Публікації викладачів кафедри іноземних мов за останні роки

Монографії:

 1. Попадинець О. О. Історична романістика Вальтера Скотта і Михайла Старицького: проблема типологічного підходу : [монографія] / –                    О. О. Попадинець. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 240 с.
 2. Трофименко А. О. Формування навчальних компетентностей у майбутніх учителів іноземних мов: [монографія] / А. О. Трофименко. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 164 с.
 3. Крук А. А. Типологія концепту долі у романістиці Т. Гарді й українській прозі доби реалізму (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко) : [монографія] / А. А. Крук, Г. Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня “Рута”, 2014. – 197 с.

 

Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Уманець А. В. Test Your Grammar. Part IІ : [навчальний посібник] / А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець- Подільський ПП Мошак М. І., 2017. – 112 с.
 2. Catch Up With Your English! : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.]; За ред. А. В. Уманець. – [2-ге вид., виправл.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 360 с. (з грифом МОН України).
 3. Face 2 Face with English : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.] ; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 306 с. (з грифом МОН України).
 4. Уманець А. В. Theoretical Grammar 4 U : Morphology : [навчальний посібник] / А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. – 104 с. (з грифом МОН України).
 5. Face 2 Face with English : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк та ін.] ; За ред. А. В. Уманець. –  [2-ге вид., виправл., допов.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2008. – 280 с. (з грифом  МОН України).
 6. Уманець А. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах кредитно-модульної технології навчання : [навчальний посібник] / А. В. Уманець, А. О. Трофименко. – Кам’янець-Подільський : ПП Моштак М. І., 2008. – 130 с. (з грифом МОН України)
 7. Кульбанська Р. В. Cours pratique de franςais : [навчальний посібник з французької мови для студентів І курсу немовних факультетів вищих навчальних закладів] / Руслана Василівна Кульбанська. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький  О.А., 2008. – 136 с.  (з грифом МОН України)
 8. Grammar in Use : [навчальний посібник] / [А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк, В. О. Каденко, В. Р. Лічкевич, О. І. Мельник, Н. В. Проценко,  М. А. Пієнко]; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 220 с. (з грифом  МОН України).
 9. Уманець А. В. Theoretical Grammar 4U : Syntax : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти] / А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 140 с. (з грифом  МОН України).
 10. Уманець А. В. English for Postgraduate Students : [навчальний посібник] / А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2011. – 124 с. (з грифом МОН України).
 11. English for ESP Students : [навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін] / [А. В. Уманець, А. М. Гудзяк, О. О. Попадинець, А. О. Трофименко] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с. (з грифом МОН України).
 12. English for Students Majoring in Arts : [навчально-методичний посібник для студентів мистецьких спеціальностей] / А.В. Уманець, О. О. Попадинець; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2014. – 244 с.
 13. English for Students Majoring in History : [навчально-методичний посібник для студентів-істориків] / Укладачі : А.В. Уманець, А.А. Крук. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2015. – 312 c.
 14. Уманець А. В. Training Tests for IELTS Exams: [навчальний посібник] / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2016. – 110 c.
 15. Test Your Grammar. Part I : [навчальний посібник] / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець, А. О. Трофименко; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ФОП Гуменюк С. О., 2016. – 180 с.
 16. Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen : Grundkurs : [навчально-методичний посібник] / Автор-укладач : О. М. Городиська. – Камянець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. – 144 с.
 17. Deutsch für naturwissenschaftliche Fachrichtungen : Lesetexte : [навчально-методичний посібник] / Автор-укладач : О. М. Городиська. – Камянець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. – 148 с.

 

Статті

 

УМАНЕЦЬ АНТОНІНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат філологічних наук, доцент,

професор кафедри іноземних мов, завідувач кафедри іноземних мов

 

 1. Уманець А. В. Nomenclature and Differentiation of Topical Groups of American Slang / А. В. Уманець // Актуальні проблеми філології та американські студії : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22-24 квітня 2009 р. : За заг. ред. А. Т. Гудманяна, О. Т. Шостак. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2009 р. – С. 146-149.
 2. Уманець А. В. Contrastive Studies of One-Member Sentences in the English and Ukrainian Languages / А. В. Уманець // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки. – Луцьк, 2009. – №5. – С. 227-229.
 3. Уманець А. В. До проблеми історіографічного опису тексту / А. В. Уманець // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Випуск 1. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2009. – С. 254-257.
 4. Уманець А. В. Parts of Speech and their Semantic Roles / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Випуск 20. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 673-675.
 5. Уманець А. В. The Use of Translation Transformations in the Process of Translating English Text Clippings / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Випуск 18. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 130-133.
 6. Уманець А. В. What Kind of Word is American Slang? / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 8. – Т. 3. – С. 122-124.
 7. Уманець А. В. Contrastive Studies of One-Member Sentences in the English and Ukrainian Languages / А. В. Уманець // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки. – Луцьк, 2009. – №5. – С. 227-229.
 8. Уманець А. В. Historiography of the Phrase Conceptions in Foreign and Home Linguistics / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 22. – С. 271-275.
 9. Уманець А. В. Перекладацькі трансформації синтаксичних комплексів у межах англо-українського перекладу / А. В. Уманець, Ю. В. Лопатюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип.9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національного  університету  імені Івана Огієнка, 2010. –  Т.  – С. 183–184.
 10. Уманець А. В. Особливості перекладу англомовної військової сленгової фразеології / А. В. Уманець, І. А. Паладійчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національного університету імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 3. – С. 184-185.
 11. Уманець А. В. To the Question of the Phrase Conception in Foreign and Home Linguistics / А. В. Уманець // Наукові записки факультету романо-германської філології. Серія : Філологічні науки / за ред. М. Зимомря, В. Кемінь, І. Зимомря. – Київ-Дрогобич, 2010. – Т.3. – С. 320-325.
 12. Уманець А. В. Translation Transformations at the Lexical Level (Based on Translating English Text Clippings into Ukrainian) / А. В. Уманець // Українсько-польський збірник наукових праць «Проблеми філології та культури: Україна-Польща : Збірник наукових праць українських та польських вчених». – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Жешівський університет (Республіка Польща), – С. 344-350.
 13. Уманець А. В. Sentence Conceptions in Foreign Linguistics / А. В. Уманець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія». – Вип. 20. – 2011. – С. 198-209.
 14. Уманець А. В. Grammatical Transformations in the Process of Translation (Based on Translating English Impersonal Sentences into the Ukrainian Language) / А. В. Уманець // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія філолог. науки. – Кіровоград, 2011. – С. 443-446.
 15. Уманець А. В. Modern Syntactic Theories on the Sentence Research / А. В. Уманець // Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія. – Горлівка, – С. 125-128.
 16. Уманець А. В. Historiography of Treating Syntactical Structures in Foreign Linguistics / А. В. Уманець // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / [редкол.: О. В. Кеба (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 2. – С.207-214.
 17. Уманець А. В. Transformations within English-Ukrainian Translation Process / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2011. – Т. 3. – С. 115-116.
 18. Уманець А. В. Actual Trends of Translation Theory / А. В. Уманець // English in Globalised World : збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – 220 с. – С. 178.
 19. Уманець А. В. Актуальні проблеми художнього перекладу / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 29. – Т. 2. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 262-264.
 20. Уманець А. В. The Word-Group Theories / А. В. Уманець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія». – Вип. 26. – 2012. – С. 334-337.
 21. Уманець А. В. Реалізація перекладацьких трансформацій в англо-українських перекладах / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип.11, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Т.  – С. 145.
 22. Уманець А. В. Actual Trends of Translation Theory / А. В. Уманець // English in Globalised World : збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – 220 с. – С. 178.
 23. Уманець А. В. Peculiarities of Translating English Text Fragments into Ukrainian / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками І Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : «Апостроф», 2012. – С. 40-41.
 24. Уманець А. В. Adequate Use of Translation Means in the Process of Translation / А. В. Уманець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 36. – 2013. – С. 375-376.
 25. Уманець А. В. Typological Analysis of Translation Transformations / А. В. Уманець // Взаємодія одиниць мови і мовлення : комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29 березня 2013 р. – К. : НТНН «КПІ», 2013. – С. 218-221.
 26. Уманець А. В. Grammatical Transformations in the Process of Translating ESP Texts / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками ІI Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 71-72.
 27. Уманець А. В. Different Subclasses of Correlation Means in the Process of Translating ESP Texts / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип.12, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Т. 3. – С. 147-148.
 28. Уманець А. В. Generative Grammar Theories in American Descriptive Linguistics / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 36. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 279-283.
 29. Уманець А. В. Means of Rendering Pragmatic Potential of ESP Texts / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 37. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 243-245.
 30. Уманець А.В. Особливості перекладу професійно-орієнтованих текстів / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 13, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Т. 3. – С. 142-143.
 31. Уманець А. В. Використання перекладацьких трансформацій при перекладі текстів професійного спрямування / А. В. Уманець // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах :МатеріалиІІІ Регіональної науково-практичної конференції 23 жовтня 2014 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2014. – C. 85-86.
 32. Уманець А. В. The Status of Syntactic Structures in Foreign Linguistics / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С.331-335.
 33. Уманець А. В. Lexical Translation Transformations / А. В. Уманець // Scientific papers of Kamianets-Podilsky Ivan Ohiyenko National University : Philological Sciences. Issue – Kamianets-Podilsky : Aksioma, 2015. – P. 262-265.
 34. Уманець А.В. Some Trends of Translation Theory / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 14, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 60-61.
 35. Уманець А. В. ESP as a Prominent Area of EFL Teaching Today / А. В. Уманець // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах:МатеріалиІV Регіональної науково-практичної конференції 24 вересня 2015 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2015. – C. 66-67.
 36. Уманець А.В. Correlation and Use of Non-finite Forms of the Verb in Bilingual Context / А. В. Уманець // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол. : Л. М. Марчук (гол. ред.),     В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. –                 Вип. ХІІІ. – С. 251-254.
 37. Уманець А.В. Ways of Translating English Participles in ESP Texts / А. В. Уманець // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи : Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 20 вересня 2016 р. . – Переяслав-Хмельницький, –  Вип. 5. – С. 155-157.
 38. Уманець А.В. Translation Transformations in the Process of Translating ESP Texts in Speech Therapy / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. –           С. 53-54.
 39. Уманець А. В. Peculiarities of Translating the Infinitive and Gerund into Ukrainian in ESP Texts / А. В. Уманець // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах :МатеріалиV Регіональної науково-практичної конференції 20 жовтня 2016 р. – Кам’янець-Подільський: Аксіома , 2016. – C. 77-79.
 40. Уманець А.В. The Use of Grammatical Translation Transformations in Translating the Trilogy “The Hunger Games” by S. Collins into Ukrainian / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 43. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 130-133.
 41. Уманець А.В. Translation Transformations in the English Translation of L. Kostenko’s Poetry / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 295-298.
 42. Уманець А. В. Іншомовна підготовка студентів у світлі Концепції навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти у Кам’янець-Подільському / А. В. Уманець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : у 3-х томах. –  Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. –  Вип.  – Т. 3. – С. 50-51. 
 43. Уманець А. В. Каламбур як стилістичний прийом та його використання у процесі навчання англійської мови в школі / А. В. Уманець // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – C. 128-130.

 

ПОПАДИНЕЦЬ ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

 1. Попадинець О. О. Особливості художньої трансформації фольклорно-міфологічних мотивів у художню канву романів “Роб Рой” В. Скотта та “Кармелюк” М. Старицького / О. О. Попадинець // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. –Вип. 78. – С.180-190.
 2. Попадинець О. О. Роль пейзажу в романах В.Скотта та М.Старицького (на матеріалі романів “Талісман” В.Скотта та “Кармелюк” М. Старицького) / О. О. Попадинець // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. 3. – С. 504-512.
 3. Попадинець О. О. Композиційні та сюжетні особливості історичних романів Вальтера Скотта та Михайла Старицького / О.О. Попадинець // Мова і культура. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. 5. – С. 246-254.
 4. Попадинець О. О. Особливості творення жіночих характерів в історичних романах В. Скотта та М. Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2009.– Вип. 18. – С. 235-239.
 5. Попадинець О. О. Художні засоби створення історичного і місцевого колориту в романах Вальтера Скотта і Михайла Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2009.– Вип. 20. – С. 516-521.
 6. Попадинець О. О. Характер інтерпретації історії як прикмета національної своєрідності історичного роману Вальтера Скотта і Михайла Старицького / О.О. Попадинець // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип.  – С. 90-91.
 7. Попадинець О. О. Модель історичного роману В. Скотта як фундатора жанру / О.О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 3. – С. 28-30.
 8. Попадинець О. О. Вальтер Скотт в українських перекладах та критиці / О.О. Попадинець // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених. – К. : Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 16. – С. 215–219.
 9. Попадинець О. О. Жанрово маркована лексика історичних романів Вальтера Скотта і Михайла Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП Потапов, 2010. – Вип. 21. – С.168-172.
 10. Попадинець О. О. Стильова парадигма історичних романів В. Скотта та М. Старицького / О.О. Попадинець // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – К. : Твім інтер, 2010. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 277-287.
 11. Попадинець О. О. Мовні особливості історичних романів Вальтера Скотта і Михайла Старицького / О.О. Попадинець // Мова і культура. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. 9. – С. 310-315.
 12. Попадинець О. О. Пригодництво як функціональний чинник романів В. Скотта та М. Старицького / О. О. Попадинець // Історико-літературний журнал 18’2010. – Одеса : Одеський нац. ун-т імені І.І. Мєчнікова, 2010. – С. 397-406.
 13. Попадинець О. О. Співвідношення історичної правди та художнього вимислу в романах Вальтера Скотта і Михайла Старицького / О. О. Попадинець // Михайло Старицький як творча особистість : зб. праць наук. конференції «Творча індивідуальність Михайла Старицького в українському культурологічному контексті ХІХ-ХХ століть». – Черкаси : Видавець Чабанен-коЮ. А., 2010. – С. 267-278.
 14. Попадинець О. О. В.Скотт і М.Старицький: діалогічність художніх систем / О.О. Попадинець // Мова і культура. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип.  – Т. 8. – С. 211-218.
 15. Попадинець О. О. Особливості трансформації вальтерскоттівських мотивів в українську літературу ХІХ ст. / О. О. Попадинець // Вісник Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника. Серія : Філологія. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2009-2010. – Вип. 23-24. – С. 257-264.
 16. Попадинець О. О. Поетизація національно-народного духу в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О.О. Попадинець // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 34-42.
 17. Попадинець О. О. Ідея державності Вітчизни в історичних романах В.Скотта і М. Старицького / О. О. Попадинець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид. нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 20. – 2011. – С. 387-394.
 18. Попадинець О. О. Концепція нації як духовної спільноти в історичних романах В.Скотта і М. Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : ПП «Медобори-2006», 2011. – Вип. 25. – С. 486-490.
 19. Попадинець О. О. Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. О. Попадинець // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2011. – Вип.  –  С. 244-248.
 20. Попадинець О. О. Художня інтерпретація Гайдамаччини в історичному романі «Останні орли» М Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2011.– Вип. 27. – С. 274-276.
 21. Попадинець О. О. Historical Novels of W. Scott and M. Starytsky : A Typological Aspect / О.О. Попадинець // English in Globalised World : зб. наук. праць (анг. м.). – Кам’янець-Поділ. : ВПП “Апостроф”, 2012. – C. 
 22. Попадинець О. О. Проблема національного характеру в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. О. Попадинець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид. нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 27. – 2012. – С.252-255.
 23. Попадинець О. О. Художнє осягнення психологічних глибин характерів героїів історичних романів В. Скотта і М. Старицького / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2012.– Вип. 31. – С. 319-324.
 24. Попадинець О. О. Релігійно-язичнецькі мотиви в романах В.Скотта / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2013.– Вип. 33. – С. 251-255.
 25. Попадинець О. О. Реалізація інтерактивних технологій навчання англійської мови за професійним спрямуванням / О.О. Попадинець // Збірник тез доповідей учасників ІІ Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 60-63.
 26. Попадинець О.О. Poetical peculiarities of Walter Scott’s and Michael Starytsky’s historical novels / О.О. Попадинець // «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса: південно-українська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – С. 44-48.
 27. Попадинець О.О. Історична проза В. Скотта й М. Старицького: спільне та відмінне / О.О. Попадинець // «Cучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 28 лютого – 1 березня 2014 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – С. 22-26.
 28. Попадинець О.О. Застосування інформаційних технологій у процесі викладання англійської мови професійного спрямування / О.О. Попадинець // Збірник наукових праць учасників ІІІ Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 65-68.
 29. Попадинець О.О. History as Fiction and Fiction as History in the Historical Novels of W. Scott and M. Starytsky / О.О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 37. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 202-207.
 30. Попадинець О.О. Використання мультимедійних засобів у викладанні іноземної мови професійного спрямування / О.О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14 : у 3-х томах. – Т. 3. – С. – 47-48.
 31. Попадинець О.О. Навчання читання професфйно-орієнтованих англомовних текстів студентів неспеціальних факультетів / О.О. Попадинець // Збірник наукових праць учасників ІV Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 57-59.
 32. Попадинець О.О. Парадигма ідеї державності Вітчизни в романній прозі В.Скотта й М.Старицького / О.О. Попадинець // Сontemporary Tendencies   in   Science   and   Education:   Studies   of   the Germanic,   Romance   Languages   and   Translation   :   Materials   digest   of   the International      Scientific   and    Practical   Internet   Conference      (Mykolaiv,       20-30 April,   2015). – Mykolaiv :   The Mykolaiv   O. Sukhomlynsky   National   University,   2015.   – P. 202-206.
 33. Попадинець О.О. Artistic Paradigm of Female Characters in the novels “Rob Roy” by W.Scott and “Karmelyuk” by M.Starytsky. / О.О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 39. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2015. – С. 213-216.
 34. Попадинець О.О. Мультимедійна презентація, як активний метод навчання англійської мови професійного спрямування / О.О. Попадинець // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти”. – Кам’янець-Поділ. : ТОВ “Друкарня Рута”, 2016. – С. 152-155.
 35. Попадинець О.О. Використання Інтернет-ресурсів на заняттях іноземної мови професійного спрямування  / О.О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15 : у 3-х томах. – Т. 3.
 36. Попадинець О.О. Мультилінгвізм як соціальний контекст мови романів В. Скотта  / О.О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 41. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2016. – С. 150-155.
 37. Попадинець О. О. Artistic interpretation of Haydamachyna in the historical novel “The Last Eagles” by M. Starytsky / О. О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017.– С. 178-181.
 38. Попадинець О.О. Кейс-метод як форма інтерактивного навчання студентів англійської мови за професійним спрямуванням / О. О. Попадинець // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – C. 114-117.
 39. Попадинець О.О. Застосування комп’ютерних технологій під час виконання самостійної роботи студентами в процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування / О.О. Попадинець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-хтомах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3. – С. 46-47.

 

ТРОФИМЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 1. Трофименко А. О. Проблеми методології та техніки проведення системних досліджень навчальних компетентностей майбутнього вчителя / А. О. Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – Т. 3. – С.144-145.
 2. Трофименко А. О. Опанування студентом навичками рефлексії своєї діяльності / А. О. Трофименко // Наука і вища освіта : тези доповідей XXІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 18 квітня 2013 р. : у 2 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, – Т. 1. – С.328-329.
 3. Трофименко А. О. Сучасні підходи до методології викладання іноземної мови у вищій школі / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 4. – С.
 4. Трофименко А. О. Основні підходи до розробки концепції моделі навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 212.
 5. Трофименко А. О. Парадигмальний підхід до змісту ключових педагогічних компетенцій / А. О. Трофименко // Педагогічна освіта : теорія і практика: збірник наукових праць. – Кам’янець-Поділь-ський : Видавець ПП Зво-лейко Д. Г., 2013. – Вип. 8. – С. 166-170.
 6. Трофименко А. О. Формування професіоналізму у майбутніх вчителів предметів гуманітарного циклу / А. О. Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т. 3. – С.114-115.
 7. Трофименко А. О. Педагогічні технології формування навчальних компетентностей майбутнього вчителя-гуманітарія / А. О. Трофименко // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред проф. В. І. Сипченка]. – Спецвип. 5. – Ч. ІІІ. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – С.107-115.
 8. Трофименко А. О. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього вчителя в сучасному освітньому просторі / А. О. Трофименко // Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог : Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, 11 листопада 2010 року / Укл. Г. А. Турчинова, О. О. Яременко, М. О. Шутова. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – С.197-199.
 9. Трофименко А. О. Теоретичні аспекти формування навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов / А. О. Трофименко // Наукові записки. – Випуск 89 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С.246-251.
 10. Трофименко А. О. Ключові позиції кредитно-трансферної системи організації професійного навчання / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національ-ного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 1. – С. 95-96.
 11. Трофименко А. О. Діагностична методика дослідження навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 110-111.
 12. Trofymenko А. О. The Forming of Professionalism of Future Teacher in Humanities / А. О. Трофименко // English in Globalised World : збірник наукових праць [англ. м.]. – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – С.175-176.
 13. Трофименко А. О. Готовність до самовизначення та самореалізації в процесі навчання як основного суб’єкта підготовки студента до професійної діяльності / А. О. Трофименко // Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. 25-26 квітня 2012р., Горлівка. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2012. – С. 269-272.
 14. Трофименко А. О. Використання сучасних технологій на уроках іноземної мови / А. О. Трофименко // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції 20 вересня 2012р., Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С.55-57.
 15. Трофименко А. О. Компетентнісний підхід до професійної освіти в рамках Болонського процессу / А. О. Трофименко // ІV Міжнародний освітній форум : «Особистість в єдиному освітньому просторі» : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://forumzp.ucoz.ua/index/konferencija_2/0-5
 16. Трофименко А. О. Методичні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах міжкультурної комунікації / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національ-ного університету імені Івана Огієнка.–Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 5. – С. 81-82.
 17. Трофименко А. О. Використання сучасних педагогічних технологій як одна з умов формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови / А. О. Трофименко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 322-325.
 18. Трофименко А. О. Основні підходи викладання ESP у вузах / А. О. Трофименко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). Частина 2. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 361-366.
 19. Трофименко А. О. Дискурсивна компетенція як базовий компонент у навчанні ESP / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 6. С.
 20. Трофименко А. О. Особливості тестового контролю при вивченні ESP / А. О. Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип.14, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. –   Т 3. – С. 59 – 60.
 21. Трофименко А. О. Формування у студентів здатності іншомовного спілкування в професійних, ділових та наукових сферах / А. О. Трофименко // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах:Матеріали ІV Регіональної науково-практичної конференції 24 вересня 2015 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. С. 64-65.
 22. Трофименко А. О. Формування інноваційної моделі професійної діяльності майбутніх учителів англійської мови у початкових класах / А. О. Трофименко // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали всеукр. наук.-практ. конфер. (Хмельницький, 26 лютого 2015р.) / [уклад. О.Р. Поляновська, С.В. Чернюк]. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 143 – 145.
 23. Трофименко А. О. Рефлексивний стиль мислення як чинник формування навчальних компетентностей студента / А. О. Трофименко // Неперервна педагогічна освіта : стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / (м. Умань, 24 квітня 2015 року), ред. кол. : О. І. Безлюдний, Т. Д. Кочубей, Б. А. Якимчук та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 113-115.
 24. Трофименко А. О. Формування іншомовних комунікативних компетенцій майбутніх учителів англійської мови / А. О. Трофименко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 18 (1-2015). – С. 115-120.
 25. Трофименко А.О. Принципи особистісно-орієнтованого навчання майбутнього вчителя англійської мови / А. О. Трофименко // Україна і світ : діалог мов та культур : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01-03 квітня 2015 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 652-654.
 26. Трофименко А.О. Міждисциплінарна координація у навчанні ESP та фахових дисциплін / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. С.
 27. Трофименко А.О. Класифікація та функції професійно-орієнтованого читання в освітній діяльності студентів при вивченні ESP / А.О.Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип.15, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. –   Т 3. – С. .
 28. Трофименко А.О. Міждисциплінарний підхід в предметно-іншомовній інтеграції / А.О.Трофименко // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах:Матеріали V Регіональної науково-практичної конференції 20 жовтня 2016 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 75-77.
 29. Трофименко А.О. Особливості формування прагматичної компетенції у міжкультурній комунікації // Наукова дискусія: теорія, практика, інновації : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 березня 2016 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «ІОМП», 2016. – С. 12 – 14.
 30. Трофименко А.О. Комунікативний підхід до навчання іноземних мов в лінгводидактичній комунікативно-когнітивній парадигмі // Актуальные научные исследования в современном мире : Х Междунар. научн. конф., 23-24 февраля 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 10, ч. 4 – С. 143-144.
 31. Трофименко А.О. Компетентнісна парадигма сучасної іншомовної освіти у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя / А. О. Трофименко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20 (1-2016). – С. 183-187.
 32. Трофименко А.О. Формування іншомовної комунікативної компетенції засобами використання прагматичних ситуацій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : Зб. наук. праць. – Випуск 44 / Редкол : В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – С. 322-325.
 33. Трофименко А.О. Переваги використання мобільних технологій у процесі вивчення англійської мови / А. О. Трофименко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 22 (1-2017). – С. 327-332.
 34. Трофименко А.О. Реалізація функціонально-понятійного підходу у викладанні ESP / А. О. Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. –  Вип.  16. – Т. 3. – С.49-50.
 35. Трофименко А. О. Принципи професійної лінгводидактики / А. О. Трофименко // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 126-128.

КРУК АЛІНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

 

 1. Крук А. А. Міфопоетична парадигма концепту долі у творчості Томаса Гарді / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип.  – C. 317-319.
 2. Крук А. А. Сентенція долі в художньому світі Т.Гарді й І. Нечуя-Левицького: ірраціональний вимір / А. А. Крук // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІV. – С. 35-42.
 3. Крук А. А. Тема трагічної долі жінки в прозі Т.Гарді та її українське відлуння / А. А. Крук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (гол. ред.), А.В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – К. : Твім інтер, 2009. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 305-311.
 4. Крук А. А. Засоби вираження індивідуально-трансформуючих міфологем долі у романі “Джуд Непомітний” Т.Гарді / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т.  – С. 148-149.
 5. Крук А. А. Концепція долі у творчості Т. Гарді та І. Нечуя-Левицького/ А. А. Крук // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” 22-23 квітня 2010 року. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 15. – С. 158-161.
 6. Крук А. А. Концепція реалістичного моделювання дійсності у творчості Т.Гарді та І. Нечуя-Левицького / А. А. Крук // Історико-літературний журнал 18’2010. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2010. – С. 174-182.
 7. Крук А. А. Мотив жіночої долі в творчості Т.Гарді й І. Нечуя-Левицького: порівняльно-типологічне зіставлення / А. А. Крук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (гол. ред.), А.В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – К. : Твім інтер, 2010. – Вип. 29. – Ч. 1. – С. 466-473.
 8. Крук А. А. Філософський аспект гардівського концепту долі/ А. А. Крук // Мова і культура : науковий журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІІ (139). – С. 12-16.
 9. Крук А. А. Гардівський концепт долі у проекції на українську літературу/ А. А. Крук // Наукові записки. Серія Філологічна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” 24-25 січня 2011 року. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”. – 2011. – Вип. 16. – С. 373-378.
 10. Крук А. А. Компаративний аналіз концепту долі у творчості Т.Гарді та І.Франка / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип.  – C. 209-212.
 11. Kruk A. Creative Rethinking the Concept of Fate in the Works of Thomas Hardy and the Ukrainian Literature of the Late Nineteenth – Early Twentieth Century / A. A. Kruk// English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський: ВПП “’Апостроф”, 2012. – С. 84-85.
 12. Крук А. А. Доля як концепт у світосприйнятті Т.Гарді, І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка / А. А. Крук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / [головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський]. – Хмельницький : ХмЦНП, 2012. – Вип. 5: українська філологія. – С. 94-101.
 13. Крук А. А. Концепт долі у художньому світі Т. Гарді та в українській літературі: естетичний аспект аналізу/ А. А. Крук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”. – 2012. – Вип. 27. – С. 195-198.
 14. Крук А. А. Проблема типологічних зіставлень у літературознавчому дискурсі: українсько-англійські паралелі / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 31. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – C.263-266.
 15. Крук А. А. Концепт як художня категорія / А. А. Крук // Збірник тез доповідей учасників І Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – С.47-48.
 16. Крук А. А. Понятійно-термінологічна основа дослідження концепту долі в художньому творі / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип.  – Т. 3. – С. 111-112.
 17. Крук А. А. Структура та особливості змісту терміну “концепт” / А. А. Крук // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 4. – С. 85-86.
 18. Крук А. А. Сучасні підходи до інтенсифікації навчання англійської мови професійного спрямування / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками ІI Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 34-36.
 19. Крук А. А. Компоненти системи навчання іноземної мови професійного спрямування через зміст професійної діяльності / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 12. У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Т. 3. – С. 116–117.
 20. Крук А.А. Аспектний підхід до навчання англійської мови професійного спрямування / А. А. Крук // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип.  – С. 69.
 21. Kruk A. Fate as a Concept in the Perception of T.Hardy, I. Nechui-Levytsky, Panas Myrny, I. Franko / A. A. Kruk // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції конференції «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку», м. Одеса, 14-15 лютого 2014 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – С. 40–43.
 22. Крук А. А. Смислове наповнення концепту долі та її іпостасей у прозі Т.Гарді, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка / А. А. Крук // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук», м. Одеса, 14-15 березня 2014 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – С. 70–74.
 23. Kruk A. English for Specific Purposes: Essence, Skills and Strategies/ A. Kruk // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 13. – Т. 3. – С. 48–49.
 24. Kruk A. Fate as a conscious choice of personality in the works of urban referrals: psychological and tragic aspect/ A. Kruk // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 36. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – C. 132–135.
 25. Kruk A. The formation of informative competence in English for specific purposes for students majoring in history/ A. Kruk // Збірник тез доповідей учасників ІІІ Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 44–45.
 26. Крук А. Композиційна акцентованість на естетико-філософських вимірах концепту долі у художньому світі Т.Гарді / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 37. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – C. 36–39.
 27. Kruk A. Conceptual realization of destiny in prose of T.Hardy, I. Nechui-Levytsky, Panas Myrny and I. Franko / A. Kruk // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – C. 32–36.
 28. Kruk A. Competency-based approach to teachingEnglish/ A. Kruk // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Випуск 6. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 72–73.
 29. Крук А.А. Концепт долі як філософсько-художня категорія / А. А. Крук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 12. – С. 166–171.
 30. Kruk A. Main approaches to teaching ESP: implementing means/ A. Kruk // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 3. – С. 32–33.
 31. Kruk A. ESP: use of multimedia projects and communication technologies/ A. Kruk // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Інноваційні технології навчання як головна передумова компетентнісного і світоглядного становлення особистості” (26 березня 2015 р.). – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2015. – C. 77–79.
 32. Kruk A. Destiny as a Predetermined Course of Events in Thomas Hardy and Panas Myrny’s Novels / A.Kruk // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 39. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – C. 164–167.
 33. Kruk A. Careeroriented Approach to ESP Learning/ A. Kruk // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 42–43.
 34. Kruk A. Innovations in learning technologies for ESP teaching/ A. Kruk // Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти” (24 березня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2016. – C. 42–44.
 35. Kruk A. The interpretation of women’s tragic fate inHardy’s prose and its Ukrainian echo/ A. Kruk // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 41. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – C. 25–28.
 36. KrukA.A. The role of fate and destiny in the novels of T.Hardy and I. Nechui-Levytsky / A.A. Kruk // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 45. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2017. – С. 129-132.
 37. Kruk A. Professionally oriented learning of foreign language/ А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3. – С. 38-39.
 38. Крук А. Traditional vs. Modern teaching methods and approaches in ESP / А.  А.  Крук // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – C. 83-85.

 

ГОРОДИСЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА,

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

 

 1. Городиська О. М. Роль і значення самоаналізу в особистісно орієнтованих технологіях / О. М. Городиська // Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру : Науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 344 с. – С. 156-161.
 2. Городиська О. М. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2009.- Т. 3. – 134 с. – С. 64-65.
 3. Городиська О. М. Структура та функції педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Випуск 1. – 314 с. – С. 67-69.
 4. Городиська О. М. Структура та функції педагогічного самоаналізу у системі професійної підготовки майбутнього вчителя / О. М. Городиська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія // Збірник наукових праць. – Випуск 31. Редкол. : В.І.Шахов (голова) та ін.. – Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2010. – 420с. – С. 235-240.
 5. Городиська О. М. Самоаналіз як критерій ефективності педагогічної діяльності вчителя / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 3. – C. 119-120.
 6. Городиська О. М. Педагогічний самоаналіз як компонент інформаційної культури майбутнього вчителя / О. М. Городиська // Освіта в інформаційному суспільстві : філософські, психологічні та педагогічні аспекти : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Суми, 27-28 жовтня 2010 р.). – Суми : Університетська книга, 2010. – 187 с. – С. 99-100.
 7. Городиська О. М. Зміст підготовки майбутніх вчителів до здійснення педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск 2. – C. 85-87.
 8. Городиська О. М. Формування готовності студентів вищої педагогічної школи до самоаналітичної діяльності: результати експериментального дослідження [Електронний ресурс] / О. М. Городиська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Романишина Л. М. – 2011. – Вип. 1. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_1/11gomred.pdf.
 9. Городиська О. М. Стан готовності майбутніх учителів до педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 3. –           C. 193-194.
 10. Городиська О.М. Рівні готовності до педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. –Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 11, т. 3.–C. 91-92.
 11. Городиська О.М. Стан готовності майбутніх учителів до педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 3. – С.
 12. Городиська О.М. Самоаналіз уроку як засіб підвищення його ефективності / О. М. Городиська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 72 с. – С. 41-42.
 13. Городиська О.М. Самоаналіз як чинник професійного самовдосконалення викладача іноземної мови професійного спрямування / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3. – С.
 14. Городиська О. М. Значення рефлексії у педагогічній діяльності / О. М. Городиська // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – C. 111-112.
 15. Городиська О. М. Структурні особливості та функції педагогічного самоаналізу / О. М. Городиська // Актуальныенаучныевопросы: материалы XL Международной научно-практической конференции по юридическим, филологическим, педагогическим, философским, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. –С. 138-143.
 16. Городиська О.М. Сучасні підходи до викладання іноземної мови професійного спрямування / О. М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками ІI Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 17-20.
 17. Городиська О. М. Зміст підготовки майбутніх вчителів до самоаналітичної діяльності / О. М. Городиська // Мировая наука: сегодня, завтра, всегда: материалы (V) XLVМеждународной научно-практической конференции по юридическим, филологическим, педагогическим, философским, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2014. –С. 91-96
 18. Городиська О.М. Робота з професійно-орієнтованими текстами на заняттях з іноземної мови на неспеціальних факультетах/ О. М. Городиська / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками підсумками науково-дослідної діяльності у 2013 році, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С.
 19. Городиська О.М. Основні принципи навчання читання професійно орієнтованих текстів / О.М. Городиська// Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський, 2014. – 100 с. – С. 25-28.
 20. Городиська О.М. Мотиваційний компонент у готовності до професійної діяльності викладача іноземної мови професійного спрямування / О.М. Городиська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 3. – С.
 21. Городиська О.М. Методичний аспект навчання читання професійно-орієнтованих текстів / О.М. Городиська // Соціально-гуманітарні виклики 2015 року : V Міжнародна науково-практична конференція НАНР. – Львів , 2015. – 168 с. – С. 44-48
 22. Городиська О.М. Методичний аспект навчання діалогічного мовлення на заняттях з німецької мови професійного спрямування / О.М. Городиська// Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 80 с. – С. 27-29.
 23. Городиська О.М. Формування педагогічної рефлексії вчителя / О.М. Городиська // Вісник НТУУ «КПІ». Серія. Філологія. Педагогіка». – Випуск 6. – Київ, 2015. – С. 28-34.
 24. Городиська О.М. Формування в студентів потреби у професійному самовдосконаленні / О.М. Городиська // Вісник НТУУ «КПІ». Серія. Філологія. Педагогіка». – Випуск 8. – Київ, 2016. – С. 65-70
 25. Городиська О.М. Педагогічна культура викладача іноземної мови професійного спрямування / О.М. Городиська// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. – 154 с. – С. 22-23.
 26. Городиська О.М. Аудіювання на заняттях з іноземної мови професійного спрямування / О.М. Городиська// Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : Матеріали V Регіональної науково-практичної конференції 20 жовтня 2016 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2016. –C. 27-29.
 27. Городиська О.М. Самоосвітня діяльність викладача іноземних мов професійного спрямування / О. М. Городиська// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3. –                  С. 25-27.
 28. Городиська О. М. Розвиток критичного мислення студентів на заняттях німецької мови професійного спрямування / О. М. Городиська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – C. 44-46.
 29. Городиська О.М. Формування педагогічного мислення майбутнього вчителя / О.М. Городиська // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 22 (1-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 58-63.
 30. Городиська О.М.Професійний самоаналіз студента та шляхи його формування / О.М. Городиська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Діденко О.В. – 2017. – Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_1_6 
 31. Городиська О.М. Самоосвітня діяльність викладача іноземних мов професійного спрямування / О. М. Городиська// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3. –                  С. 25-27.
 32. Городиська О. М. Розвиток критичного мислення студентів на заняттях німецької мови професійного спрямування / О. М. Городиська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – C. 44-46.
 33. Городиська О.М. Формування педагогічного мислення майбутнього вчителя / О.М. Городиська // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 22 (1-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 58-63.
 34. Городиська О.М.Професійний самоаналіз студента та шляхи його формування / О.М. Городиська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Діденко О.В. – 2017. – Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_1_6 

 

КУЛЬБАНСЬКА РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

cтарший викладач кафедри іноземних мов

 

 1. Кульбанська Р. В. Поняття «дискурс» у теорії навчання іноземної мови / Р. В. Кульбанська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, –  С. 137-139.
 2. Кульбанська Р. В. Reflexion autour des methodes d’apprentissage du francais ecrit, langue étrangère / Р. В. Кульбанська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  – С. 149-150.
 3. Кульбанська Р. В. Apparition des mots à la mode en français moderne / Р. В. Кульбанська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 10, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Т.  – С. 81.
 4. Кульбанська Р.В Les aspects cognitifs de la communication agent et multi-agent / Р. В. Кульбанська //  Філологічні науки, 2011
 5. Кульбанська Р. В. Regard sur la proche communicative de l’ apprentissage des langues étrangères / Р. В. Кульбанська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками І Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : «Апостроф», 2012. – С. 48-50.
 6. Кульбанська Р. В. Les formes abrégées dans le langage de SMS / Р. В. Кульбанська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип.10, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Т.  – С. 114-115.
 7. Кульбанська Р.В. Les particularités de l’enseignement des langues étrangères de spécialité aux écoles surerieurs non-linguistiques/ Р. В. Кульбанська//  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 12, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. –   Т 3. – С. 117-118
 8. Кульбанська Р. В L‘apprentissage des langues étrangères par projet / Р. В. Кульбанська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками ІІ Регіональної науково-практичної  конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 36-38.
 9. Кульбанська Р.В. Les spécifités du français sur objectifs spécifiques/ Р. В. Кульбанська// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 13, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун‑т імені Івана Огієнка, — C.
 10. Кульбанська Р.В. La comprehension écrite en classe de français langue étrangère / Р. В. Кульбанська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2014. – С. 46-48.
 11. Кульбанська Р.В. L’utilisation des supports didactiques en français sur objectifs spécifiques / Р. В. Кульбанська// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип.14, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун‑т імені Івана Огієнка, 2015.— C. 34-35.
 12. Кульбанська Р.В. Le vocabulaire dans les cours de FLE (français langue étrangère)/ Р. В. Кульбанська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2015. – С. 44-45
 13. Кульбанська Р.В. Le rôle des documents authentiques dans l’enseignement du FOS à l’époque actuelle./ Р. В. Кульбанська// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип.15, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун‑т імені Івана Огієнка, 2016.— C. 36-37.
 14. Кульбанська Р.В. L’impotance de la phonétique dans l’apprentissage du français langue étrangère / Р. В. Кульбанська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2016. – С. 47-49.
 15. Кульбанська Р.В. Les activités did actiques dansl’ens eignement / apprentissage du FOS / Р. В. Кульбанська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3. – 39-40.  (0,3 ум.друк.арк.).
 16. Кульбанська Р.В. Le jeuenus agedans l’apprentissage du FLEen classe / Р. В. Кульбанська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2017. – С. 85-87.