Шмирко Олена Сергіївна

Посада: викладач кафедри німецької мови

Тематика наукових досліджень: методика викладання іноземних мов, особистісно зорієнтована педагогіка, професійний розвиток майбутніх учителів іноземної мови.

Курси, що читає: Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови, Друга іноземна мова

Додаткова інформація: У 1989 році закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського Державного педагогічного інституту, спеціальність “Російська мова та література. Німецька мова.” З 03.08.1998 року – викладач кафедри іноземних мов та військового перекладу Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту ПДАТУ. З 02.03.1999 по 01.04.1999 – згідно плану підвищення кваліфікації, на запрошення департаменту міжнародного співробітництва МО України, приймала участь у міжнародному методичному семінарі „Einweisung in Methodik und Didaktik des verwendungsbezogenen Deutschunterrichts“ (м. Хюрт, Німеччина). У 2001 році вступила до магістратури Кам’янець-Подільського Державного університету; закінчила магістратуру з відзнакою у 2003 р. З 01.09.2005 року – старший викладач кафедри іноземних мов та військового перекладу Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту при ПДАТА. З 2003 р. працювала за сумісництвом, а з 2006 р. – на основному місці роботи в Кам’янець-Подільському Державному університеті викладачем на кафедрі німецької мови (факультет іноземної філології). У 2010 р. закінчила навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Працює над дисертацією на тему «Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх вчителів іноземної мови у системі університетської педагогічної освіти». Основні теоретичні положення та результати наукового дослідження відображено в 21 одноосібній публікації із них 7 статей – у наукових фахових виданнях України в галузі педагогіки, 12 – у матеріалах наукових конференцій; 1 стаття – у періодичному виданні іноземної держави, 1 авторський посібник з Грифом МОН України. Підготовлено до друку «Методичні рекомендації щодо забезпечення професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови засобами професійного спрямування навчальних занять з фаху».