Хохель Дарія Юріївна

Кандидат філологічних наук, викладач.

Навчалась у Кам’янець-Подільському національному університетіімені Івана Огієнка, де здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» зі спеціальностей «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова (англійська, німецька) та література» й «Історія», а в 2010 році завершила навчання у магістратурі за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)». Кандидат філологічних наук з 2015 року (10.01.05 – порівняльне літературознавство, «Епітетарій сучасного англійського й українського фентезі: твори С. Кларк і Г. Пагутяк»).

У сфері наукових інтересів поетика фентезі.

Брала участь у роботі наукових і науково-практичних конференцій різного рівня, зокрема «Сьогоднішній світ очима завтра» (Брно), семінарах Центру з дослідження літератури фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка та у межах постійно діючого міжнародного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання».

Наукові праці:

Хохель Д. Ю. Компаративний вимір дослідження епітета /Д. Ю. Хохель//Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іменіІвана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 33. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. — С. 346-350.

Khokhel D. HalynaPahutiak’s “Ukradenemisto” / D. Khokhel // Inquire 3.2 (February 2014) ‘NeitherHereNorThere: The (Non)GeographicalFuturesofComparativeLiterature’. — Edmonton: PrograminComparativeLiteratureattheUniversityofAlberta, 2014. — URL : http://inquire.streetmag.org/articles/131

Хохель Д. Ю. Функції епітетних повторів у текстах С. Кларк і Г. Пагутяк / Д. Ю. Хохель // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. — Випуск 27. — К. : Освіта України, 2015. — С. 226-233.

Хохель Д. Ю.Якісний світ оповідання ЮджіФостер «Коли все закінчується, він ловить її» / Д. Ю. Хохель //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 39. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. — С. 277-280.

Khokhel D. MagicoftheOut-of-BodyExperiencesinContemporaryFantasy: HalynaPahutiak, SusannaClarke / D. Khokhel // Bohemicalitteraria. Volume 18. Issue2. — 2016. — P. 100-115.