Історія кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Фахова кафедра літератури почала функціонувати в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті з 1948 року. Очолювала її тоді відомий вчений і методист, кандидат філологічних наук Є.М. Гінзбург. У 1965 році внаслідок реорганізації кафедр філологічного факультету було утворено кафедру української, російської та зарубіжної літератури. До її складу входили відомі спеціалісти в галузі російської і зарубіжної літератури: доценти В.І. Тищенко, Є.М. Гінзбург, М.І. Чернущенко, М.Є. Черницький (працював до 1972 р.), В.А. Лебедєв (працював у 1972-1976 рр.), Ю.И. Альперін (працював у 1972-1976 рр.), Ф.І. Прокаєв (працював у 1970-1971 рр.), Т.П. Прокаєва (працювала у 1970—1971 рр.), Г.М. Краєвська (доцент з 1967 р., працювала до 1998 р.), О.М. Рокаш (розпочала роботу на кафедрі з 1965 р., у 1973 р. захистила кандидатську дисертацію).

історія_заруб

З вересня 1974 р. наказом по інституту №483 було утворено кафедру російської і зарубіжної літератури. Завідував кафедрою доцент В.І. Тищенко, який 1976 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Проблеми літературної Кармелюкіани. Життєва і художня правда характеру”. У 1979 році йому було присвоєно звання професора. Відтак В.І. Тищенко став першим доктором наук і професором на філологічному факультеті. Під його керівництвом кафедра російської і зарубіжної літератури досягла найбільших успіхів. Значно поповнився її склад. У другій половині 1970-х років і в першій половині 1980-х тут працювали, окрім вище зазначених викладачів, кандидати філологічних наук, доценти С.Д. Абрамович, Н.І. Хоменко, Л.М. Розанова.

Цікавою сторінкою діяльності кафедри літератури в 1960-1980-ті роки стала організація культурно-виховної роботи, якою найбільше опікувалася доцент Г.М. Краєвська. Понад 5 років (1965-1970) вона координувала роботу так званих “Літературних п’ятниць”. Започаткувавшись як літературні вечори, “п’ятниці” швидко переросли у своєрідну літературно-художню студію, де не лише обговорювалися та аналізувалися твори студентів-початківців, але й читалися лекції з історії світової поезії та теорії віршування, живопису, музики та кіно, проводилися диспути з питань розвитку сучасного мистецтва. У них брали участь відомі люди міста: професори-літературознавці В.І. Тищенко, П.І. Свідер, музикознавці Г.Л. Бекер, В.Є. Васильєв, художник С.К. Гайх, приїздили з Києва літератори і поети Євген Сверстюк, Ірина Жиленко, Ганна Чубач. З інститутськими “Літературними п’ятницями” пов’язані початки поетичної творчості таких поетів, як Анатолій Ненцінський, Василь Цілий, Надія Пакулько, Віталій Нечитайло. Пізніше до них приєдналися Іван Прокоф’єв, Іdан Іов, Павло Гірник, Олександр Климчук (згодом головний редактор журналу “Україна”), Володимир Бейдер.

Новий етап діяльності кафедри настає у другій половині 1980-х років. Після смерті В.І. Тищенка у 1987 році обов’язки завідувача з 1988 року було покладено на старшого викладача, а згодом доцента О.В. Кебу. У цей час кафедра інтенсивно поповнюється викладачами, що були в минулому випускниками Інституту. На кафедрі починають працювати: з 1986 р. – О.С. Волковинський, К.О. Титянін; з 1987 р. – О.В. Кеба, І.М. Салтанова; з 1990 р. – П.Л  Шулик. Після успішного навчання в аспірантурі всі вони захищають кандидатські дисертації і у 1990-х роках складають кістяк кафедри. Загалом упродовж 1988-1996 років на кафедрі підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій.

Важливе місце в діяльності кафедри, як і раніше, займає наукова робота студентів. Неодноразово вони ставали призерами і лауреатами конкурсів студентських наукових робіт, успішно виступали на Всеукраїнських та Всесоюзних студентських наукових конференціях, олімпіадах, де вони, як правило, займають призові місця.

У 1992 році кафедру російської і зарубіжної літератури було перейменовано в кафедру літератури народів світу, відповідно до назви шкільного предмета, яку було прийнято на той час.

У 1996 році внаслідок злиття кафедри літератури народів світу і кафедри російської мови утворилася кафедра зарубіжної літератури та мовознавства, завідувачем якої став О.С.Волковинський.

04.12.2006 р. за наказом №360 ліквідована кафедра зарубіжної літератури та мовознавства та утворено дві кафедри: кафедра германських мов та зарубіжної літератури, та кафедра слов’янської філології, теорії та методики викладання філологічних дисциплін.

З 01.11.2005 р. кафедру германських мов і зарубіжної літератури очолює професор, доктор філологічних наук О.В.Кеба

Професорсько-викладацький склад кафедри створює умови для підготовки висококваліфікованих фахівців на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях і забезпечує можливості продовження навчання в аспірантурі.

Всі викладачі займаються науковою роботою згідно з планами наукової роботи кафедри. Відповідно до її специфіки науково-дослідна робота проводиться у трьох аспектах: літературознавчому, мовознавчому та методичному. У галузі літературознавства викладачі виконують планові дослідження з кафедральної теми “Поетика і типологія жанрів” (номер державної реєстрації 0IIIU006707;  науковий керівник- доктор філологічних наук, професор О.В. Кеба). Результати літературознавчих розвідок викладачів, що стосуються жанрової поетики і типології, висвітлено в колективних та індивідуальних дослідженнях викладачів, у численних наукових публікаціях, а також у доповідях на Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових конференціях та семінарах. Зокрема, викладачі кафедри стали авторами двох колективних монографій і ще 7 індивідуальних монографій, що вийшли протягом останніх шести років.

При кафедрі діє докторантура (спеціальність: «Порівняльне літературознавство»), та аспірантура (спеціальності: «Порівняльне літературознавство», «Література зарубіжних країн», «Російська література»). Випускниками докторантури та аспірантури протягом 10 років захищено 2 докторські та 32 кандидатські дисертації. За результатами наукового рейтингу кафедра є кращою на факультеті, а протягом останніх двох років очолювала рейтинг кафедр університету. На базі кафедри проводиться Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики».

Кафедра співпрацює (укладені угоди) з Єлецьким державним університетом, Одеським національним університетом ім. І.І Мечникова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького.

Викладачі кафедри є членами редколегій журналів і наукових збірників, виступають опонентами дисертацій, здійснюють рецензування наукової продукції, готують відгуки на  автореферати дисертацій, беруть участь у роботі МАН та роботі журі численних наукових і предметних конкурсів, олімпіад і турнірів різного рівня.