Рейтинг успішності студентів факультету за результатами літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального року