VІ Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України»

23 листопада 2017 року на факультеті іноземної філології відбулася чергова VІ Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України». На пленарному засіданні були представлені доповіді керівника Лінгвістичного Центру кандидата педагогічних наук, доцента кафедри англійської мови Тетяни Володимирівни Сторчової та заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидата філологічних наук, доцента кафедри германських мов і зарубіжної літератури Поліни Львівни Шулик, в яких доповідачі окреслили проблеми та орієнтири сучасної методичної науки.

Учасники конференції працювали у шести секціях: «Теорія і практика викладання англійської мов в сучасному освітньому контенті» (керівник – Т.В. Сторчова, кандидат педагогічних наук, доцент), «Формування міжкультурної комунікативної компетенції у процесі навчання англійської мови» (керівник – Т.М. Петрова, кандидат педагогічних наук, доцент), «Новітні тенденції методики викладання німецької мови в європейському освітньому просторі» (керівник – В.О. Казимір, кандидат філологічних наук, доцент), «Іноземні мови професійного спрямування» (керівник – А.В. Уманець, кандидат філологічних наук, професор кафедри), «Інноваційні шляхи та методи викладання слов’янських мов» (керівник – Т.П. Білоусова, кандидат філологічних наук, професор кафедри) «Проблеми вивчення зарубіжної літератури» (керівник  –  П.Л. Шулик, кандидат філологічних наук, доцент).

Тематика доповідей відзначалася не лише розмаїттям, але й глибиною та важливістю поставлених проблем. Серед них: аналіз та сучасна інтерпретація літературно-художніх творів, історія розвитку методичної науки, питання використання варіативних методик, новітніх технологій, комп’ютерної техніки, міжпредметних зв’язків у процесі викладання філологічних дисциплін у  навчальних закладах різних рівнів. Кількість учасників конференції цього року помітно збільшилася завдяки активній участі у ній вчителів шкіл. У виступах і викладачів університету, і вчителів відбився не тільки інтерес до поставлених проблем, але й прагнення застосувати досягнення методичної науки у практиці викладання.

Атмосфера неофіційного спілкування та відкритості, що панувала на конференції, сприяла жвавій дискусії.

Основні результати досліджень опубліковані у збірнику тез.

До організації і проведення методичного форуму долучилося, як і в попередні роки, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, що засвідчує зростання інтересу до факультетської конференції з боку викладачів ЗНЗ міста.

Нові ідеї, що зародилися у процесі роботи, ще раз підтверджують значний практичний і науковий резонанс конференції та необхідність її проведення і надалі.