Яремчук Інна Михайлівна

 

Посада: викладач кафедри німецької мовиЯремчук

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

 Тематика наукових досліджень:

Лінгвостилістичні та прагматичні характеристики німецькомовної притчі, синергетичні фактори її організації.

Курси, що читає: друга іноземна мова, практичний курс іноземної мови.

 Додаткова інформація:

У 2007 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, факультет іноземної філології. У 2011 році закінчила аспірантуру у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У 2014 році успішно захистила дисертацію на тему «Німецькомовна притча: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти». З 2007 року працює викладачем кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Має 20 наукових публікацій.

 

E-mail: jaremtschuk@meta.ua