Федорів Микола Іванович

 

Посада: викладач кафедри німецької мовиФедорів

Тематика наукових досліджень:Лексична і словотвірна семантика похідних одиниць германських мов: прагматичний, зіставний та типологічний аспекти.

Курси, що читає: теоретичний курс німецької мови (як другої іноземної), практичний курс німецької мови

Додаткова інформація:

У 2009 році закінчив Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, отримавши повну вищу освіту зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова (німецька, англійська) та література».

У 2010-2013 рр. навчався у очній аспірантурі Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Працює над дослідженням похідних одиниць німецької та української мов у зіставному аспекті. Автор 30 наукових та навчально-методичних праць у галузі семантики, словотвору та лінгвопрагматики, серед яких монографія «Семантика і прагматика похідних іменників з латинськими суфіксами німецької та української мов»; навчально-методичні посібники „Theoretisches Deutsch“ та „Deutsch als Fremdsprache: Philologie“.

Наукові інтереси: лексична, словотвірна та функціональна семантика, лінгвістична прагматика, зіставне мовознавство.

 

E-mail: nykolaj@list.ru