Публікації викладачів кафедри німецької мови

Наукові видання викладачів кафедри – 2009 рік

Навчально методичні посібники

 1. Іванова Л.О., Калинюк Т.В. Практикум з усного та писемного німецького мовлення / Л.О. Іванова, Т.В. Калинюк. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. – 180 с.
 2. Гуменюк Ж.Г., Сторчова Т.В. Латинська мова. Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Ж.Г. Гуменюк, Т.В. Сторчова. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 340 с.
 3. Стрельчук Н.М. Латинсько-український біологічний словник / Н.М. Стрельчук. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 2 др. арк.

Наукові видання викладачів кафедри – 2010 рік

Монографія

 1. Фоміна Г.В. Міф і легенда у загальнокультурному просторі: Г.В. Фоміна, А.Є. Нямцу // Монографія. – Чернівці: Рута, 2010. – 239 с.

Навчально методичні посібники

 1. Гуменюк Ж.Г., Сторчова Т.В. «Латинська мова» Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів. – 2-ге вид., переробл. – Кам’янець-Подільський, ПП Буйницький О.А., 2010. – 340 с.
 2. Боднарчук Т. В., Казимір В.О. Das Äußere und der Charakter des Menschen: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2010. – 248 с.
 3. Крецька Ю.А., Чистяк О.О., Боднарчук Т.В. Sport und Gesundheit. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – 172 с. Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №2 від 25. 02.2010 року)
 4. Шмирко О.С.Praktisches Deutsch. Einstieg in das Berufsleben des Lehrers. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – 92 с. – Бібліогр.: с. 91. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист N1/11-7284 від 03.08.10.)

Наукові видання викладачів кафедри – 2011 рік

Навчально методичні посібники

 1. Гуменюк Ж.Г., Сторчова Т.В. Латинська мова: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2011. – 340с.
 2. Боднарчук Т. В. Білінгвальна освіта: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 128 с.

 Наукові видання викладачів кафедри – 2012 рік

Монографії

 1. Нямцу А.Є., Добринчук О.О. Троянська міфологія у літературному контексті : монографія / А.Є. Нямцу, О.О. Добринчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 216 с.
 2. Зданюк Т.В., Кузнецова О.Ю. Освітні реформи в університетах Німеччини другої половини ХХ століття: монографія / Т.В. Зданюк, О.Ю. Кузнецова. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 192 с.

 Навчально-методичні посібники

 1. Іванова Л.О., Калинюк Т.В. Практикум з усного та писемного німецького мовлення: навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2012. – 180 с. (Лист МінМолодьспорту України №1/11-7639 від 25.04.13).
 2. Боднарчук Т.В. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя німецької мови: навчально-методичний посібник / Т.В. Боднарчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2012. – 96 с.
 3. Фоміна Г.В. Проблема традиції в німецькій літературі другої половини ХХ століття: навчальний посібник / Г.В. Фоміна. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2012. – 168 с.
 4. Латинська мова : навч. посіб. [для студ. гуманіт. фак-тів] / Ж.Г. Гуменюк, Т.В. Сторчова. – 4-те вид., переробл. – К. : Видавничий дім «Слово», 2013. – 328 с. – 19,1 д.а.

 Наукові видання викладачів кафедри – 2013 рік

Навчально-методичні посібники:

 1. Гуменюк Ж.Г. Латинська мова : навч. посіб. [для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл.] / Ж. Г. Гуменюк, Т. В. Сторчова. – Вид. 4-те, переробл. – К. : Видавничий дім «Слово», 2013. – 328 с. (19,1 ум. друк. арк.)
 2. Зданюк Т.В. Praktisches Deutsch. Alles um das Essen : навчальний посібник / Т.В. Зданюк, О.О. Добринчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Видавництво ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 185 с. (10,8 ум. друк. арк.)
 3. Іванова Л.О. Практикум з усного та писемного німецького мовлення / Л.О. Іванова, Т.В. Калинюк. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2013. – 180 с. (Лист МінМолодьспорту України № 1/11-7639 від 25.04.13); 11 ум. друк. арк.

 Наукові видання викладачів кафедри – 2014 рік

Монографії:

 1.  Сторчевая Т.В. Методика формирования грамматической компетенции по латинському языку (на матери але системы перфекта) : монография / Т.В. Сторчевая. – Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 293 c.

Навчально-методичні посібники:

 1.  Praktische Grammatik der deutschen Sprache (Übungen und Testaufgaben) : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів / укладачі Ю. Крецька, О.Чистяк. – Камянець-Подільський : ФОП Гончарук С.І., 2014. – 56с. – 5 умов. друк. арк.
 2. Schritt für Schritt zu der Professionalität : навчально-методичний посібник / Ю.А.Крецька [укладач]. – Камянець-Подільський : ПП Буйницький О.А. – 2013. – 128с. – 7, 44 умов. друк. арк.
 3. Казимір В.О. Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur: навчально-методичний посібник. / В.О. Казимір. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2014. – 270 с. – 15,69 умов. друк. арк.
 4. Казимір В.О. Lesetexte für die Studenten des II. Studienjahres: навчально-методичний посібник. / В.О. Казимір. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2014. – 320 с. – 18,6 умов. друк. арк.
 5. Крецька Ю.А. Методичні рекомендації щодо організації процесу адаптації майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності засобами діяльності профілюючих кафедр / Ю. А. Крецька. – Камянець-Подільський: ПП Буйницький О. А. – 2014. – 76с. – 4, 41 умовн. друк. арк.
 6. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя німецької мови : навчально-методичний посібник / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [укладач Т.В. Боднарчук]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 96 с. – 6,97 умов. друк. арк.

Наукові видання викладачів кафедри – 2015 рік

 Навчально-методичні посібники:

 1.  Казимір В.О., Боднарчук Т.В. Der Mensch: Äußeres und Charakter: навчально-методичний посібник. / В.О. Казимір, Т.В. Боднарчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2015. – 215 с. – 12,49 умов. друк. арк.
 2. Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Praktisches Deutsch. Kunst ist ewig! : навчально-методичний посібник. / О.О. Добринчук, Т.В. Калинюк. – Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс»., 2015. – 160 с. – 18,6 умов. друк. арк.
 3. Федорів М.І. Theoretisches Deutsch : Навчально-методичний посібник / М.І. Федорів. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 148 с. – 8,63 умов. друк. арк.
 4. Федорів М.І. Deutsch als Fremdsprache: Philologie: Навчально-методичний посібник / М.І. Федорів. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 76 с. – 4,43 умов. друк. арк.