Титянін Костянтин Олексійович

Народився 18 листопада 1957 року в сім’ї військовослужбовця в с. Слов’янка Хасанського району Приморського краю.

Вищу освіту здобув у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті ім. В. П. Затонського на філологічному факультеті. Закінчивши цей навчальний заклад у 1982 році, отримав диплом за спеціальністю «Російська мова та література».

Після закінчення Кам’янець-Подільського педінституту працював вчителем російської мови та літератури в школі. З 1986 року працює в Кам’янець-Подільському педінституті ім. В. П. Затонського.

У 1989 році вступив до аспірантури Чернівецького державного університету. В 1994 році захистив кандидатську дисертацію «Традиційні образи та сюжетні мотиви в романі М. О Булгакова “Майстер і Маргарита”».

Після захисту дисертації продовжив працювати у Кам’янець-Подільському державному університеті. Викладає курси «Фольклор», «Дитяча література», «Історія російської літератури ХІІ-ХVІІІ ст.», «Історія російської літератури ХІХ ст.», «Історія російської літератури ХХ ст.», «Література російського зарубіжжя».

Наукові публікації

 

Cтатті

Титянин К. А. Проблема врожденной религиозности у праведников Н.С.Лескова / К. А. Титянин // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип.12. – т. VII (132). – С. 151-159.

Титянин К. А. Cпецифика эволюции понятия “апокатастасис” в христианском сознании / К. А. Титянін // Еволюція як методологічна та світоглядна проблема в гуманітарних науках: збірник наукових праць: / [редкол. О. Лещак (голова, наук. pед.), О.Волковинський (відпов. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – С. 127-134.

Титянин К. А. «Бог» и «хаос» в «Анне Карениной» Толстого / К. А. Титянин // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Літературознавство. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 1. – С. 167-175.

Титянин К. А. Культурные языки толстовского провиденциализма (роман «Война и мир») / К. А. Титянін // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: матеріали IV Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції,  13-14 січня 2011 року: збірник статей. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Звалейко Д.Г., 2011. – С. 78-88.

Титянин К. А. О верифицирующей функции «организма» в литературном произведении (на материале произведений Достоевского) / Титянин К. А. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / [ред.. кол.: О.В.Кеба (відпов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 2. – С. 198-207.

Титянін К. О. Юда і максима «все люди добры» в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» / Титянін К. О. // Біблія як інтертекст світової літератури: колективна монографія / Під редакцією проф. С.Д. Абрамовича; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільский: Аксіома, 2011. – С. 359-380.

Титянін К. О. Замечания о романном строе образа Пилата в романе М.А.Булгакова / К. О. Титянін // Творчість М. О.Булгакова в історико-культурному контексті: матеріали круглого столу до 120-річчя з дня народження письменника / [ред. кол: О.В.Кеба (відп. ред..) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – С. 43-48.

Титянин К. А. О специфике реалистического анали за / К. А. Титянин // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Вип. 27. – С. 323-327.

Титянін К. О. Про можливість впливу масової свідомості на реалізм / К. О.Титянін  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки.– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Вип. 28. – С. 453-456.

Титянин К. А. Трактовка реализма Лидией Гинзбург / К. А. Титянин // Питання літературознавства. – Чернівці  2012 С. –

Титянин К. А.О принципах реализма в статьях «Википедии» К. А. Титянин // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 312-316.

Титянін К. О. Ролан Барт про «ефект реалізму» / К. О. Титянін  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:  Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів: – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – С.125-130.

Титянін К.О. Русский иностранец Достоевского: исторические и мифологически измерения / К.О.Титянін // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12. – Т. 3. – С. 81-92.

Титянін К.О. Нарратологические точки зрения на фигуру иностранца в романах Достоевского / К.О. Титянін // Вісник Маріупольського державного університету . Серія «Філологія». Вип. 8. 2013.   С. 121-127.

Титянин К.О. Достоевский-публицист о “центре” в жизни наций / К.О. Титянін //  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів. докторатів і аспірантів: у 3-т. –  Кам’янець-Подільський, 2014. С.18-19.

Титянин К.О. О подходе к трактовке реализма в статье Р.Барта «Эффект реальности»/ К. О. Титянін // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Випуск 36. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 276-279.

Титянин К.А., Мельничук И.Н., Русские и поляки у Достоевского: снятие оппозиции между ними эстетическими средствами  (Russian and Pole in F.M. Dostoevsky’s works: removal of opposition between them with the help of aesthetic means) /  К.А. Титянин,  И.Н. Мельничук //  Матеріали міжнародної наукової конференції ,,Sharing the results of research towards closer global convergence of scientists» (м. Монреаль, Канада, 7 березня 2014р.) – Монреаль, 2014. – С. 65-70.

Титянин К.А. Суждения Достоевского в соотношении национального и общечеловеческого / А. К. Титянин // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів. докторатів і аспірантів: у 3-т. –  Кам’янець-Подільський, 2015. С.12-13.

 

Навчальні та методичні посібники

 

Титянін К.О. Матеріали до вивчення творчості Рудакі та Фірдоусі : метод. матеріали / К.О. Титянін. –   Кам’янець-Подільськнй, 1998 – 23 с.

Титянін К.О. Матеріали до вивчення творчості Омара Хайама, Нізамі та Хафіза : метод, матеріали / К.О. Титянін. – Кам’янець-Подільський, 1998. – 23 с.

Титянін К.О. Поняття “мімесис” в інтерпретації Д. Лукача та Т. Адорно: до проблеми правди в мистецтві : метод, матеріали / К.О. Титянін. – Кам’янець- Подільський, 1998. -13 с.

Титянин К.А. Матеріали до вивчення давньоіндійської літератури у 8 класі: метод, рекомендації / К.О. Титянін. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 40 с

Титянін К.О. Історія зарубіжної літератури XVII століття . матеріли лекцій / К.О Титянін, І.М. Салтанова Кам’янець-Подільський : Кам’янець Подільський держ ун-т, 2006. – 90 с.

Титянін К.О. Історія зарубіжної літератури XVIII століття : матеріали лекцій / К.О Титянін, 1-М. Салтанова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2006. – 110 с.

Титянин К.А. Русская литература второй половины XIX века ; учебн. пособ. / К.О. Титянін. – Каменец-ІІодольский, 2006. -288 с.