Про факультет

Деканат:

Декан факультету
КШEВЕЦЬКИЙ ВОЛOДИМИР СEРГІЙОВИЧ, кандидат філологічних наук, доцент

Заступник декана з навчально-методичної роботи
ПОЛЬOВА СВІТЛAНА ВОЛОДИМИРІВНA, старший викладач кафедри англійської мови

Заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу
ШУЛИК ПOЛІНА ЛЬВІВНA, кандидат філологічних наук, професор

Заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи
ДВOРНИЦЬКА НAТАЛІЯ ІВAНІВНА, кандидат філологічних наук, доцент

Старший диспетчер факультету

ДІДИЧ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА, магістр філології

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “БАКАЛАВР”
Код і найменування Освітня програма
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) з додатковою предметною спеціальністю”Мова і література (німецька / польська) Англійська мова і зарубіжна література
035.04 Філологія (Германські мови і літератури (переклад включно) Англійська мова і література
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) з додатковою предметною спеціальністю “Мова і література (англійська/ польська)” Німецька мова і зарубіжна література
014.02 Середня освіта (Мова і література (польська) з додатковою предметною спеціальністю “Мова і література (німецька / польська)” Польська мова і зарубіжна література
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР”
Код і найменування Освітня програма
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) з додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька/польська)  Англійська мова і зарубіжна література
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) з додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська/польська)  Німецька мова і зарубіжна література