Сліпачук Наталія Миколаївна

Кандидат філологічних наук, викладач

У 2009 році з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова (англійська, німецька) та література». У 2010 році з відзнакою закінчила магістратуру у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

З 2010 по 2013 роки навчалася у аспірантурі на кафедрі германських мов та зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Під керівництвом доктора філологічних наук професора Кеби Олександра Володимировича працювала над дисертацією «Поетика Джозефа Конрада як вираження екзистенціального типу художньої свідомості». У квітні 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

З 2014 року працює на кафедрі англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на посаді викладача англійської мови. Забезпечує викладання таких дисциплін: «Практика усного та писемного мовлення І іноземної мови», «Практична граматика І іноземної мови», «Типологія помилок», «Міжнародні системи тестування з англійської мови».

Список публікацій

Наукові статті

 1. Яковлева Н.М. «Серце пітьми» Джозефа Конрада: поетика хронотопу / Н.М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 27. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 380-384.
 2. Яковлева Н.М. Особливості художньої структури роману Джозефа Конрада «Лорд Джім» / Н.М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 28. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 513-518.
 3. Яковлева Н.М. Екзистенційний вимір художнього часу в прозі Джозефа Конрада / Н.М. Яковлева // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : збірник наукових праць. – Сімферополь : Кримський Архів, 2012. Вип. 5. – С. 267-274.
 4. Яковлева Н.М. Фокалізаційний принцип організації розповіді у романах Джозефа Конрада / Н.М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 30. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 374-378.
 5. Яковлева Н.М. Своєрідність наративної структури роману Джозефа Конрада «Лорд Джім»/ Н.М. Яковлева // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : збірник наукових праць. – Сімферополь : Кримський Архів, 2012. – С. 311-318.
 6. Яковлева Н.М. Особливості художнього часу у романі Джозефа Конрада «Таємний агент» / Н.М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 32. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 238-242.
 7. Яковлева Н.М. Екзистенційність як домінанта проблематики і поетики романів Джозефа Конрада / Н.М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 33. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 376-379.
 8. Yakovleva N.M. The outline of space and time in the novel “The Secret Agent” by Joseph Conrad / N.M. Yakovleva // Edukacja, wychowanie, praca socjalna (ukrainsko-polskie refleksje teoretyczne). – Rzeszow, 2013. – P. 148-153.
 9. Яковлева Н.М. Час події і час розповіді в художній структурі роману Джозефа Конрада «Серце пітьми» / Н.М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів : у 5-ти т. – Кам’янець-Подільський : 2011. Вип. 10. – Т.3 – С. 39-40.
 10. Яковлева Н.М. Екзистенціальна проблематика як чинник художньої структури романів Джозефа Конрада / Н.М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів : у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : 2012. Вип. 11. – Т.3 – С. 82-83.
 11. Яковлева Н.М. Точка зору як наративна установка в романі Джозефа Конрада «Лорд Джім» / Н.М. Яковлева // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3.– С. 92-93.
 12. Яковлева Н.М. Проблема часу у філософсько-естетичній думці межі XIX-XX століття / Н.М. Яковлева // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 4.– С. 77-78.
 13. Яковлева Н.М. Роман Джозефа Конрада «Ностромо» як художня екзистенціологія / Н.М. Яковлева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів : у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : 2013. Вип. 12. – Т.3 – С. 87-88.
 14. Яковлева Н.М. Роман Джозефа Конрада «Таємний агент» у контексті творчої еволюції письменника / Н.М. Яковлева // Мова і культура – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. Вип. 16. – Т.IV (166) – С. 258-264.
 15. Яковлева Н.М. Міфологема шляху та хронотопу зустрічі у романі Джозефа Конрада «Серце пітьми» / Н.М. Яковлева // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 61-62
 16. Яковлева Н.М. Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації (наукова школа) : біобібліографічний покажчик / Наукові школи університету. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Випуск 14. — Кам’янець-Подільський, 2015. — С. 136-138
 17. Шенкнехт Н.М. Сюжет і конфлікт як чинники екзистенціальності в оповіданні «Аванпост прогресу» Джозефа Конрада / Н.М. Шенкнехт // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.
 18. Шенкнехт Н.М. Марлоу і Куртц у боротьбі з «безмірною пітьмою» у романі «Серце пітьми» Джозефа Конрада / Шенкнехт Н.М. // ISSN 2309-9777 ICV 2013: 6.19 Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 36. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. — С. 306—310.
 19. Шенкнехт Н.М. The visual imagination in “Lord Jim” by Joseph Conrad/ Н.М. Шенкнехт // Збірник наукових праць викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський. Випуск 14. Том 3— Кам’янець-Подільський. 2015. — С. 65—66.
 20. Шенкнехт Н.М. Екзистенціальний статус моря у повісті Джозефа Конрада «Тайфун» / Н.М. Шенкнехт // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.
 21. Шенкнехт Н.М. Особливості хронотопу роману Джозефа Конрада «Лорд Джім» / Шенкнехт Н.М. // ISSN 2309-9777 ICV 2013: 6.19 Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 39. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. — С. 296—299.
 22. Shenknekht N.M. The competence of the physical education teacher concerning gender approach in the process of teaching / A.V. Zaikin, N.M. Shenknekht // ISBN 2309-8082 ICV 2013:5.86 Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Випуск 8. 2015.   — С. 51-54