Фоміна Галина Віталіївна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Посада: доцент кафедри німецької мови

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

 Тематика наукових досліджень:

Загальні тенденції розвитку німецької мови в історичному контексті; проблеми функціонування німецьких антропонімів

Курси, що читає: історія німецької мови, ділова німецька мова, друга іноземна мова, практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови, практикум сучасної німецької комунікації, інтерпретація тексту, основи теорії іншомовної комунікації

 Додаткова інформація:

У 1999 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література та німецька мова і література». З 2002 по 2004 рік навчалась у магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька)». У 2004 році закінчила навчання у магістратурі та отримала диплом магістра з відзнакою. З 2002 року працює викладачем кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Викладає «Практику усного та писемного мовлення першої іноземної мови», «Історію німецької мови», «Ділову німецьку мову», «Другу іноземну мову», «Практику усного та писемного мовлення першої іноземної мови», «Практикум сучасної німецької комунікації», «Інтерпретацію тексту», «Основи теорії іншомовної комунікації». Дисертацію захистила 13 травня 2009 року на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка (номер диплома ДК № 056451). 28 березня 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької мови (протокол №3/02-Д). Доцент Фоміна Г.В. має понад 50 публікацій, в тому числі 25 публікацій у фахових виданнях, 2 навчальні посібники, 1 з них у співавторстві, 1 монографію.