Публікації викладачів кафедри германських мов і зарубіжної літератури

7

Монографії

 • Біблія як інтертекст світової літератури: колективна монографія / Під ред.. проф.. С.Д. Абрамовича: Кам’янець-Подільський нац. ун‑т імені Івана Огієнка,. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – с.
 • Жанри і жанрові процеси в історико-культурній перспективі: колективна монографія/ Загальна ред. О.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. –  с.
 • Кеба А.В. Андрей Платонов и мировая литература ХХ века: Типологические связи / А.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 320 с.
 • Кеба А.В. Лирика И. Анненского: художественная структура и семантика / А.В. Кеба, Т.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 186 с.
 • Кеба А.В. Творчество Андрея Платонова в контексте мировой литературы ХХ века / А.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 388 с.
 • Шулык П.Л. Группа “Серапионовы братья” в контексте литературной эпохи 20-х годов / П.Л. Шулык.– Каменец-Подольский : Аксиома, 2009. – 152 с.
 • Лаврова А.А. Художественное пространство и время «малой» прозы М.А. Булгакова / А.А. Лаврова. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2009. – 164 с.
 • Кшевецький В.С. Валерій Брюсов і Микола Вороний: архітектоніка поетичного твору / Кшевецький Володимир Сергійович // Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 136 с.
 • Семелюк Р.М. Дж. Джойс і А. П. Чехов на зламі століть: художні пошуки у малому жанрі: монографія / Р.М. Семелюк. . – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 176 с.
 • Кеба О.В. Проза Джозефа Конрада: проблематика і поетика екзистенціального світосприйняття / О.В. Кеба, Н.М. Шенкнехт. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 184 с.

Навчально-методичні посібники

 • Кеба А.В. Рабочая тема в современной советской литературе: Методические рекомендации учителям-словесникам / А.В. Кеба, М.Ф. Гетьманець. – Харьков : ХГПИ, 1986. – 24 с.
 • Кеба А.В. Творчество А.П. Платонова в школе : метод. рекомендации для учителей-словесников / А.В. Кеба. – Хмельницкий : ХИУУ, 1991. – 24 с.
 • Кеба О.В. Творчий шлях А.П. Платонова: короткий огляд / О.В. Кеба, С.М. Вишневський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 24 с.
 • Кеба О.В. Творчість А.П. Платонова: Матеріали до спецкурсу / О.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 36 с.
 • Кеба О.В. Творчий шлях Б. Пастернака: короткий огляд / О.В. Кеба, О.І. Гожик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 36 с.
 • Кеба О.В. Творчий шлях А. Ахматової: короткий огляд / О.В. Кеба, М.Л. Базилевич. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 36 с.
 • Кеба О.В. Тестові завдання з курсу «Українська та зарубіжна культура» / О.В. Кеба, О.С. Волковинський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 36 с.
 • Шулик П.Л. Пам’ятки Стародавнього Сходу на уроках зарубіжної літератури: Матеріали до вивчення індійських Вед / П.Л. Шулик. – Каменец-Подольський, 1998. – 32 с.
 • Зарубіжна література. 7 клас. Матеріали до вивчення / Упорядники: О.В. Кеба, М.Л. Базилевич, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. – 112 с.
 • Зарубіжна література. 8 кл.: Матеріали до вивчення : навч. посіб. / Упорядники: П.Л. Шулик, М.Л. Базилевич. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. – 172 с.
 • Кеба О.В. Творчий шлях М. Цвєтаєвої: короткий огляд / О.В. Кеба, І.Ю. Голубішко. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. – 40 с.
 • Шулик П.Л. Робочий зошит із зарубіжної літератури для 6 кл. / П.Л. Шулик, Т.І. Іов. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. – 36 с.
 • Зарубіжна література. 9 клас. Матеріали до вивчення / Упорядники: О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 140 с.
 • Кнут Г. Пан. Матеріали до вивчення / Упорядники: О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 72 с.
 • Зарубіжна література. 10 клас. Матеріали до вивчення. / Упорядники: О.В. Кеба, М.Л. Базилевич, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 244 с.
 • Лаврова А.О. Вивчення творчості Волта Вітмена у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації / А.О. Лаврова. – Кам’янець-Подільський : Видавничий центр Кам’янець-Подільського індустріального технікуму, 2000. – 25 с.
 • Голубішко І.Ю. Завдання для тематичної атестації із зарубіжної літератури. 5 клас / І.Ю. Голубішко, Ж.С. Варламова. – Кам.-Под.: Абетка-Нова, 2001. – 44 с.
 • Голубішко І.Ю. Завдання для тематичної атестації із зарубіжної літератури. 7 клас / І.Ю. Голубішко, Ж.С. Варламова.. – Кам.-Под.: Абетка-Нова, 2001. – 96 с.
 • Голубішко І.Ю. Завдання для тематичної атестації із зарубіжної літератури. 8 клас / І.Ю. Голубішко, Ж.С. Варламова. – Кам.-Под.: Абетка-Нова, 2001. – 132 с.
 • Голубішко І.Ю. Завдання для тематичної атестації із зарубіжної літератури. 9 клас / І.Ю. Голубішко, Ж.С. Варламова. – Кам.-Под.: Абетка-Нова, 2001. – 128 с.
 • Голубішко І.Ю. Завдання для тематичної атестації із зарубіжної літератури. 10 клас / І.Ю. Голубішко, Ж.С. Варламова. – Кам.-Под.: Абетка-Нова, 2001. – 112 с.
 • Ясунарі Кавабата. «Тисяча журавлів»: Матеріали для вивчення / Упорядники: О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 104 с.
 • Кеба А.В. «Котлован» Андрея Платонова: Материалы для изучения / А.В. Кеба // Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2001. – 120 с.
 • Голубішко І.Ю. Завдання для тематичної атестації із зарубіжної літератури. 6 клас/ І.Ю. Голубішко, Ж.С. Варламова. – Кам.-Под.: Абетка-Нова, 2002. – 92 с.
 • Голубішко І.Ю. Завдання для тематичної атестації із зарубіжної літератури. 11 клас / І.Ю. Голубішко, Ж.С. Варламова. – Кам.-Под.: Абетка-Нова, 2002. – 136 с.
 • Шулик П.Л. Державна атестація 2002. Зарубіжна література. Зразки відповідей на білети. 11 кл. : навч. посіб. / П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2002. – 96 с.
 • Шулик П.Л. Моріс Метерлінк. Синій Птах: Матеріали до вивчення : навч. посіб. / П.Л. Шулик, І.М. Салтанова. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2003. – 104 с. Гриф МОН
 • Кшевецький В.С.Українська література (ХХ століття) / Кшевецький Володимир Сергійович // Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2004. – 204 с. – (Старшокласнику та абітурієнту). – ISBN 966-8642-11-2 (Серія).
 • Драматургія кінця ХІХ – XX ст.: Матеріали до вивчення : навч. посіб. / Упорядники: П.Л. Шулик, О.В. Кеба, І.Ю. Голубішко. – Кам’янець-Подільський : Абетка Нова, 2006. – 220 с.
 • Кеба О.В. Історія зарубіжної літератури ХVІІ ст. (матеріали лекцій) / О.В. Кеба, І.М. Салтанова, К.О. Титянін. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 90 с.
 • Кеба О.В. Історія зарубіжної літератури ХVІІІ ст. (матеріали лекцій) / О.В. Кеба, І.М. Салтанова, К.О. Титянін. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 110 с.
 • Кеба О.В. Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (матеріали лекцій) / О.В. Кеба, І.М. Салтанова, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 176 с.
 • Кеба О.В. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. (матеріали лекцій) / О.В. Кеба, І.М. Салтанова, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 176 с.
 • Кеба О.В. Наукова діяльність Кам’янець-Подільського державного університету  / О.В. Кеба, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський, Оіюм, 2008. – 20 с.
 • Лаврова А.О. Література американського романтизму / А.О. Лаврова. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2009. – 160 с.
 • Шулик П.Л. Священні книги людства на уроках зарубіжної літератури / П.Л. Шулик. – Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 64 с.
 • Шулик П.Л., Голубішко І.Ю. Героїчний епос середньовіччя//Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 108 с.
 • Лаврова А.О. Зарубіжна література першої половини ХІХ століття (російські письменники) / А.О. Лаврова. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2010. – 64 с.
 • Модернізм у зарубіжній поезії другої половини ХІХ-ХХ ст.: навчальний посібник / Упорядники О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 208 с. (11,05) (Гриф МОНмолодьспорт)
 • Героїчний епос західноєвропейського середньовіччя / Упорядники: П.Л. Шулик, І.Ю. Голубішко. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 132 с. Гриф МОН.
 • Літературознавчі стратегії ХХ ст. : навчально-методичний посібник / Упорядники О.В. Кеба, О.С. Силаєв, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Акcіома, 2011. – 128 с.
 • Наукова і науково-технічна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010 році / О.В. Кеба, І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 58 с.
 • Поезія вагантів та рицарська література середньовіччя / Упорядники: П.Л. Шулик, І.Ю. Голубішко. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 132 с. Гриф МОН.
 • Художня структура модерністського роману (Англія, США, Німеччина) : навчально-методичний посібник / Упорядники О.В. Кеба, Т.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Акcіома, 2011. – 144 с.
 • Кшевецький В.С.Порівняльне літературознавство / Кшевецький Володимир Сергійович // Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 140 с.
 • Поезія французького символізму у шкільному вивченні: Навчальний посібник / Упорядники О.В. Кеба, П.Л. Шулик, Т.В. Івасишена. – ПП Буйницький О.А., 2012. – 88 с.
 • Модерністська проза: Матеріали до вивчення. Частина 1. Дж. Джойс / Упорядники: О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 104 с.
 • Модерністська проза: Матеріали до вивчення. Частина 2. Франц Кафка: Навчально-методичний посібник / Упорядники: О.В. Кеба, Д.О. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2014. –188 с.
 • Повість Генрі Джеймса “Дейзі Міллер”: Матеріали до вивчення. / Упорядники: О. В. Кеба, Р.М. Семелюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2014. – 144 с.
 • Художня структура модерністського роману (Англія, США, Німеччина) : навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доповн. / Упорядники О.В. Кеба, Т.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Акіома, 2014. – 168 с.
 • Голубішко І.Ю. Організація самостійної роботи зі світової літератури ХVІІ ст. Навчальний посібник / І.Ю. Голубішко. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2015. – 124 с.
 • Голубішко І.Ю. Організація самостійної роботи зі світової літератури ХVІІІ ст. Навчальний посібник / І.Ю. Голубішко. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2015. – 120с.
 • Кшевецький В.С.. Літературознавча компаративістика. Практикум: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Філологія» / В.С. Кшевецький, А.О. Трофименко. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 160 с.
 • Методологія сучасного літературознавства: навчально-методичний посібник / упоряд.: О. В. Кеба, Т. В. Кеба, Р. М. Семелюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015.-116 с.
 • Поетика англійського роману кінця ХХ – початку ХХІ століття: навчально-методичний посібник / упоряд.: О. В. Кеба, Т. В. Кеба, Р. М. Семелюк.- Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015.
 • Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології / Заг. ред. П.Л. Шулик., О.В. Кеба — Частина 1. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. –с.; Частина 2. Кам’янець-Подільський:  Аксіома, 2014. –с.; Частина 3. Кам’янець-Подільський:  Аксіома, 2015. – 160 с.; Частина 4. – Кам’янець-Подільський: : Аксіома, 2016. – 180 с.
 • Літературний тріумвірат «золотої доби» римської культури : / Упорядник П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 184 с.
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» / Упорядники: Голубішко І.Ю., Кеба О.В., Лаврова А.О., Шулик П.Л.; заг. ред. П. Л. Шулик.– Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 128 с. 
 • “Серце пітьми” Дж. Конрада. Матеріали до вивчення: навчально-методичний посібник / Упорядники О.В.Кеба, Р.М. Семелюк, Н.М. Шенкнехт. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 220 с.
 • Сучасна література Ведикої Британії.: навчально-методичний посібник / Упорядники О.В. Кеба, Т.В. Кеба, Р.М. Семелюк.- Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – с. 119.

Статті в словниках та енциклопедіях

 • Кеба О. В. Багалій Д.І. / О. В. Кеба // Літературна Харківщина. Довідник. 2-е вид., виправл. і доповн. — Харків: Майдан, 2007. – С.24-25.
 • Кеба О. В. Бєдний Дем’ян / О. В. Кеба // Літературна Харківщина. Довідник. 2-е вид., виправл. і доповн. — Харків: Майдан, 2007. – С.34.
 • Кеба О. В. Боровиковський О.Л. / О. В. Кеба // Літературна Харківщина. Довідник. 2-е вид., виправл. і доповн. — Харків: Майдан, 2007. – С.47.
 • Кеба О. В. Ляшко М.М. / О. В. Кеба // Літературна Харківщина. Довідник. 2-е вид., виправл. і доповн. — Харків: Майдан, 2007. – С. 177.
 • Кеба О. В. Толстой О.М. / О. В. Кеба // Літературна Харківщина. Довідник. 2-е вид., виправл. і доповн. — Харків: Майдан, 2007. – С.263-264.
 • Кеба О. В. Климовський Семен / О. В. Кеба // Літературна Харківщина. Довідник. 2-е вид., виправл. і доповн. — Харків: Майдан, 2007. – С.141.

Статті за останні роки

 КЕБА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ,

 завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор

 •  Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2008 р. / О.В. Кеба, І.М.Конет // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Т. 13. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – С. 444-457.
 • Модерністський дискурс у німецькомовних літературах (про монографію Є.В.Волощук „Чарівна флейта Модерну. Духовно-естетичні тенденції німецькомовної модерністської літератури ХХ ст. у ліриці Р.М.Рільке, прозі Т.Манна, драматургії М.Фріша”) / О.В. Кеба // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2009.
 • Поетика хронотопа в романі Дж. Джойса “Улісс” / О.В. Кеба // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка : Філологічні науки : вип. 20. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 254 – 257.
 • “Точка зрения” в контексте повествовательных стратегий А. Платонова / О.В. Кеба // Біблія і культура : Збірник наукових статей. Випуск 11 / За ред. А.Є.Нямцу. – Чернівці: Рута, 2009. – С.214-218.
 • “Все ясно, але нічого не зрозімуло”: феномен герменевтичної поетики Франца Кафки / О.В. Кеба // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: Збірник наукових праць з наголи 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип. 27. – С. 404 – 410.
 • Практично реалізувати наукові засади мовної освіти / М. Дубина, В.Астахова, О.Кеба та ін. // Українське слово. – 2009. – № 34. – 26 серпня – 2 вересня 2009 р. – С. 10-13.
 • Мифологическое в художественной структуре прозы Андрея Платонова / А.В. Кеба // Методологічні проблеми гуманітарних досліджень : матеріали VII міжнародного теоретичного семінару. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – С.57-66.
 • Проблема взаємодії культур у курсі “Культурологія” / О.В. Кеба // Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру: Науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 119-124.
 • Утопічне і антоутопічне в художній структурі роману ХХ ст. / О.В. Кеба // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 1. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – С. 117-121.
 • Проза Андрея Платонова: поэтика мифологизирования и художественная структура текста / О.В. Кеба // Вопросы русской литературы: Межвузовский научный сборник. – Вып. 15 (72). – Симферополь: Крымский архив, 2009. – С.33-44.
 • “Мультиперспективизм” как повествовательная стратегия в прозе Андрея Платонова / О.В. Кеба // Вопросы русской литературы: Межвузовский научный сборник. – Вып. 16 (73). – Симферополь: Крымский архив, 2009. – С.33-40.
 • “Нечаянное” в творчестве Андрея Платонова и философско-эстетическая мысль первой половины ХХ века. // Wiener Slawistischer Almanach. – Band 63. – Munhen-Berlin, 2009. – С.7-21.
 • “Отец и сын”: три версии сюжета в модернистском романе (Джойс – Фолкнер – Платонов) / О.В. Кеба // Біблія і Культура: Науково-теоретичний журнал. Випуск 13. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.224-228.
 • Прецедентне ім’я як генератор художнього змісту в літературному тексті / О.В. Кеба // Біблія і Культура : Науково-теоретичний журнал. Випуск 12. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 69-73.
 • Поэт и эмиграция : лирика М. Цветаевой 1920-1930-х годов / О.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 24. – Кам’янець-Подільський: Oium, 2010. – С.447-457.
 • Друга конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / О.В.Кеба, І.М. Конет // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Т. 16. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010.
 • Социально-коммуникативные аспекты современного литературоведения / О.В. Кеба // Материалы международного научно-образовательного конгресса “Наука будущего”. – Алматы, 2010. – С.104-108. Зарубіжне видання, СНД.
 • Своеобразие художественного осмысления “философии жизни” в творчестве Андрея Платонова / А.В. Кеба // Вісник КПНУ. Серія Літературознавство. Вип.1. – 2011. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець- Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С.385-386.
 • Художественный мир Андрея Платонова: Пространство и текст. Статья вторая. Пространство текста / А.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 31. – С. 231-237.
 • Новітня французька драма крізь призму міфокритики / О.В. Кеба // Біблія і культура : Науково-теоретичний журнал. Вип. 15. – Чернівці : ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2011. – С. 180-182.
 • Кеба А.В. «Чевенгур» А. Платонова: хронотоп как мировидение / А.В. Кеба // К «Оправданию филологии» или Вариации на тему общего дела : сб. науч. трудов / Редкол.: В.М. Калинкин и др. – Донецк, 2011. – С. 126–140.
 • Простір у тексті vs простір тексту: до проблеми вивчення просторовості у художній літературі / О.В. Кеба // Біблія і культура : Науково-теоретичний журнал. Вип. 16. – Чернівці : ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2012. – С. 19-26.
 • Кеба А.В. Метатекст, метароман и проблема отношения искусства к действительности в литературе ХХ века / А.В. Кеба // Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті: Наук. зб. – Одеса Астропринт, 2012. – С.6-16.
 • Андрей Платонов: творчество как поиск истины / А.В. Кеба // Благородний вимір наукового подвижництва: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2012. – С. 151-159.
 • Біблійні ремінісценції у творчості Андрія Платонова / О.В. Кеба // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LIV. – Херсон: ХДУ, 2012. – С. 82-87.
 • На подступах к “свободной вещи”: парадигмы современного изучения творчества А.П. Платонова / А.В. Кеба // Литература и жизнь: Збірник наукових праць до 90-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності професора М.Ф. Гетьманця. – Харків: Харківський нац. педаг. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2013. С. 64-79.
 • “Поетика невизначеності” в контексті оновлення традиційних художніх структур у модерністському романі / О.В. Кеба // Біблія і культура : Науково-теоретичний журнал. Вип. 18. – Чернівці : ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2013. – С. 6-16.
 • Початок літературного твору: модерністська версія / О.В. Кеба // Наукові праці: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип.12, у 3 т.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Т.3. – C. 66-67.
 • Гротеск як протест : «Перетворений» світ модерністської прози 1920-1930-х років / О.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 36. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 92-97.
 • Антиутопія vs утопія: типологія двох версій: (А.Платонов – Г.Гессе) // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. пр. Сер. : Філологічні науки (літературознавство) / гол. ред. В.Д.Будак, гол. ред. сер. О.С.Філатова. Вип. 4.14 (111). – Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. – С. 86-92.
 • Література vs філософія : екзистенціальна свідомість і художній дискурс (версії Альбера Камю і Андрія Платонова) / О.В. Кеба // Життя зі словом. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / За ред. проф. М. Зимомрі. – Київ – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 245-252.
 • Міф про “вічне повернення”: модерністська і постмодерністська версії / О.В. Кеба // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво: Матеріали першої міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 44-45.
 • Особливості міфопоетичного аналізу літературно-художніх творів / О.В. Кеба //Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2015. – С. 36-37.
 • Наратив vs історія (за романом Г. Свіфта “Вотерленд”) / О.В. Кеба // Наукові праці: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип.14, у 3 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 6-7.
 • Професор С.Д. Абрамович – учений, митець, людина / О.В. Кеба // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. Т.22. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2016.- Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 206. — Т. 22. – С. 475-486.
 • Особливості інтертекстуального підходу при вивченні творів новітньої зарубіжної літератури / О.В. Кеба // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2016. – С. 40-42.
 • Творчість як спокуса і/чи спокута: особливості метанаративу в романі Йена Мак’юена «Спокута» / О.В. Кеба // Біополітичний вимір літературних студій. – Миколаїв, 2016. – С. 38-41.
 • Роман Дж. Кутзее “Фо” як метатекст / О.В. Кеба // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 26-27 лютого 2016 р. – Одеса : Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2016. – С. 39.
 • Уроки письма в романі Джона Максвелла Кутзее “Фо». / О.В. Кеба // Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 9-10 вересня 2016 р. – Львів : ГО “Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2016. – С. 14-16.
 • Писати ПРО/ЗА Робінзона : версії М. Турньє і Дж. Кутзее / О.В. Кеба // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» («Горизонт очікування»): Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції . – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 37-38.
 • “Людське тавро” Філіпа Рота як варіант неореалістичного роману в сучасній американській літератур / О.В. Кеба // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 19-20 серпня 2016 р. – Одеса : Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2016. – С. 13-15.
 • Особливості наративної структури роману Дж. Кутзее “Фо”/ О.В. Кеба // Наукові праці: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип.15. – Т.3. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.– С. 10-11.
 • Деконструкція образу Одіссея в романі М. Етвуд “Пенелопіада”/ О.В. Кеба // Матеріали Міжнародної конференціяї: Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук. – Одеса, 2016. – С.53-55.
 • Обшири й глибини наукових пошуків професора Івана Мегели / О.В. Кеба // Мегела І.П. Ейдоси літературознавчого дискурсу. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 5-12.
 • Концептуальний художній синтез vs постмодернізм: світова література від середини ХХ до початку ХХІ століття. / О.В. Кеба // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск.41 – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С.196-197.
 • Концептологія і сучасна українська проза. / О.В. Кеба // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск.41 – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016.. – С.198.
 • Наратор як детектив і детектив як наратор: версії ґрема ґріна (the end of the affair) і Ґрема Свіфта (the light of day) / О.В. Кеба // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск.42 – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 16-21.
 • Минуле у світлі фікційності: сучасний романіст як історіограф/ О.В. Кеба // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск.41 – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016.  – С. 258-259.
 • «Поетика невизначеності» в контексті оновлення традиційних художніх структур у модерністському романі // Біблія і Культура: Науково-теоретичний журнал. Випуск 17.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016.- С. 188-193.

Рецензії

 • Судьбы новоевропейского словесно-культурного сознания: классическая художественность и поле журнализма // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. Випуск 12. Том 2. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.190-192.
 • Актуальні проблеми генології // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. Випуск 12. Том 2. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.185-189.
 • Наукова і науково-технічна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010 році / О.В. Кеба, І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 58 с.
 • Процеси конвергенції у сучасній світовій літературі [Рец. на монографію: Штейнбук Ф. Конверґенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літецратурі / Фелікс Штейнбук. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 248 с.] / О.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – Вип. 37. – С. 265-266.
 • Попередні підсумки : панорама літературознавчих пошуків професора Семена Абрамовича [Рец. на: Абрамович С. Статті про літературу / Семен Абрамович. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2015. – 336 с. ] // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – Вип. 38. – С. 414-415.
 • Художественный мир Андрея Платонова: Пространство и текст. Статья третья. Пространство сознания / А.В.Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 39. – С. 131-136. – 100 б.
 • Поетика і типологія “літературного скептицизму” / О.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 40. – С. 205-206. – 100б.
 • Англійський модернізм крізь призму літературознавчої антропології / О.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 40. – С. 203-204. – 100 б.

ШУЛИК ПОЛІНА ЛЬВІВНА

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури

 • Арабская тема в израильской литературе / П.Л. Шулик // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск1. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – С. 161-168.
 • Библейские образы в стихотворении Дана Пагиса «Написано карандашом в опечатанном вагоне» (попытка кабалистического прочтения) / П.Л. Шулик // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 18. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 242 – 245.
 • Біблійні тексти у шкільному курсі зарубіжної літератури / П.Л. Шулик // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 19. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С.750-756.
 • Жанровое своеобразие библейского мифа о сотворении мира и человека/ П.Л. Шулик// Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун ту імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп.: вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун т імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 3. – С. 101-103.
 • Проблеми вивчення постмодерністської літератури в школі / П.Л. Шулик // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун ту імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп.: вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун т імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 3. – С.47-49.
 • Жизнь, не имеющая конца / П.Л. Шулик // Науково-поетичні читання пам’яті Марії Тілло. — Випуск 3. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 91-93.
 • Традиційні шляхи вивчення Біблії (ТаНаХа) та сучасна біблеїстика / П.Л. Шулик // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 23. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. — С. 323-329.
 • Учитель / П.Л. Шулик // Абрамович Семен Дмитрович. Науковець. Митець. Особистість (до 65-річчя від дня народження): біобібліографічний збірник / Кам’янець-Подільський нац. ун т імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека; [уклад.: О.І. Пшетаковська; редкол.: О.М. Завальнюк (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред..) та ін..]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун т імені Івана Огієнка, 2010. –С. 56-57.
 • Библейские имена как эпитет / П.Л. Шулик // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун ту імені Івана Огієнка. Серія: Літературознавство. Вип. 1. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун т імені Івана Огієнка, 2011. С. 183-193.
 • Вивчення біблійного тексту (ТаНаХ) в єврейській традиції / П.Л. Шулик // Білія як інтертекст світової літератури: колективна монографія / Під ред.. проф.. С.Д. Абрамовича: Кам’янець-Подільський нац. ун т імені Івана Огієнка,. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. — С. 104 – 123.
 • Прием «остранения» в «звериных» рассказах серапионов / П.Л. Шулик // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 2. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун т імені Івана Огієнка, 2011. С. 240-251.
 • Таргум как интерпретация библейских текстов / П.Л. Шулик // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 27. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2011. – С. 365-369.
 • Творческие поиски серапионов-«западников» / П.Л. Шулик // Вісник Кам’янець-Подільського ац.. Ун ту імені Івана Огієнка. Серія: Літературознавство. Вип. 2. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський ац.. Ун т імені Івана Огієнка, 2011.
 • Экзистенциальные категории в повести Амоса Оза «До самой смерти» / П.Л. Шулик // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 3. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун т імені Івана Огієнка, 2011. С. 188-198. (у спів. Кеба О.В.).
 • Вивчення давніх текстів на уроках світової літератури/ П.Л. Шулик // Мова. Свідомість.Концепт: зб. наук. праць / відп. ред. О.Г.Хомчак. –Мелитопіль: ТОВ «Видавничий будинок ММД, 2012. – С. 300 -304.
 • Гендер в современной израильской женской прозе / П.Л. Шулик // Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті: науковий збірник / відп. ред.. Силантьєва В.І. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 203-213.
 • Западный синдром «русского серапиона» (Л. Лунц о западной традиции в русской литературе) / Шулык П.Л.// Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 29. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С.  218- 222.
 • Литература еврейского Просвещения (Гаскалы): русский вариант / Шулык П.Л.// Світова література на перехрестях культур і цивілізацій: збірник наукових праць: вип. 6.  Ч. ІІ – Сімферополь : Кримський Архів, 2012. – С. 292-302.
 • Материнское имаго Цруйи Шалев / Шулык П.Л.// Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 364-369
 • Мидраш как отражение специфики мировосприятия, этических и духовных норм еврейского народа / Шулык П.Л.// Актуальні проблеми слов’янскої філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч. 4. – C.284-293.
 • Організація самостійної роботи студентів при вивченні зарубіжної літератури / П.Л. Шулик, І.Ю. Голубішко// Світова література на перехрестях культур і цивілізацій: збірник наукових праць: вип. 4. – Сімферополь : Кримський Архів, 2012. – С. 324–332.
 • Феминистская триада современной израильской женской прозы / Шулык П.Л.// Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 31. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 378-383
 • Андрогинные образы в израильской женской литературе. Статья первая. Андрогин поневоле/ Шулык П.Л.// Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 230 – 235.
 • Андрогинные образы в израильской женской литературе. Статья вторая Андрогин по собственному желанию / Шулык П.Л.// Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 33. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 371-376.
 • Проблема андрогинности и библейские тексты / П.Л. Шулик // Наукові праці: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3 т. – Вип.12. – Т.3 – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.– С.85 – 87.
 • Библейские имена в кабалистическом преломлении / П.Л. Шулик // Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 6-7 листопада 2014 року) – Мелітополь : Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – С. 112-115.
 • Коллективное сознательное против женского бессознательного в израильской женской литературе. Статья первая. Женское равноправие без права на женственность (израильская литература о киббуцной модели женского равноправия) / Шулык П.Л.// Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 36. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 314-320.
 • Литература о кибуцах в контексте развития израильской литературы / П.Л. Шулик // Наукові праці: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип.13. – Т.3–Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.– С 21- 23
 • Національна своєрідность як основа загальнолюдських цінностей (урок позакласного читання за оповіданням Ш.Агнона “Пташино моя”) / П.Л. Шулик // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. наук. пр. [ред. кол.: О.Ф. Попик (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник, 2014. –  С. 184 – 191.
 • Проблема рецепції художніх творів у сучасній школі / П.Л. Шулик // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції 23 жовтня 2014 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2014. – С. 91 – 94.
 • «Серапионовы братья» в оценке советской критики / Шулык П.Л.// Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 36. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 314-320.Тема материнства в израильской женской литературе: от психоаналитической модели к женскому предназначению: (роман Цруйи Шалев “Я танцевала, я стояла”) / Шулык П.Л. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. пр. Сер. : Філологічні науки (літературознавство) / гол. ред. В.Д.Будак, гол. ред. сер. О.С.Філатова. – Вип. 4.14 (111). – Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. – С. 203-209.
 • Діалог з текстом як основа вивчення світової літератури (Матеріали до вивчення історії про Каїна і Авеля) /П.Л.Шулик // Від Шевченка до сьогодення / Зб. наук. та науково-метод. праць. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький : Видавництво ХОІППО, 2015.. – С.308-312.
 • Діалогічна концепція М. Бубера як основа вивчення старозавітних текстів / Шулык П.Л. // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С.408-414
 • Женская природа против кибуцной модели женского равноправия / П.Л. Шулик // Наукові праці: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3 т. – Вип.14. – Т.3 – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.– С. 13-16.
 • Коллективное сознательное против женского бессознательного в израильской женской литературе. Статья вторая. Между иудаизмом и феминизмом / П.Л. Шулык // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 39. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 309-315.
 • Містерія «Каїн і Авель» Івана Огієнка в контексті вивчення біблійних текстів на уроках зарубіжної літератури / П.Л. Шулык // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 40. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 198-202
 • Таргум як специфічний жанр єврейської літератури / П.Л. Шулик // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. пр. Сер. : Філологічні науки (літературознавство) / за ред. О.С.Філатової. – Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2015 . – №1 (15). – Квітень . – С. 250-254
 • Феномен андрогинности в израильской женской литературе / П.Л. Шулик // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред.  проф. Оксани Філатової. — № 2 (18), листопад  — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 304-310.
 • Гра як основа діалогу на уроках зарубіжної літератури / П.Л. Шулик //  Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2016. – С. 84-86.
 • Фемінізм і ізраїльська жіноча література / П.Л. Шулик // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво: Матеріали другої міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 97-98.
 • Образ Єрусалиму в хронотопному комплексі роману Амоса Оза «До самої смерті» / П.Л. Шулик // Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (26-27 травня 2016 р.). – Мелітополь :Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – С.  240-241.
 • Титан давньоримського епосу / П.Л. Шулик // Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології / Заг. ред. П.Л.Шулик, О.В. Кеба —  Частина 4. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016 – С. 147 – 182.
 • Дочки-матери в израильской женской литературе: идеализация или разоблачение? / П.Л. Шулык // Наукові праці: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип.15. – Т.3–Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.– С 15- 16.
 • До проблеми організації самостійної роботи студентів із зарубіжної літератури / П.Л. Шулик // Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 вересня 2016 р.). – Мелітополь :Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – С. 272-275.
 • «Неполноценные» матери и «ответственные» дочери в израильской женской литературе / П.Л. Шулык // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск.41 – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. –  С. 75-79
 • Своєрідність часово-просторової організації роману Амоса Оза «До самої смерті» / П.Л. Шулик //  Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск.42 – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С.44-49

ГОЛУБІШКО ІРИНА ЮРІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент

 •  Вещный мир как составляющая интерьерного пространства в произведениях В.Г. Короленко / И. Голубишко // VII Короленківські читання: Збірник наукових праць. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 38-45.
 • Особенности пейзажа в рассказе В.Г. Короленко «Лес шумит» / И. Голубишко // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 1. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – С. 114-117.
 • Парадигма вещного образа зеркало в рассказе В.Г. Короленко «В Крыму» / И. Голубишко // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 18. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 209 – 212.
 • Пейзажная деталь в рассказе В.Г. Короленко «Двадцатое число» / И. Голубишко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів (11-13 березня 2009 року). – Вип. 8. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 3. – С. 6-8.
 • Этнографическая деталь в творчестве В.Г. Короленко: гоголевская традиция / И. Голубишко // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 20. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 114 –118.
 • Фонетическая деталь как характеристика образа персонажа в произведениях В.Г. Короленко / И. Голубишко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів (10-11березня 2010 року). – Вип. 9. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – Т. – С.73-74.
 • Художественный мир литературного произведения и его предметная составляющая / И. Голубишко // Вопросы русской литературы: межвузовский научный сборник. – Симферополь: Крымский Архив, 2010. – Вып. 18 (75). – С. 98–109.
 • Зеркало как художественная деталь и композиционный прием в произведениях В.Г. Короленко / И. Голубишко // Вестник Крымских литературных чтений: сб. научных статей и материалов: вып. 7. – Сімферополь : Крымский Архив, 2011. – С. 207–218.
 • Интерьерная деталь в произведениях В.Г. Короленко / И. Голубишко // Интернет-журнал «Филолог» Пермского государственного педагогического университета. – Вып. 17. – Режим доступа: http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mnum_17
 • Экфрастический дискурс в произведениях В.Г. Короленко / И. Голубишко // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 27. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 63-67.
 • Деньги как деталь предметно-художественной изобразительности в рассказе В.Г. Короленко «Судный день» / И. Голубишко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVI. – Ч. 2. – С. 353–360.\
 • Детская тема в произведениях В.Г. Короленко: функции предметной детали / И. Голубишко // Вестник Крымских литературных чтений: сб. научных статей и материалов. – Симферополь : Крымский Архив, 2012. – Вып. 8. – С.194–205.
 • Имперессионистичность в рассказе В.Г.Короленко «Мороз» / И. Голубишко // Поэтика художніх форм у сучасному сприйнятті: [науковий збірник] / ред. кол.: відп. ред. Силантьєва В.І. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 220–226.\
 • Пространственная организация очерка В.Г. Короленко «Парадокс» / И. Голубишко // Літературний процес: структурно-семіотичні площини : матер. Всеукр. наук. конф. (6–7 квітня 2021 р., м. Київ) / МОНмолодьспорт України; Київський ун-т ім. Б. Грінченка : ред. кол.: Бондарєва О.Є., Єременко О.В., Буніятова І.Р. [та ін.]. – К. : Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – С. 47–50.
 • Мотив и лейтмотив как единицы художественного текста / И. Голубишко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів (10-11 березня 2012 р.). – Вип.11: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2012. –Т. 3. – С. 55–56.
 • Мотивообразующие возможности пейзажной детали в художественном произведении / И.Ю. Голубишко // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.– Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 33. – С. 88–91.
 • Литература и живопись: межвидовые связи / И.Ю. Голубишко // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.– Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2014. – Вип. 35. – С. 95–97.
 • Функционирование предметной художественной детали в произведениях Р.Л. Стивенсона / И. Голубишко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів (20–21 березня 2014 р.): вип.14, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 4–5.
 • Художественная деталь в романе П. Акройда «Процесс Элизабет Кри»: в контексте межвидовых свіязей / И. Голубишко // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 38. – С. 14–19.
 • Экфрасис как приём визуализации в очерке В.Г. Короленко «В пустынных местах / И.Ю. Голубишко // Наукові записки Полтавського літературно-меморіального музею В.Г. Короленка [Текст] / [упоряд., передмова Л. Ольховська]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2016. – С. 56–65.
 • Літературатурний процес доби Просвітництва в Англії / І.Ю. Голубішко //   Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання]; заг. ред. П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Частина 4. – С. 103–123.
 • Значення методичних рекомендацій для організації самостійної роботи із зарубіжної літератури / І.Ю. Голубішко //  Збірник наук. праць за матеріалами V Регіональної науково-практичної конференції (20 жовтня 2016 р.) «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України». – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 23–27. 
 • Фольклорные мотивы в творчестве В.Г. Короленко. / И.Ю. Голубишко //  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип.15, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2016. – Т. 3. – С. 5–6.
 • Пространственная организация очерка В.Г. Короленко «Парадокс»./ И.Ю. Голубишко // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 41. – С. 9–11.

 КШЕВЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології

 •  Архітектоніка елегій М. Вороного / Кшевецький Володимир Сергійович // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Збірник за підсумками роботи звітної наукової конференції викладачів та аспірантів: вип. 5, у 3 т. ― Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. ― Т. 2. – С. 177 – 178.
 • Архітектоніка елегій В. Брюсова і М. Вороного в діахронному та синхронному аспектах / Кшевецький Володимир Сергійович // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Філологічні науки. Випуск 14. Т. 1. ― Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. ― С. 145 – 156.
 • Особливості архітектоніки циклу «Элегии» В. Брюсова / Кшевецький Володимир Сергійович // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів та аспірантів: вип. 6, у 3 т. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. — Т. 2. – С. 108 – 109.
 • Архітектонічні та семантичні особливості шестистопового ямбу в сонетах В. Брюсова і М. Вороного/Кшевецький Володимир Сергійович // Питання літературознавства : Науковий збірник. ― Чернівці : Рута, 2008. ― Вип. 75. – С. 40 – 48.
 • Архітектоніка балад В. Брюсова «У моря» і М. Вороного «Козацька балада» : строфічна і метрична семантика / Кшевецький Володимир Сергійович// Мова і культура. (Науковий журнал). К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. ― Вип. 10. ― Т. IV (104). – С. 246 – 252.
 • Поетична спадщина В. Брюсова та М. Вороного як об’єкт компаративного дослідження / Кшевецький Володимир Сергійович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-подільського національного університету: вип. 7, у 5 т. ― Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. ― Т. 3. – С. 18 – 19.
 • Архітектонічні особливості однострофічних творів Валерія Брюсова та Миколи Вороного / Кшевецький Володимир Сергійович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 18 / [редкол. : М. Ф. Гетьманець, Л. О. іванова, О. В. Кеба, Ю. О. Маркітантов (відп. ред.)]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 255-261.
 • Архітектонічні особливості поетичних творів Валерія Брюсова та Миколи Вороного як об’єкт компаративного дослідження / Кшевецький Володимир Сергійович // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 1. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – С. 123-128.
 • Архітектоніка полістрофічних нерівнострофічних творів Валерія Брюсова та Миколи Вороного /Кшевецький Володимир Сергійович// Питання літературознавства : Науковий збірник / [редкол. : Червінська О. В. (гол. ред.), Рихло П. В., Затонський Д. В., Гундорова Т. І., Наливайко Д. С. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 77. – С. 79-88.
 • Діахронія некласичних форм вірша В. Я. Брюсова та М. К. Вороного / Кшевецький Володимир Сергійович // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука / [редкол. : Ткачук М. (відп. ред.), Гром’як Р., Глотов О., Куца О., Веретюк О. та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 26. – С. 207-219.
 • Октава у поетичних доробках Валерія Брюсова та Миколи Вороного // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип.1. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009.
 • Поема «Скрипонька» Миколи Вороного як зразок полістрофічної нерівнострофічної структури / Кшевецький Володимир Сергійович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 8, у 5 т. ― Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. ― Т. 3. – С. 12 – 13.
 • Рівностопові метри як основа монометричних композицій у поезії Валерія Брюсова та Миколи Вороного / Кшевецький Володимир Сергійович // Славістичні записки. Серія : Літературознавство. – Випуск № 5 (9) / [редкол. : Біловус Л. І., Веретюк О. М., Гаврищак І. І., Глотов О. Л. (гол. ред.), Зівако В. І.]. – Тернопіль : Видавництво ПВНЗ ТЕІПО «Castrum Spinosum», 2009. – С. 66-74.
 • Архітектоніка сонетів Валерія Брюсова та Миколи Вороного: порівняльно-типологічний аспект / Кшевецький Володимир Сергійович // Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых процессов современности : Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Института языка и литературы. – Тирасполь : Изд-во Приднестр. ун-та, 2010. – С. 97 – 99.
 • Дольникові структури в поетичному доробку Валерія Брюсова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів (10-11березня 2010 року). – Вип. 9. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – Т. – С. 73-74.
 • Модифікація канонічної форми сонета у поезії срібного віку (на матеріалі творчості Валерія Брюсова) / Кшевецький Володимир Сергійович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 27. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 188 – 192.
 • Полістрофічні рівнострофічні моделі поезії Миколи Вороного у функціональному аспекті / В.С. Кшевецький // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 23. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. — С. 91-96.
 • Семантика астрофічного вірша (на матеріалі поезій В. Брюсова та М. Вороного) / Кшевецький Володимир Сергійович // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. ― Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. ― Випуск 2. – С. 72 – 74.
 • Семантика метра у нерівностопових строфічно врегульованих поезіях Миколи Вороного / Кшевецький Володимир Сергійович // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. ― Вип. 13. ― Т. V (141). – С. 282 – 288.
 • Строфічний репертуар лірики Валерія Брюсова / Кшевецький Володимир Сергійович // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / [редкол.: О.В. Кеба (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 3. – . С. 80-88.
 • Типи строфічної організації поетичних творів Валерія Брюсова. / Кшевецький Володимир Сергійович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип.10, у 5 т. ― Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. ― Т. 3. – С. 18-19
 • Метрична своєрідність збірки «В свічаді плеса» Сидора Твердохліба / Кшевецький Володимир Сергійович // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О.В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 85. – С. 15-23.
 • Особливості поетики класичних метрів у поезії Сидора Твердохліба / Кшевецький Володимир Сергійович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 175-179.
 • Семантика амфібрахія у поетичній збірці „В свічаді плеса” Сидора Твердохліба / Кшевецький Володимир Сергійович // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. ― Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. ― Випуск 3. – С. 81-83
 • Семантика ямба в поезії Сидора Твердохліба / Кшевецький Володимир Сергійович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 11, у 3 т. ― Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. ― Т. 3. – С. 60-62
 • Модифікація сонетної форми у творчості Сидора Твердохліба / Кшевецький Володимир Сергійович // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. ― Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. ― Випуск 4. – С. 60-61.
 • Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2012-2013 навчальному році / Конет І.М., Кшевецький В.С. // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2014. — Т. 21. – С. 539-554
 • Звітна наукова конференція студентів та магістрантів університету за підсумками НДР у 2012-2013 навчальному році / Конет І.М., Кшевецький В.С. // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2014. — Т. 21. – С. 554-573.
 • Міжнародна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012-2013 році / Конет І.М., Кшевецький В.С. // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2014. — Т. 21. – С. 500-523.
 • Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012-2013 роках / Конет І.М., Кшевецький В.С. // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2014. — Т. 21. – С. 461-489.
 • П’ята конференція молодих вчених університету / Конет І.М., Кшевецький В.С. // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2014. — Т. 21. – С. 573-582.
 • Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2013 році: конференції, круглі столи, семінари / Конет І.М., Кшевецький В.С. // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2014. — Т. 21. – С. 489-500.
 • Теоретико-історичні засади вивчення процесу впливу інформації на людську свідомість / Кшевецький Володимир Сергійович // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 5. – С. 24-25.
 • Видавнича діяльність відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / І.М. Конет, В.С. Кшевецький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. Вип. 4. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 156-161.
 • Ukrainian Poetry in the United States: Cultural Exportation and Nostalgia in the New York Group / В.С. Кшевецький // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 6. – С. 58-59.
 • Традиція середньовічної європейської поезії у творчості Валерія Брюсова/ В.С. Кшевецький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 15, у 3 т. ― Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. ― Т. 3. – С. 11-13.

 

ЛАВРОВА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат філологічних наук, доцент

 • Мотив дома в поэтике булгаковских фельетонов / А.А. Лаврова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХХІ. – Ч. 3. – С. 88-92.
 • Топос Москвы в «накануниевских» фельетонах Михаила Булгакова / А.А. Лаврова // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия : Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь : ТНУ им. В.И.Вернадского, 2011. – Т. 24 (63). – № 3. – С. 60-68.
 • Масонские аллюзии в интерпретации образа Иоканаана (пьеса Оскара Уайльда «Саломея») / А.А. Лаврова // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 224. – С. 54-56.
 • Оскар Уайльд и категории суфийской философии, символики и поэтики / А.А. Лаврова // Наук. праці К-ПНУ імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам.-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С. 183-188.
 • Рецепция масонства в пьесе Оскара Уайльда «Саломея» / А.А. Лаврова // Религия и гражданское общество: конфликты религиозной идентичности и интернациональные процессы в глобализирующемся мире. Материалы Х международного семинара 16-20 ноября 2011 г., г. Ялта. – Севастополь : Вебер, 2012. – С. 138-142.
 • Пространственная оппозиция и своеобразие фокализации в «Записках юного врача» М. Булгакова / А.А. Лаврова // Наук. праці К-ПНУ імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам.-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 33. – С. 187-190.
 • Сад Инфанты и лес Карлика (опыт интерпретации символов в сказке Оскара Уайльда «День рождения Инфанты») / А.А. Лаврова // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия : Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь : ТНУ им. В.И.Вернадского, 2013. – Т. 26 (65). – № 1. Ч. 1. – С. 120-129.
 • Социально-историческое пространство и время в крымских очерках Михаила Булгакова / А.А. Лаврова // XVI Волошинские чтения. Международная научно-практическая конференция «СОВОПРОСНИК ВЕКА СЕГО…». Научный коллоквиум «Марина Цветаева: судьба и творчество». Научно-культурологическая конференция «Киммерийский топос: мифы и реальность». Сб. науч. статей / Сост. Н.М. Мирошниченко, Т.М. Свидова. – Симферополь : Антиква, 2013. – С. 333-339.
 • Хронотоп «земного рая» в рассказах С. Моэма / А.А. Лаврова // Літературний процес: структурно-семіотичні площини : Матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Ки-їв) / МОНмолодь-спорт України; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 130-133.
 • Особенности хронотопа рассказов Михаила Булгакова «Налёт» и «В ночь на 3-е число» / А.А. Лаврова // Діалогічні обертони : Наук. зб. на пошану памяті проф. Нонни Копистянської / Нац. акад. наук України, Ін-т Івана Франка. – Львів : ФОП Кундельський Г.Л., 2014. – С. 255-263. – (Серія «Літературознавчі обрії»; Вип. 19).
 • Цвет как изобразительная и смысловая деталь в сказках Оскара Уайльда / А.А. Лаврова // Уч. записки ТНУ имени В.И. Вернадского : Филология. Социальные коммуникации. – Т. 27 (66). № 1, ч. 1. – Симферополь : ТНУ имени В.И. Вернадского, 2014. – С. 171-177.
 • Некоторые особенности нарративного вектора «Пражского кладбища» Умберто Эко / А.А. Лаврова // Наук. праці К-ПНУ імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х т. – Кам.-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 3. – С. 8-9.
 • Особенности хронотопа в рассказах М. Булгакова о гражданской войне/ А.А. Лаврова// Наук. праці К-ПНУ імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам.-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 39. – С. 168-173.
 • Інтегровані уроки з зарубіжної літератури / А.О. Лаврова // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам.-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 49-53.
 • Поезія Оскара Вайльда / А.О. Лаврова // Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. —  Частина 4. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016 –  С. 134-146.

 

ПРИТУЛЯК ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ

кандидат філол. наук, старший викладач кафедри германських мов і зарубіжної літератури

 • Хронотоп і ритм персонажів у романі Ф.Кафки “Процес” / В.Г. Притуляк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2000. – Вип. 4. – С. 173-176.
 • Мотиви просторової межі в романах Ф.Кафки / В.Г. Притуляк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Вип. 5. – С. 298-303.
 • Хронотоп і ритм персонажів роману Ф. Кафки “Замок” / В.Г. Притуляк // Наук. записки Харківського держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія “Літературознавство”. – Харків, 2002. – Вип. 2 (31). – С. 131-135.
 • Соціально-історичний хронотоп роману Ф. Кафки “Замок” / В.Г. Притуляк // Наук. записки Луганського нац. пед. ун-ту. Серія “Філологічні науки”. Вип. ІV. – Луганськ, 2003. – Т. 2. – С. 299-306.
 • Художня сигніфікація атрибутів простору в романах Франца Кафки “Процес” і “Замок” (оптичний аспект) / В.Г. Притуляк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. 6, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2007. – Т. 2. – С. 48-49.
 • Творення атрибутів художнього простору в романах Франца Кафки „Процес” і „Замок” (акустичний аспект) / В.Г. Притуляк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції  викладачів докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету:вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Т. 2. – С. 60-61.
 • Функції елементів художнього простору («двері») в романах Ф.Кафки «Процес» і «Замок» / В.Г. Притуляк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – Вип. 24. – С. 355-361.
 • Функції елементів художнього простору в романах Ф.Кафки / В.Г. Притуляк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів докторантів і аспірантів: вип. 9. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 3. – С. 88-89.
 • Особливості художнього часу роману Франца Кафки «Процес» / В.Г. Притуляк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів докторантів і аспірантів – Кам’янець-Подільський. – Вип. 10.– 2011. – С. 27-28.
 • Кореляція суспільно-історичного, художнього й індивідуального часу персонажа у творах Ф.Кафки / В.Г. Притуляк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома. – 2012. – Вип. 29. – Ч.1. – С. 183-185.
 • Григорій Костюк – громадянин і публіцист / В.Г. Притуляк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової  конференції  викладачів докторантів  і аспірантів: вип. 12: у 3-х томах.  – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. –  Т. 3. – С. 42-43.
 • Лінгвістичні аспекти біблійного обряду обрізання / В.Г. Притуляк, Г.Д. Бенкендорф // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту іменіІванаОгієнка: Філологічні науки. Випуск 37. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 64-69.
 • Контроверза“націоналізм – соціалізм” у суспільній практиці Німеччини І пол.ХХ ст/ В.Г. Притуляк // Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції Держава у теорії і практиці українського націоналізму з міжнародною участю. (м. Івано-Франківськ, 26-26 червня 2015 р. – м. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 378-383
 • Концепт Zeitraum (часопростір) в аспекті лінгвофілософської антиномії теоцентричність / антропоцентричність / В.Г. Притуляк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічі науки. Випуск 39. – Кам- Под: Аксіома, 2015. – С. 217- 222
 • Прояв національної ментальності у поезіях Олександра Пушкіна і Тараса Шевченка. / В.Г. Притуляк  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.- Вип 15.- Том 3.- Кам.-Под., 2016.- С.48-50.
 • Порушення причинно-наслідкового зв’язку в сюжетному часі романів Франца Кафки «Процес» і «Замок» / В.Г. Притуляк  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип 41.- Кам.-Под.: Аксіома, 2016.- С. 43-46.

 

СЕМЕЛЮК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германських мов і зарубіжної літератури.

 • Дж. Джойс і російська література: аспекти художньої рецепції і типології / Семелюк Роман Миколайович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету : вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008.– Т. 3. – С. 32-33.
 • Особливості художнього вираження авторської позиції у збірці оповідань Дж. Джойса “Дублінці” / Семелюк Роман Миколайович // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Вип. 16. – Т. 2. – С. 227-236.
 • “Безподійність” як принцип наративу у новелістиці Дж. Джойса і А. Чехова: типологічний аспект / Семелюк Роман Миколайович // Матеріали VII Міжвузівської конф. молодих учених [“Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур”], (Донецьк, 27-28 січня 2009 р.). – Донецьк: Дон НУ, 2009. – Т. 2. – С. 94-95.
 • Подія розповідання і розказана подія у структурі художньої оповіді А.П. Чехова і Дж. Джойса / Семелюк Роман Миколайович // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2009. Вип. 1. – С. 118-119.
 • Проблема сюжетної організації в оповіданнях А.П. Чехова і Дж. Джойса / Семлюк Роман Миколайович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009.─ Т. 3. – С. 34-35.
 • Антитеза “живе” – мертве” в оповіданнях Дж. Джойса і А. Чехова / Семелюк Роман Миколайович // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2010. Вип. 2. – С. 79-80.
 • Своєрідність художнього методу Дж. Джойса в оповіданні “Мертві” / Семелюк Роман Миколайович // Актуальні проблеми та перспективи дослідження літератури зарубіжних країн : збірник наукових праць.– Симферополь : Крымский архив, 2010. Вип.2. – С. 236-248.
 • Поетика хронотопу в малій прозі А. Чехова і Дж. Джойса / Семелюк Роман Миколайович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Oium, 2010. Вип. 24. – С. 430-438.
 • Співвідношення голосу розповідача і голосу персонажа в оповідному дискурсі А. Чехова і Дж. Джойса / Семелюк Роман Миколайович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. ─ Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. Вип. 23. – С. 228-233.
 • Типологія оповідних систем у малій прозі А. Чехова і Дж. Джойса / Семелюк Роман Миколайович // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів׃ вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2010. – Т.3. – С. 93-94.
 • Художественная функциональность несобственно-авторской речи в малой прозе А. Чехова и Дж. Джойса / Семелюк Роман Миколайович // Вопросы русской литературы: Межвузовский научный сборник.– Симферополь, 2010. – Вып. 18 (75) – С. 137-147.
 • Автор, рассказчик и реципиент в повествовательной структуре рассказа А.П.Чехова «Студент» / Р.М.Семелюк // Информационный вестник форума русистов Украины. – Симферополь : Крымский центр гуманитарных исследований, 2011. – Вып.14. – С. 284–287.
 • Епітет у структурі невласне-авторського мовлення А. Чехова і Дж. Джойса (мала проза) / Р.М. Семелюк // Сучасні проблеми епітетології : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2011. – Вип.1. – С. 140-150.
 • Наратор і персонаж в художній структурі малої прози Дж. Джойса і А.П. Чехова / Семелюк Роман Миколайович // Studia methodologica. — Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – C. 241-244.
 • Символ і епіфанія в творчості А.П. Чехова і Дж. Джойса: типологічні аспекти / Семелюк Роман Миколайович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. Вип. 27. – С. 299-304.
 • Поетика деталі в малій прозі А.П. Чехова і Дж. Джойса Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. Вип. 28. – С. 425-430.
 • Типологія образності в малій прозі А.П. Чехова і Дж. Джойса / Р.М. Семелюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів׃ вип.10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2011. – Т.3. – С. 34-35.
 • Чеховська традиція у творчості М.О. Булгакова / Р.М. Семелюк // Матеріали круглого столу. До 120-річчя М.О. Булгакова. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2011. – С.38-42.
 • Жанрові особливості оповідань збірки Дж. Джойса «Дублінці» / Р.М. Семелюк // Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2012. – Вип.30. – С. 275-279.
 • Музика в художній системі Чехова і Джойса / Р.М.Семелюк // Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2013. Вип.33. – С. 279-282.
 • Типологічні відповідності в сюжетно-композиційній організації оповідань Джойса і Чехова / Р.М. Семелюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів׃ вип.12, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2013. – Т.3. – С. 134-135.
 • Особливості художнього вираження авторської позиції в повісті Генрі Джеймса «Дейзі Міллер» / Р.М.Семелюк // Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2014. – Вип.35. – С. 279-282.
 • Концепція людини в повісті Генрі Джеймса «Дейзі Міллер» / Р.М.Семелюк // Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2014. – Вип.36. – С. 234-236.
 • Специфіка наративу Генрі Джеймса в повісті Дейзі Міллер»/ Р. М. Семелюк  // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип.14, у 3 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – С. 11-12.
 • Проблема написання історії» в романі Грема Свіфта «Вотерленд» / Р.М. Семелюк //  Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3 т. – Вип.15,– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2016. – С. 13-14.
 • Вивчення повісті Генрі Джеймса «Дейзі Міллер» на заняттях зарубіжної літератури/ Р.М. Семелюк //  Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2016. – С. 61-64.