Стахнюк Наталія Олександрівна

Народилася 23 червня 1984 року у Кам’янці-Подільському. У 2001 році закінчила Кам’янець-Подільську загальноосвітню школу № 12.

У тому ж році вступила до Київського національного університету  імені Тараса Шевченка. Навчалася в Інституті філології за напрямом «Слов’янська філологія» (польська мова та література, українська мова та література). У 2006 році завершила навчання та отримала диплом магістра.

У 2009 році вступила до аспірантури Київського національного університету  імені Тараса Шевченка. У червні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «„Щоденники” Стефана Жеромського: генологія, поетика, рецепція».

Коло наукових зацікавлень охоплює актуальні проблеми польського літературознавства, зокрема мемуаристики та польсько-українські літературні взаємини. Викладає дисципліни «Практика усного та писемного мовлення польської мови», «Практична фонетика польської мови», «Практична граматика польської мови», «Друга іноземна мова (польська)», «Друга ділова іноземна мова».

 

Наукові публікації

 

Статті

 

Стахнюк Н. О. Ідейно-емоційний спектр «Щоденників» 1882-1891 Стефана Жеромського / Н. Стахнюк // Київські полоністичні студії. – К. : ВПЦ Київський університет, 2009. – Т. XV. – С. 215–222.

Стахнюк Н. О. Мовностилістичні особливості «Щоденників» Стефана Жеромського / Н. Стахнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20.– С. 636–639.

Стахнюк Н. О. Письменницький щоденник як паралітературне явище /   Н. Стахнюк //  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. –  Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І.Огієнка, 2009. – Вип. 8. – Т. 3. –  С. 40–41.

Стахнюк Н. О. Інтерпретація мотиву самотності на сторінках юнацьких «Щоденників» Стефана Жеромського / Н. Стахнюк // Київські полоністичні студії. – К. : МП Леся, – 2010. Т. XVІ. – С. 258–266.

Стахнюк Н. О. «Щоденники» Стефана Жеромського у контексті його творчості: інтертекстуальний аспект / Н. Стахнюк // Київські полоністичні студії. – К. : Університет «Україна», 2012. – Т. XІХ. – С. 325–331.

Стахнюк Н. Щоденник письменника: аспекти дослідження / Н. Стахнюк // Слово і час. – 2012. – № 7. – С. 97-104.

Стахнюк Н. Аксіологічний вимір «Щоденників» 1882-1891 рр. Стефана Жеромського / Н. Стахнюк // Літературознавчі студії. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 35. – С. 593-598.

Стахнюк Н. О. Формування стійкої мотивації до вивчення польської мови як іноземної за допомогою завдань / Н. О. Стахнюк // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: зб. наук. праць . – Переяслав-Хмельницький, 2014. – с. 249-251 [режим доступу http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/11/conference_29-30.11.2014.pdf]

Стахнюк Н. О. Специфіка використання літературних текстів при вивчення польської мови як іноземної / Н. О. Стахнюк // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: зб. наук. праць . – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – с. 70-74.

Стахнюк Н.О. Можливості застосування інформаційно-комунікативних технологій при вивченні іноземних мов/ Н.О. Стахнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. –  Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І.Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 3. –  С. 55–67.

Стахнюк Н.О. Комунікативна та автокомунікативна функції «Щоденників» З. Налковської / Н.О. Стахнюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –  Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І.Огієнка, 2015. – Вип. 6. –  С. 62–63.

 

Тези доповідей:

 

Стахнюк Н.О. Жіноча ідентичність, її форми та прояви у «Щоденниках» Зоф’ї Налковської / Н.О. Стахнюк // «Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 28-29 листопада 2014 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – с. 28-31 .