т. В. Особливості навчання іноземної мови у старших класах. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології / за заг. ред. П. Л. Шулик. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. — Част.3.  — С.129-142.
 3. Кеба Т. В. Поетика візуальності у творчості О.  Вайльда / Т. В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 34. -С. 351-354. — (Філологічні науки).
 4. Кеба Т. В. Соціокультурний компонент в процесі формування комунікативної компетенції при вивчанні іноземної мови / Т. В. Кеба // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 26-29.
 5. Typology of the phonetic and phonological systems of the English and Ukrainian languages// Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології / Заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеба —  Частина 4. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016 – С.64-72.

Кришталюк А. А.

 1. Кришталюк Г. А. Акцентна функція заперечного повтору в текстах новин американських газет / Г. А. Кришталюк // Наукові записки : у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (5). – С. 352-355. – (Серія Філологічні науки (мовознавство).
 2. Кришталюк Г. А. The Image-schematic Dimension of English Negation / Г. А. Кришталюк // Cognitive Processes in Language. Abstracts, ( 25-27 May)/ [edited by Janusz Badio] / Department of Theory of Language and Methodology of Linguistics, University of Lodz Chair of English and General Linguistics/ – Lodz :University of Lodz Chair of English and General Linguistics, 2010. – P. 31-32.
 3. Кришталюк Г. А. Когнітивні особливості функціонування заперечення на позначення невербальної діяльності в заголовках американських газетних новин / Г. А. Кришталюк // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ. – Симферополь : КРИППО, 2010. – Т. – С. 346-348.
 4. Кришталюк Г. А. Изменение как когнитивное образование / Г. А. Кришталюк // Материалы международного конгресса по когнитивной лингвистике, г. Тамбов, 29 сентября – 1 октября 2010 г. – Тамбов : ТГУ им. Г. Р. Державина,  –  С. 85-87.
 5. Кришталюк Г. А. Жанровые особенности функционирования отрицания в текстах новостей и аналитических статей американского газетного дискурса / Г. А. Кришталюк // Ars Grammatica. Грамматические исследования: тезисы докладов 4-й международной научной конференции, г. Минск, 2-3 ноября 2010 г. – Минск: : МГЛУ, –  С. 103-105.
 6. Кришталюк Г. А. Заперечення в різних лінгвістичних парадигмах / Г. А. Кришталюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. Праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип.  12. – С. 145-148. – ( Філологія).
 7. Кришталюк Г. А. Заперечні аргументи в англомовному газетному дискурсі новин : когнітивно-функціональний ракурс / Г. А. Кришталюк // Наукові записки : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.В. Винниченка, 2011. – С. 393-397. – (Філологічні науки (мовознавство).
 8. Кришталюк Г. А. Представлення відношень сприйняття в американському газетному дискурсі новин / Г. А. Кришталюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. Праць / [гол. ред. Н.Л.Іваницька]. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2011. – Вип. 13. – С. 196-199. – (Філологія).
 9. Кришталюк Г. А. Заперечення в англомовному дискурсі : лінгвокогнітивний аспект / Г. А. Кришталюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 184 с.
 10. Кришталюк Г. А. Заперечення як засіб концептуальної зв’язності текстів газетних новин / Г. А. Кришталюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. праць / [відп. ред. О. В. Кеба]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 2. – C. 94-102 – ( Філологічні науки).
 11. Кришталюк Г. А. Градация как когнитивно-дискурсивная операция / Г. А. Кришталюк // Когнитивные исследования языка : материалы международной научной конференции, г.Тамбов, 15-17 сентября 2011. – Тамбов : ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. – Вып. VIII (Проблемы языкового сознания). – С. 260-263.
 12. Кришталюк Г. А. The Image-Schematic Dimension of English Negation / Г. А. Кришталюк // Cognitive Processes in Language. Lodz Studies in Language / [ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk]. – Frankfurt am Main : Peter Lang, – Vol. 25. – P. 99-107.
 13. Кришталюк Г. А. Когнитивная основа композиции текстов англоязычного газетного дискурса / Г. А. Кришталюк // Когнитивные исследования языка : материалы международного конгресса по когнитивной лингвистике,. Тамбов, 10-12 октября 2012 г. / [отв. ред. вып. Л. А. Фурс]. – Тамбов : ТГУ им.Г. Р. Державина, 2012. – Вып. XI. – С. 679-681.
 14. Кришталюк Г. А. Відмінності заперечної концептуалізації подій в англомовному газетному новинному й аналітичному дискурсах / Г. А. Кришталюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал / [гол. ред. П.Ю. Саух]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 64. – C. 173-177.
 15. Кришталюк Г. А. Конструирование события изменения в американском газетном новостном дискурсе / Г. А. Кришталюк // Когнитивные исследования языка : материалы Всероссийской научной конференции, г. Тамбов, 11-12 апреля 2013 г. / [отв. ред. вып. Л.А. Фурс]. – Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2013. – Вып. XIV (Когнитивная лингвистика: итоги, перспективы). – С.459-464.
 16. Кришталюк Г. А. Когнітивне пояснення виявів англомовного заперечення / Г. А. Кришталюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал / [гол. ред. П. Ю. Саух]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 68. – C. 97-102.
 17. Кришталюк Г. А. Отрицание как изменение концептуализации мира / Г. А. Кришталюк //  Science and Education a New Dimension: Philology / [ed. Xėnia Vámos]. – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2013. – Vol. 1 (2), Issue 11. – P. 153-157.
 18. Кришталюк Г. А. Образ-схема ЗМІНА та її застосування в англомовному газетному дискурсі/ Г. А. Кришталюк // Сучасні лінгвістичні розвідки : надбання та перспективи : збірник тез наукових доповідей міжнародного круглого столу, 29 січня 2014 року. – Кам’янець-Подільський: ВПП “Апостроф”, 2014. – С. 33-35.
 19. Анонсування подій у сучасному британському газетному дискурсі: комунікативно-когнітивний аспект // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія: зб. наук. праць/ [головн. ред. Н.Л.Іваницька]. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – Вип. 23. – С. 145-148.
 20. Зміна як спосіб концептуалізації заперечення: когнітивно-дискурсивне вивчення (на матеріалі сучасних англомовних газет) / Г.А. Кришталюк. – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: зб. наук. праць/ [відп. ред. Ю.М. Маркітантов]. – Кам’янець-Подільський: 2016. – C. 124-128.

Кужель О.М.

 1. КужельО. М. Управління процесом читання англійською мовою / О. М. Кужіль // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 8. –Т. 3. – С.86–87.
 2. Кужель О. М. Комунікативний метод навчання читанню за допомогою комп’ютерних програм/ О. М. Кужіль // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 1. – С. 80–81.
 3. Кужель О. М. Інтерактивні технології навчання читання англійською мовою учнів основної школи/ О. М. Кужіль // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів :у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т. 3. – С.79–80.
 4. Кужель О. М. Формування читацької компетенції в учнів 5-х класів/ О. М. Кужіль //Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 203–205.
 5. Кужель О. М. Експериментальне дослідження впровадження комп’ютерних мовних ігор в навчальний процес/ О. М. Кужіль // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 2 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – Т. 2. – С.112–114.
 6. Кужель О. М. Методичні можливості комп’ютерних мовних ігор як засобу навчання іноземних мов/ О. М. Кужіль // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: тези доповідей і програма. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – С.8–
 7. Кужель О. М. Переваги використання комп’ютерних ігрових програм в навчанні англійської мови учнів загальноосвітньої школи/ О. М. Кужіль // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 16 жовтня 2014., м. Умань. –Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 159-161.
 8. Кужель О. М. Комп’ютерна мовна гра як засіб навчання англійської мови учнів загальноосвітньої школи/ О. М. Кужіль // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць – К. : КНЛУ, 2014. – Вип. 50. – С. 69-73.
 9. Кужель О. М. Підсистема вправ для навчання читання англійською мовою учнів основної школи за допомогою мультимедійної комп’ютерної програми/ О. М. Кужіль // Іноземні мови. – 2015. – №1. – С. 20 – 28.
 10. Кужель О.М. Особенности обучения англоязычному чтению учащихся основной школы/ О. М. Кужіль // Молодой ученый. – 2015. – № 4. – С. 584 – 586.
 11. Навчання читання англійською мовою за допомогою навчальних комп’ютерних програм / О.М.Кужель // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С.45 – 47.

Литвинюк О. М.

 1. Литвинюк О. М. Особливості переосмислення євангельського та легендарно-міфологічного традиційного матеріалу в романі Вільяма Ґолдінґа “Шпиль” / О. М. Литвинюк // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. Праць.  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 541-542 – С. 137-141. – (Філософія).
 2. Литвинюк О.М. Свобода вибору, або Морально-естетичні шукання героя роману Вільяма Ґолдінґа “Вільне падіння” / О. М. Литвинюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С.83-85.
 3. Литвинюк О. М. Актуальні проблеми трансформації традиційного матеріалу у літературному контексті ХХ століття. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С.188-191. – (Філологічні науки).
 4. Литвинюк О. М. Творчість В. Ґолдінґа у руслі сучасних тенденцій літературознавства / О. М. Литвинюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 9. –– Т.3. – С. 57-58.
 5. Литвинюк О. М. Лінгвістичні тапсихологічні особливості англійського писемного мовлення / О. М. Литвинюк // Postępy w nauce w ostatnichlatach. Nowychrozwiązań : zbórraportównaukowych, (28.12.2012 – 30.12.2012). – Warszawa, 2012. – S. 81-83.
 6. Литвинюк О. М. Особливості навчання англійського писемного мовлення/ О. М. Литвинюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 4. – С. 119-120
 7. Способи творення неологізмів у сучасній англійській мові / О.М. Литвинюк. – Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» (24 березня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2016. – 196 с. – С. 54-57.
 8. Інтеграційні тенденціїпри навчанні граматики англійської мови / О.М. Литвинюк. – Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: зб. за матеріалами V регіональної науково-практичної конференції – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016.– 92 с. – С. 53-55.

 

Марчишина А. А.

 1. Марчишина А. А. Мотиваційні валентності гумору в навчанні іноземної мови / А. А. Марчишина // Сучасні стратегії та методи навчання іноземних мов (французька, іспанська, італійська, англійська, німецька) в контексті європеїзації освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (16 квітня 2010 р.). – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 101–103.
 2. Марчишина А. А. Художній концепт vs текстовий концепт крізь призму когнітивної поетики / А. А. Марчишина // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – Т. 3. – С. 153–154.
 3. Марчишина А. А. Контрастивні образи як маркери цілісності тексту (на матеріалі оповідання Енн Оуклі ”Byron’s Mistake”)/ А. А. Марчишина // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні науки. –Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2010. – № 8. – С. 280–283. – (Мовознавство).
 4. Марчишина А. А. Гендерная специфика контрастивных образов (на материале рассказа Энн Оукли ”Byron’s Mistake”) / А. А. Марчишина // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : сборник материалов четвертой международной научной конференции. – Новополоцк : ПГУ, 2010. – С. 242–
 5. Марчишина А. А. Вища педагогічна освіта України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область : колективна монографія/ А. А. Марчишина. – К. : Знання України, 2010. – С. 181–189.
 6. Марчишина А. А. Відображення гендерної специфіки соціальних ролей в оповіданні Енн Оуклі ”Moth Stuff”/ А. А. Марчишина // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5 т.. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10.
 7. Марчишина А. А. Ann Oakley’s gender sociology in “Byron’s Mistake”: linguistic interpretation / А. А. Марчишина // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 2. – С. 129–134. – (Філологічні науки).
 8. Марчишина А. А. Языковые средства выражения гендерной специфики социальных ролей в дискурсивном пространстве (на материале рассказа Энн Оукли “Moth Stuff”)/ А. А. Марчишина // Семиотическая гетерогенность языковой коммуникации: теория и практика: тезисы докладов Международной научной конференции, Москва, 27-28 октября 2011 г. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2011. – С. 90–
 9. Марчишина А. А. Вплив гендерних теорій на трансформацію літературного смаку / А. А. Марчишина // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2012. – Т. 15. – № 1. – 190 с. – С. 120-125. – (Філологія).
 10. Марчишина А. А. Гендерна ідентичність в емотивному ракурсі (на матеріалі роману Е. Оуклі “The Men’s Room”)/ А. А. Марчишина // Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс: тези доповідей круглого столу, присвяченого ювілею О.П.Воробйової / КНЛУ, Київ, 27 вересня 2012 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 28.
 11. МарчишинаА.А. Маскулінність і фемінність як форманти гетерогенного дискурсу (на матеріалі роману Е.Оуклі ”Matilda’s Mistake”) / А. А. Марчишина // Актуальні проблеми романо-германської філології та освітній соціокультурний процес : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013. – С. 113–114.
 12. МарчишинаА. А. Портретний опис у гендерній проекції Е.Оуклі / А. А. Марчишина // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чренівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. – Вип. 692-693  (Германська філологія). – С. 77–80.
 13. МарчишинаА.А. Портрет у тексті й живописі: подібності й розбіжності / А. А. Марчишина // Мова – література – мистецтво : когнітивно-семіотичний інтерфейс : Матеріали Міжнародної наукової конференції / КНЛУ, Київ, 25-27 вересня 2014 р. : [відп. ред. О. П. Воробйова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 85.
 14. Марчишина А. А. Гендерні аспекти емотивності художнього тексту/ А. А. Марчишина // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : збірник наукових праць. – Дрогобич, 2014. – № 2. – С. 90-93. – (Філологічні науки. Мовознавство).
 15. Марчишина А. А. Трансформація гендерних стереотипів в англомовному публіцистичному дискурсі/ А. А. Марчишина // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : збірник наукових праць. –Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 141-146. – (Філологічні науки. Мовознавство).
 16. Марчишина А. А. Гендерные стереотипы в постмодернистском дискурсе : эволюция восприятия и отображения/ А. А. Марчишина // Семантика и прагматика языковых единиц : тезисы докл. междунар. науч. конф. / Минск, 11-12 мая 2015 г. : [отв. ред. А. М. Горлатов]. – Минск : МГЛУ, 2015. – С. 214-215.
 17. Марчишина А. А. Епістемологічний вимір постмодерністського тексту : гендерний аспект/ А. А. Марчишина // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – Вип. 8. – С. 92-95.
 18. «Лінгвопоетичні параметри трансгендерної ідентичності в англомовній постмодерністській прозі» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : збірник наукових праць. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – Том 1. – 214 с. – С. 91-94.
 19. «Ризоматическая гетерогенность гендерной идентичности в постмодернистском дискурсе» // Ученые записки УО «ВГУ им. П.М.Машерова» : сборник научных трудов. – Витебск : ВГУ имени П.М.Машерова, 2015. – Т. 20. – 232 с. – С. 189-194.
 20. «Лингвокультурологические черты гендерной идентичности в постмодернистской прозе». Теоретические и практические аспекты романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков // Cборник науч. трудов. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – 240 с. – С. 219-223.

Матковська М. .В.

 1. Матковська М. В. Комп’ютерне тестування як метод контролю рівня сформованості професійної компетенції студентів з курсу «Історія англійської мови» / М. В. Матковська // Тестування як метод педагогічного контролю успішності студентів : науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 92–101.
 2. Матковська М. В. Категорія оцінності у англомовному політичному дискурсі/ М. В. Матковська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів : у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – С. 154–155.
 3. Матковська М. В. Категорії «Своє – Чуже» та «Ми – Вони» в англомовному політичному дискурсі / М. В. Матковська // Наукові записки : у 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (5). – С. 202–206. – (Філологічні науки. Мовознавство).
 4. Матковська М. В. Семантичні та прагматичні особливості категорії «Ми – Вони» в англомовному політичному дискурсі / М. В. Матковська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка . Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 23. – С. 126–131. – (Філологічні науки).
 5. Матковська М. В. Особливості дієслів із категоріальним значенням поліілокутивності : когнітивний і функціональний аспекти / М. В. Матковська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 34. – С. 14–18.
 6. Матковська М.В. Мовленнєві репрезентації суб’єкта дії в англомовному політичному дискурсі / М. В. Матковська // Наукові записки : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (1). – С. 185–189. – ( Філологічні науки. Мовознавство).
 7. Матковська М. В. Формування лінгвістичної та мовленнєвої компетенції при вивченні курсу «Історія першої іноземної мови»  / М. В. Матковська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – С. 175–176.
 8. Матковська М. В. Способи реалізації інтенції боротьби за владу в англомовному політичному дискурсі / М. В. Матковська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С. 192–195. – (Філологічні науки).
 9. Матковська М. В. Опозиція «свій/чужий» у категоризації етнічних спільнот у сучасному англомовному політичному дискурсі / М. В. Матковська // Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 118. – С. 269–273. – (Філологічні науки. Мовознавство).
 10. Матковська М. В. Створення і упровадження електронного навчального посібника із курсу «Історія англійської мови» (Tworzenie i wprowadzanie elektronicznego podręcznika z kursu “Historia języka angielskiego”) / Edukacja, Wychowanie, Praca socjalna (Ukraińsko-Polskie Refleksje Teoretyczne). – Rzeszow, 2013. – P. 106–115.
 11. Матковська М. В. Функціональна категоризація поліілокутивних дієслів у сучасній англійській мові / М. В. Матковська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Випуск 37. – С. 192–201. – (Філологічні науки).
 12. Матковська М. В. Категоризація поліілокутивних дієслів у сучасній англійській мові / М. В. Матковська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 39. – С. 181–185. – (Філологічні науки).
 13. Матковська М. В. Механізми маніпуляції суспільною свідомістю в англомовному політичному дискурсі / М. В. Матковська // Наукові записки : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 11–14. – (Філологічні науки. Мовознавство).

Мельник І. В.

 1. Мельник І. В. Типи комунікативних стратегій / І. В. Мельник // Studia Linguistica: зб. наук. праць / відп. ред. І. О. Голубовська. – К., 2011. – Вип.  – Част. 2 – С. 377-380.
 2. Мельник І. В. Провокаційне мовлення як тип комунікації / І. В. Мельник // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / відп. ред. О. І. Чередніченко. – К. : , 2011. – Вип. 37. – С. 62-67.
 3. Мельник І. В. Особливості мовної реалізації стратегії шантажу у провокаційному мовленні / І. В. Мельник // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : Логос, 2012. – Вип. 21. – С. 348-355.
 4. Мельник І. В. Маніпулювання як провідна комунікативна стратегія провокаційного дискурсу / І. В. Мельник // “Семантика мови і тексту” : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. / Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р.) : [гол. ред. В. Головчак]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 381-383.
 5. МельникІ. В. Особливості використання принципів Кооперації та Ввічливості у провокаційному мовленні  / І. В. Мельник // Studia Linguistica : зб. наук. праць / відп. ред. І. О. Голубовська. – К. :, 2013. – Вип. VІI. – С. 351-357.
 6. МельникІ. В. Причини комунікативних невдач провокаційного мовлення / І. В. Мельник // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. А.Д. Бєлова. – К., 2013. – Вип. 46. – Ч. 2. – С. 497- 506.
 7. МельникІ. В. Strategic planning as a key to effective provocative communication / І. В. Мельник // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. – С. 210-213. – (Філологічні науки)
 8. МельникІ. В. Особенности и типы коммуникативной личности провокатора / І. В. Мельник // Вопросы теории и практики : в 2-х ч. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 9 (27). – Ч. II. – C. 113-117. – (Филологические науки).
 9. МельникІ. В. Особливості реалізації стратегії натяку у кооперативних ситуаціях провокаційного мовлення  / І. В. Мельник // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. пр. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича,  – Вип. 692-693. – С. 89-92. – 9Германська філологія).
 10. МельникІ.В. Провокаційне мовлення як вид розумово-мовленнєвої діяльності / І. В. Мельник // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.
 11. МельникІ.В. Провокаційне спілкування як інструмент маніпулятивного впливу / І. В. Мельник // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.
 12. Мельник І. В. Інтенція як засіб формування комунікативної стратегії/ І. В. Мельник // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів.– Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 38-39.
 13. Мовний портрет провокатора: успішний vs хибний // Молодий вчений. − Херсон, 2016. − №8. − С. 297-301.
 14. Конфлікт та кооперація – критерії розмежування комунікативних ситуацій провокаційного мовлення // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 39.

Никитюк С. І.

 1. НикитюкС. І. Порівняльний аналіз заочної системи підготовки вчителів іноземних мов у Великій Британії та в Україні / С. І. Никитюк // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д. І., 2010. – Вип. 5.  – C. 65-70.
 2. Никитюк С.І. Підготовка вчителів іноземних мов у системі заочної освіти України/ С. І. Никитюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – Т. 3. – С.162-164.
 3. Никитюк С. І. До питання впровадження творчого досвіду Великої Британії у заочну систему підготовки вчителів іноземних мов/ С. І. Никитюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 102-103.
 4. Никитюк С. І. Передумови організації системи заочної освіти вчителів іноземних мов Великої Британії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за  підсумками звітної наукової конференції викладачів докторантів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т.3. – С. 95-96.
 5. Никитюк С. І. Заочна підготовка вчителів іноземних мов у Великій Британії: педагогічні передумови/ С. І. Никитюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 4. – С. 105-106.
 6. Никитюк С. І. Сучасні тенденції модернізації системи заочної освіти вчителів іноземних мов Великої Британії / С. І. Никитюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – Т. 3. – С. 122-123.
 7. Никитюк С. І. Педагогічні умови діяльності заочної системи підготовки вчителів  іноземних мов Великої Британії / С. І. Никитюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12. – Т. 4. – С. 130.
 8. Никитюк С. І. Заочна підготовка вчителів іноземних мов у Великій Британії: педагогічні передумови/ С. І. Никитюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 4
 9. Никитюк С. І. Фактори становлення системи заочної освіти вчителів іноземних мов у Великої Британії/ С. І. Никитюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 14. – Т.4. – С. 57-58.
 10. Перспективи використання досвіду Великої Британії з організації системи заочної підготовки вчителів іноземних мов в українських університетах / С.І. Никитюк // Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 20-річчя заснування Хмельницького інституту МАУП): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2016. – Вип. 6. – С. 243-247.
 11. Організаційно-педагогічні основи підготовки вчителів іноземних мов у системі заочної освіти Великої Британії / С.І. Никитюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т.4. – С. 42-43.
 12. Упровадження новітніх технологій у підготовку фахівців ІМ (на прикладі системи заочної освіти Великої Британії) / С.І. Никитюк // Інноваційні технології ХХІ століття : зб. наук. пр. / гол. Ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2016. – Вип. 1. – С.50-54.
 13. Завдання та особливості підготовки вчителів іноземних мов у системі заочної освіти у Великої Британії / С.І. Никитюк // Українська мова і нація : зб. наук. пр. / гол. Ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2016. – Вип. 7. – С.64-68.

Остапенко В.І.

 1. American Ethnic Nicknames for European Immigrants / Валентина Остапенко // Матеріали  ХVІІІ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції . «Тенденції  та  перспективи  розвитку  науки  і  освіти  в  умовах  глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 18. ‒ С.338-341.

Петрова Т. М.

 1. Петрова Т. М. Функціонування прізвиськ в американському політичному дискурсі / Т. М. Петрова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – С. 100-102.
 2. Петрова Т. М. Мовна наповнюваність гідротопонімів  / Т. М. Петрова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 2. – С. 160-169. – (Філологічні науки).
 3. Петрова Т.М. Втрата семантичного зв’язку між твірним і похідним словами при суфіксальному способі словотворення/ Т. М. Петрова // Наукові записки. Серія: Філологія: збірник наукових праць: у 2 т. – Вінниця, 2008. – Вип. 10. – Т. І. – С. 131-135.
 4. Петрова Т. М. English Counting-Out Rhymes / Т. М. Петрова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – C. 45-46.
 5. West American English // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 15. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – C.58-59.
 6. Academic Language Instruction for English Students // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. – Камянець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 57-60.

Саволайнен Я. В.

 1. Саволайнен Я.В. Нейро-лінгвістичне програмування і навчання іноземній мові / Я. В. Саволайнен // Збірник  наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. –Вип.3. – С.51.
 2. Саволайнен Я. В. Enhancing speakings kills of elementary level students / Я. В. Саволайнен // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – С. 82-83.
 3. Саволайнен Я.В. Лінгвістичні та перекладацькі лексичні зіставлення / Я. В. Саволайнен // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – С. 34.– (Філологічні науки).
 4. Саволайнен Я.В. Поле ітеративності в сучасній англійській мові / Я. В. Саволайнен // English  in a Globalized World: збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – С.80.

Сторчова Т.В.

 1. Сторчова Т. В. Етапи формування граматичних навичок у навчанні системи перфекта латинської мови студентів-германістів / Т. В.Сторчова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 4. – С. 122–123.
 2. Сторчова Т. В. Етапи становлення навчальної дисципліни «Латинська мова»: європейський та вітчизняний досвід.  / Т. В.Сторчова // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 16. – С. 187–192.
 3. Сторчова Т. В. Особливості методики навчання майбутніх філологів латинської паремійної спадщини / Т. В.Сторчова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 37. – С. 230-234. – (Філологічні науки).
 4. СторчоваТ. В. Свідомо-зіставний метод у формуванні граматичної компетенції з латинської мови майбутніх філологів / Т. В.Сторчова // Матеріали ІІ регіональної наук.-практ. конф. (14 лист. 2013 р.) / [редкол.: Т. М. Петрова та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, – С. 63–66.
 5. СторчоваТ. В. Змістові компоненти навчальної дисципліни «Латинська мова» в умовах компетентнісного підходу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів (20-21 бер. 2014 р.) : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 13.
 6. СторчоваТ. В. Методика формування вмінь синтетичного читання латиномовних текстів / Т. В.Сторчова // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 74-77.
 7. Сторчова Т. В. Особливості формування лексичної компетенції з латинської мови у студентів вищих навчальних закладів України / Т. В.Сторчова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 5.
 8. СторчоваТ. В. Латина у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх філологів / Т. В.Сторчова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 38. – С. 403-408.
 9. СторчоваТ. В. Латинська мова у професійній та науковій спадщині Івана Огієнка / Т. В.Сторчова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – (Серія історична та філологічна).
 10. СторчоваТ. В. Особливості впровадження гендерних компонентів у процес навчання іноземних мов / Т. В.Сторчова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка :  збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів (24-25 бер. 2015 р.) : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015 – Вип. 14. – С. 57-58.
 11. Рік англійської мови в Україні: реалії та виклики вітчизняної освіти // Методика викладання філологічних дисциплін у ЗНЗ та ВНЗ України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 68-71.
 12. Система функцій підручника з латинської мови у сучасній вищій освіті // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки і освіти» (24 березня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2016. – С. 75-79.
 13. Сторчевая Т.В. Система перфекта латинского языка как компонент грамматической компетенции будущих филологов / Т.В. Сторчевая //«Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта» : навукова-практычны часопис. ‒Віцебск : Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава, 2013. ‒ № 2 (74). ‒ С. 100-104.
 14.  Сторчова Т.В. Лінгвістична термінологія у лексикографічній спадщині Івана Огієнка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. ‒ 2015. ‒ Вип. 40. ‒ С. 170-173.
 15. СторчоваТ.В. Поняття «стать» та «гендер» у методиці навчання латини / Т.В. Сторчова, В.М. Шовковий // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. ‒ Випуск 12 (55). ‒Частина 2. ‒ Рівне-Київ : Міленіум, 2015. ‒ С. 351-360.

 

Толкова Т. М.

 1. Толкова Т. М. Теоретичні проблеми професійної підготовки фахівців за магістерськими програмами в Україні та США / Т. М. Толкова // Порівняльно-педагогічні студії: науково-педагогічний журнал. – Умань : ПП Жовтий. – 2012. – № 2 (12). – С. 99-103.
 2. Толкова Т. М. Професійна підготовка фахівців за магістерськими програмами в Україні та США / Т. М. Толкова // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до випуску 27, том І (34), – 2012 р. – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” – К. : Гнозис, 2012. – С. 452-458.
 3. Толкова Т. М. Особливості професійної підготовки педагогічних працівників за магістерськими програмами в Україні./ Т. М. Толкова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання” – К. : Гнозис, 2013. – Дод. 1 до вип. 29, Т. ІІІ. – С. 362-367.
 4. Толкова Т. М. Професійна самореалізація викладачів іноземної мови у ВНЗ / Т. М. Толкова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / ред. кол. : Н. В. Гузій (відп. Ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 25 (35). – С. 30-34. – (Серія 16).
 5. Толкова Т. М. Особливості комунікативної освіти в США  / Т. М. Толкова // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 2015. – Дод. 1 до Вип. 35. – Т. VII (58). – С. 241-248.
 6. Данилишена Т. М. Інтерактивні технології опрацювання дискусійних питань / Т. М. Данилишена // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Вип. 5 Т. 2. – С. 132–133.
 7. Данилишена Т. М. Методика застосування інтерактивних технологій колективно-групового навчання / Т. М. Данилишена // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів: у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Вип. 6. –  Т. 2. – С. 150–151.
 8. Данилишена Т. М. Соціально-педагогічні умови впровадження дистанційної освіти як самостійної форми організації навчання / Т. М.Данилишена // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету:  у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Вип. 7. – Т. 3. – С. 68–70.
 9. Данилишена Т. М. Дистанційна освіта як особлива самостійна форма організації навчання / Т. М. Данилишена // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 7. – С. 64–67.
 10. Данилишена Т. М. Соціально-історичні передумови розвитку системи підготовки педагогів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Т. М. Данилишена // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 8. – С. 82–87.
 11. Данилишена Т. М. Підготовка магістрів педагогічної освіти у навчальних закладах США та України / Т. М. Данилишена // Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози: матеріали міжнародної наукової конференції (26-27 травня 2011 р.). – Умань : ПП Жовтий, 2011. –Частина ІІ. – С.120-122.
 12. Толкова Т. М. Стратегії розвитку змісту підготовки магістрів педагогічної освіти в університетах США / Т. М. Толкова // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура : матеріали міжн. науково-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р. м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 2. – С.135-138.
 13. Толкова Т. М. Компоненти професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової та середньої школи в університетах США / Т. М.Толкова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів:у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. -Т. 3. – С. 142-143.
 14. Толкова Т. М. Особливості реформування вищої освіти в Україні відповідно до вимог Болонського процесу / Т. М. Толкова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12. – Т. 3. – С. 108-110.
 15. Толкова Т. М. Професійний саморозвиток студентів вищого навчального закладу / Т. М. Толкова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [редкол.: А.І. Шинкарюк та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2013. – Вип. 5. – С. 181-185. – (Серія: Психологічні науки).
 16. Толкова Т. М. Порівняльні аспекти педагогічної підготовки наукових працівників в університетах США та України / Т. М. Толкова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип 4. – С.123-124.
 17. Толкова Т. М. Роль творчості у процесі розвитку особистості студентів / Т. М. Толкова, О. С. Толков // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [редкол. : А. І. Шинкарюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2014. – Вип. 6. – С. 180-186]. – (Серія: Психологічні науки).
 18. Толкова Т. М. Підготовка магістрів в дослідницьких університетах США / Т. М. Толкова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 5. – С. 117-119.
 19. Толкова Т. М. Особливості професійної діяльності викладачів іноземної мови в умовах змін у вищій школі [Електронний ресурс]/ Т. М. Толкова // Матеріали конференції “Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій”: учасники конференції та абстракти досліджень (28-29.05.2015). – Режим доступу: http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2015/04/Tolkova_Tetjana.pdf?c6a0f6
 20. Толкова Т. М. Особливості модульного навчання в системі вищої освіти США  / Т. М. Толкова // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Р. Г. Калитчак, З. М. Зазуляк. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – Ч.2. – С. 673-674.
 21. Толкова Т. М. Теоретичні аспекти застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчанні англійської мови у вищих навчальних закладах / Т. М. Толкова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 6. – С. 88-89.
 22. Толкова Т. М. Особливості професійної діяльності викладачів іноземної мови в умовах змін у вищій школі [Електронний ресурс]/ Т. М. Толкова // Матеріали конференції “Реформа вищої освіти в Україні : критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій” (28-29 травня 2015 р., м. Київ). – Режим доступу : http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2015/04/Tolkova_Tetjana.pdf?c6a0f6
 23. Толкова Т. М. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Т. М. Толкова // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць/ Н. В. Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 25 (35). – С. 30-34. – (Серія 16).
 24. ТолковаТ.М. Особливості комунікативної освіти в США / Т. М. Толкова // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” – К. : Гнозис, 2015. – Дод. 1 до Вип. 35. – Т. VII (58)– С. 241-248.
 25. ТолковаТ.М. Модульне навчання в системі вищої освіти США / Т. М. Толкова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т.3. – С. 58-59.
 26. ТолковаТ.Н. Особенности самореализации преподавателей иностранного языка в высшей школе / Т. М. Толкова // Будущее науки-2015: сборник научных статей 3-й Международной молодежной научной конференции (23-25 апреля 2015 г., г. Курск) : в 2-х томах. – Курск : Юго-Западный государственный университет, ЗАО “Университетская книга”, 2015.  – Т. 1. – С. 413-415.

Фрасинюк Н.І.

 1. Гендерна специфіка мовленнєвого вираження концепту “ love”/ Н.І. Фрасинюк. – Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний уні-верситет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип.7 . –С.174. –c.76-77

 

 1. Мовна об’єктивація концепту MAN в британських прислів’ях/ Н.І. Фрасинюк. – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. – Т.3. –C. 154 –c.55-56.

Хоптяр А. О.

 1. ХоптярА.О. Концепт TIME в оповіданнях В. Вулф (лінгвопоетичний аспект) / А. О. Хоптяр // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. –– Луцьк : Вежа, 2008. – Вип. 5. – С. 134–140. – (Філологічні науки).
 2. Хоптяр А. О. Концепт TIME в оповіданнях В. Вулф (метод сіткового моделювання)  / А. О. Хоптяр // Наукові праці студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Вип. 1. – С. 17–22.
 3. Хоптяр А. О. «Жіноче питання» в критичній рецепції Бориса Грінченка/ А. О. Хоптяр // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – С. 694–699. – (Філологічні науки).
 4. Хоптяр А. О. Російська література вперекладній спадщині Бориса Грінченка / А. О. Хоптяр // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 23. – С. 284–289. – (Філологічні науки).
 5. Хоптяр А. О. Модерністський та філософський ракурс світу ідей В.Вульф/ А. О. Хоптяр // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2009. – Вип. 8. – Т. 3. – С. 43–44.
 6. Хоптяр А. О. Концепт “Life” в оповіданнях В. Вульф (лінгвопоетичний аспект)  / А. О. Хоптяр // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2010. – Вип. 9. – Т. 3. – С. 119–120.
 7. Хоптяр А. О. Феміністичні європейські тенденції у творчій спадщині Б. Грінченка/ А. О. Хоптяр // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. 23–24. – С. 212–217. – (Філологія. Літературознавство)
 8. Хоптяр А. О. Творчість Б.Грінченка в контексті  російсько-українських літературних взаємин / А. О. Хоптяр // Історико-літературний журнал : збірник наук. пр. Одеського нац. ун-ту / [відп. ред. Н. Малютіна]. – Одеса : Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2010. – Вип. 18. – С. 121–129.
 9. Хоптяр А. О. Концепт “Depression” в оповіданнях Вірджинії Вульф/ А. О. Хоптяр // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, редакційно-видавничий відділ, 2010. – Вип. 9. – Т. 3. – С.190–191.
 10. Хоптяр А. О. Перекладацька діяльність Бориса Грінченка в контексті слов’янських літературних взаємозв’язків/ А. О. Хоптяр // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Вип. 24. – С. 134–140. –(Філологічні науки).
 11. Хоптяр А. О. Поезія «свободи і кохання» Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка/ А. О. Хоптяр // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наук. пр. Ужгород. нац. ун-ту / [відп. ред. І. В. Сабадаш]. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 16. – С. 321–325.
 12. Хоптяр А. О. Французькі натуралістичні тенденції XIX ст. у перекладацькій рецепції Бориса Грінченка/ А. О. Хоптяр // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 28. – С. 472–475. – (Філологічні науки).
 13. Хоптяр А. О. Родина Грінченків і Поділля: творчі зв’язки/ А. О. Хоптяр // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 31. – С. 357–360. – (Філологічні науки).
 14. Хоптяр А. О. Феномен синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка в контексті перекладацької діяльності: спроба трансформації канону/ А. О. Хоптяр // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник. наук. праць / Київ. ун-т імені Б. Грінченка ; ред. колегія : Бондарева О. Є., Єременко О. В., Буніятова І. Р. [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – № 2. – С. 58–62. – (Філологічні науки)
 15. Хоптяр А. О. Творчі зв’язки родини Грінченків з Кам’янець-Подільським державним українським університетом/ А. О. Хоптяр // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський   Оіюм, 2013. – С. 171–175.
 16. Хоптяр А. О. Перекладацька діяльність Бориса Грінченка: контекст україно-російських літературних взаємин кінця ХІХ – початку ХХ ст.  / А. О. Хоптяр // Кубань –Україна: вопросы историко-культурного взаимодействия / сост. А. М. Авраменко, В. К. Чумаченко. – Краснодар-Киев : ЭДВИ, 2013. – Вип. VII. – С. 47–55.

Хохель Д. Ю.

 1. Хохель Д. Ю. Епітетна колористика художніх світів у романі Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» та книзі С. Кларк «Містер Норрелл» / Дарія Хохель // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць. — К. : Освіта України, 2012. — Вип. 18.— С. 340—347.
 2. Хохель Д. Ю. Гіпербатонні епітетні структури у романі Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» та книзі С. Кларк «Містер Норрелл» / Дарія Хохель // Теорія літератури і гуманітарні студії: збірник наукових праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Упорядник І. Папуша // Studia methodologica. —Тернопіль : ТНПУ, 2012.  — Вип. 34 . — С. 186—191.
 3. Хохель Д. Ю. Колористичний епітет у характеристиці персонажів роману Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» та книги С. Кларк «Містер Норрелл» / Дарія Хохель // Мова і кульутра (Науковий журнал). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — Вип. 15. — Т. IІI (157). — С. 367—374.
  Хохель Д. Ю. Складні епітети в романі Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» та книзі С. Кларк «Містер Норрелл» / Дарія Хохель // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Вип. 30. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. — С. 346—350. – (Філологічні науки)
 4.  Хохель Д. Ю. Парні епітетні структури в романних текстах Г. Пагутяк і С. Кларк / Дарія Хохель // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. — Вип. 32.С. 346—350.
 5. Хохель Д. Ю. Функціональність ланцюжкових епітетних структур у текстах Г. Пагутяк і С. Кларк/ Дарія Хохель // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць. — К. : Освіта України, 2013. — Випуск 21. — С. 342-355.
 6. Хохель Д. Ю. Компаративний вимір дослідження епітета / Дарія Хохель // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. — Вип. 33. – С. 342-346. – (Філологічні науки).
 7. Khokhel D. Halyna Pahutiak’s “Ukradene misto” [Internet resource] / Dariya Khokhel // Inquire 3.2 (February 2014) ‘Neither Here Nor There: The (Non)Geographical Futures of Comparative Literature’. — Edmonton : Program in Comparative Literature at the University of Alberta, 2014. — URL : http://inquire.streetmag.org/articles/131
 8. Хохель Д. Ю. Міфологізація простору епітетами (на матеріалі роману Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» та книги С. Кларк «Містер Норрелл») / Дарія Хохель // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. — Вип. 20. — С. 211—216.
 9. Хохель Д. Ю. Епітетні структури з компонентом «якийсь/якась» у романі Галини Пагутяк «Слуга з Добромиля» / Дарія Хохель // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5-ти томах. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — Вип. 10. — Т. 3. — С. 35-36.
 10. Хохель Д. Ю. Історизація міфу в «Слузі з Добромиля» Г. Пагутяк і «Мистері Норреллі» С. Кларк / Дарія Хохель // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — Вип. 3. — С. 90-91.
 11. Хохель Д. Ю. Постпозиційні епітети у романах «Слуга з Добромиля» Г. Пагутяк та «Містер Норрелл» С. Кларк / Дарія Хохель // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. — Вип. 4. — С. 74-75.
 12. Хохель Д. Ю. Принципи класифікації епітетів: літературознавчі й мовознавчі підходи / Дарія Хохель // Сборник научных трудов SWorld. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – Вып. 2. – Том 26. – С. 62-67.
 13. Хохель Д. Ю. Специфика хронотопа романов Г. Пагутяк «Слуга из Добромыля» и С. Кларк «Мистер Норрелл» / Дарія Хохель // Личность в условиях современных социальных изменений: сборник научных статей по итогам научно-исследовательской деятельности вузов России и Ближнего зарубежья / под. ред. Н. Г. Баженовой, Л. Г. Гусевой, Е. Ю. Шпаковской. — Магнитогорск : МаГУ, 2012. — С. 138-145.
 14. Хохель Д. Ю. Епітетна структура: сутність і основні ознаки в історичному фентезі / Дарія Хохель // Zbior raportow naukowych. «Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka» (28.09.2013 – 30.09.2013 ) — Wrocław : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. — 112 str.
 15. Хохель Д. Ю. Эпитетные структуры с определяемыми «очі» / «eyes» в текстах Г. Пагутяк и С. Кларк / Д. Ю. Хохель // Язык. Культура. Коммуникация : материалы VIII Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной 70-летию ЮУрГУ / отв. ред. Е. В. Пономарева. — Челябинск : Цицеро, 2013. — 132 с.
 16. Хохель Д. Ю. Епітетні структури з повтором означуваного (на матеріалі роману Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» та книги С. Кларк «Містер Норрелл») / Дарія Хохель // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 томах. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — Вип. 11. — Т. 3. — С. 76-77.
 17. Хохель Д. Ю. Парцельовані епітетні структури в текстах Г. Пагутяк / Дарія Хохель // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 томах. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. — Вип. 12. — Т. 3. — С. 82-83.
 18. Хохель Д. Ю. Эпитетная ономастика : единство традиции говорящего имени и мотива истинного имени в современном фэнтези / Дарія Хохель // Інформаційна дійсність: проблеми правди і неправди : збірник наукових праць / під ред. О. Лещака, І. Папуші, О. Волковинського та ін. — Тернопіль : Studia methodologica, 2012. — С. 151-159.
 19. Хохель Д. Ю. Образ сада в текстах Г. Пагутяк и С. Кларк / Д. Ю. Хохель // Різнорідність культурного простору: історія і перспективи : збірник наукових праць / ред. рада: О. Лещак (голова, наук. ред.) та ін. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. — Том 5. – С. 522-260. — (Школа Відкритого Розуму).
 20. Khokhel D. Epithet Classification Principles Development [Electronic resource] / Dariya Khokhel // Modern scientific research and their practical application / Edited by A. G. Shibaev, A. D. Markova. — Vol.J21315. — Odessa : Kupriyenko SV, 2013. — URL : http://www.sworld.com.ua/e-journal/J21315.pdf — J21315-061.
 21. Magic of the Out-of-Body Experiences in Contemporary Fantasy: Halyna Pahutiak, Susanna Clarke. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2.— Brno : Masaryk University in Brno, 2016.— Р. 99-114.
 22. Функціональність номінативних речень в оповіданні “When It Ends, He Catches Her” // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — Вип. 4. — С.77-78.

Шенкнехт Н. М.

 1. ШенкнехтН. М. Сюжет і конфлікт як чинники екзистенціальності в оповіданні «Аванпост прогресу» Джозефа Конрада / Н. М. Шенкнехт // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.
 2. ШенкнехтН. М. Марлоу і Куртц у боротьбі з «безмірною пітьмою» у романі «Серце пітьми» Джозефа Конрада / Н. М. Шенкнехт // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. — Вип.  – С. 306—310. – (Філологічні науки).
 3. Шенкнехт Н. М. The visual imagination in “Lord Jim” by Joseph Conrad / Н. М. Шенкнехт // Збірник наукових праць викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка , 2015. – Вип. 14. – Т. 3— С. 65—66.
 4. Шенкнехт Н. М. Екзистенціальний статус моря у повісті Джозефа Конрада «Тайфун» / Н. М. Шенкнехт // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 65-66.
 5. Шенкнехт Н. М. Особливості хронотопу роману Джозефа Конрада «Лорд Джім»  / Н.М. Шенкнехт // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. — Вип. 39. – С. 296—299. – (Філологічні науки).
 6. ShenknekhtN. M. The competence of the physical education teacher concerning gender approach in the process of teaching / A. V. Zaikin, N. M. Shenknekht // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імні Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський , 2015. — Вип. 8. – С. 51 – 54.
 7. Яковлева Н. М. «Серце пітьми» Джозефа Конрада: поетика/ Н. М. Шенкнехт // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 27С. – 380-384.
 8. Яковлева Н. М. Особливості художньої структури роману Джозефа Конрада «Лорд Джім» / Н. М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. –  Вип. 28. – С. 513-518. – (Філологічні науки).
 9. Яковлева Н. М. Екзистенційний вимір художнього часу в прозі Джозефа Конрада / Н. М. Яковлева // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : збірник наукових праць. – Сімферополь : Кримський Архів, 2012. – Вип. 5. – С. 267-274.
 10. Яковлева Н. М. Фокалізаційний принцип організації розповіді у романах Джозефа Конрада / Н. М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012.– Вип. 30. – С. 374-378. – (Філологічні науки).
 11. Яковлева Н. М. Своєрідність наративної структури роману Джозефа Конрада «Лорд Джім»/ Н.М. Яковлева // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : збірник наукових праць.– Сімферополь: Кримський Архів, 2012. – С. 311-318.
 12. ЯковлеваН.М. Особливості художнього часу у романі Джозефа Конрада «Таємний агент» / Н. М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 32. – С. 238-242. – (Філологічні науки).
 13. ЯковлеваН.М. Екзистенційність як домінанта проблематики і поетики романів Джозефа Конрада / Н. М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 33. – С. 376-379. – (Філологічні науки).
 14. YakovlevaM. The outline of space and time in the novel “The Secret Agent” by Joseph Conrad / N. M. Yakovleva // Edukacja, wychowanie, praca socjalna (ukrainsko-polskie refleksje teoretyczne). – Rzeszow, 2013. – P. 148-153.
 15. Яковлева Н. М. Час події і час розповіді в художній структурі роману Джозефа Конрада «Серце пітьми» / Н. М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів : у 5-ти т. – Кам’янець-Подільський : 2011. – Вип. 10. – Т.3 – С. 39-40.
 16. Яковлева Н. М. Екзистенціальна проблематика як чинник художньої структури романів Джозефа Конрада / Н. М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів : у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : 2012. Вип. 11. – Т. 3 – С. 82-83.
 17. Яковлева Н. М. Точка зору як наративна установка в романі Джозефа Конрада «Лорд Джім» / Н. М. Яковлева // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3.– С. 92-93.
 18. Яковлева Н. М. Проблема часу у філософсько-естетичній думці межі XIX-XX століття / Н. М. Яковлева // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 4.– С. 77-78.
 19. Яковлева Н. М. Роман Джозефа Конрада «Ностромо» як художня екзистенціологія / Н. М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів  : у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,2013. – Вип. 12. – Т.3. – С. 87-88.
 20. Яковлева Н. М. Роман Джозефа Конрада «Таємний агент» у контексті творчої еволюції письменника / Н. М. Яковлева // Мова і культура – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т.IV (166) – С. 258-264.
 21. Яковлева Н. М. Міфологема шляху та хронотопу зустрічі у романі Джозефа Конрада «Серце пітьми» / Н. М. Яковлева // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 61-62
 22. Яковлева Н. М. Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації (наукова школа) : біобібліографічний покажчик / Наукові школи університету. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14 — С. 136-138