Семелюк Роман Миколайович

Семелюк

Семелюк Роман Миколайович народився 16 липня 1983.

У 2001 році закінчив закінчив Кам’янець-Подільський міський ліцей.

З 2001 до   2006 року навчання у  Кам’янець-Подільському державному університеті, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю              « Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література  (англійська і німецька) » та здобув кваліфікацію вчителя англійської і німецької мови та  зарубіжної літератури.

2006 – 2007 рр. працював вчителем німецької мови школи-комплексу №9 в м. Кам’янець-Подільський.

2007 року  закінчив навчання в магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету за спеціальністю  « Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література  (англійська) » та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

У 2007 р. вступив до аспірантури при кафедрі зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, за спеціальністю “Порівняльне літературознавство”. У цей час продовжував працювати асистентом кафедри зарубіжної літератури, проводив практичні заняття з курсу “Порівняльне літературознавство”, керував виконанням студентами курсових робіт, педагогічною практикою студентів

5 квітня 2012 року відбувся захист кандидатської дисертації на тему « Мала проза Джойса і Чехова: типологія поетики» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

З травня 2013 працює на посаді старшого викладача кафедри германських мов та зарубіжної літератури.

Опублікував 31 наукову працю (14 з яких у фахових виданнях).