Графік ліквідації академічної заборгованості

Графік ліквідації академічної заборгованості

на   факультеті іноземної філології

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

за зимову сесію 2017-2018 навчального року

 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

1 курс

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1.              Практика усного та писемного мовлення англійської мови Ang1-B17

 

11.01.18               11:00 303 Хохель Д.Ю.
2.              Практична граматика англійської мови Ang1-B17

 

11.01.18               11:00 303 Хохель Д.Ю.
3.              Вступ до мовознавства Ang1-B17 10.01.18              11:00 309 Дворницька Н.І.
4.                  Вступ до літературознавства Ang1-B17 16.01.18               12:00 412 Волковинський О.С.
5.                  Українська мова (за професійним спрямуванням) Ang1-B17

 

15.01.18               10:00 408 Козак Р.В.

 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1. Вступ до мовознавства Nim1-B17 10.01.18              11:00 309 Дворницька Н.І.
2. Вступ до літературознавства Nim1-B17 16.01.18               12:00 412 Волковинський О.С.
3. Українська мова (за професійним спрямуванням) Nim1-B17 15.01.18               10:00 408 Козак Р.В.

 

 

 

 

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1. Вступ до літературознавства Pol1-B17 16.01.18               12:00 412 Волковинський О.С.
2. Українська мова (за професійним спрямуванням) Pol1-B17 15.01.18               10:00 408 Козак Р.В.

 

035 Філологія (Германські мови та  літератури

(переклад включно)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1. Вступ до мовознавства Fil1-B17 10.01.18              11:00 309 Дворницька Н.І.
2. Вступ до літературознавства Fil1-B17 16.01.18               12:00 412 Волковинський О.С.
3. Українська мова (за професійним спрямуванням) Fil1-B17 15.01.18               10:00 408 Козак Р.В.

 

2 курс

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1.  Практика усного та писемного мовлення англійської мови

 

Ang1-B16,

Ang2-B16

15.01.18              13:00

15.01.18              12:00

15.01.18              11:00

303

303

312

Саволайнен Я.В.,

Казимір І.С.

Польова С.В.

2. Психологія (загальна психологія, вікова та педагогічна психологія) Ang1-B16,

Ang2-B16

 

16.01.18              10:00

 

309

 

Савицька О.В.

3. Філософія літератури Ang1-B16,

Ang2-B16

10.01.18             11:00 309 Дворницька Н.І.
4. Основи наукових досліджень

 

Ang1-B16,

Ang2-B16

18.01.18              10:00 409 Білоусова Т.П.

 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1. Етика і естетика Nim1-B16 11.01.18               09:00 308 Ганаба С.О.
2. Психологія (загальна  психологія, вікова та педагогічна психологія) Nim1-B16 16.01.18               10:00 309 Савицька О.В.
3. Друга іноземна мова (англійська) Nim1-B16 15.01.18               11:00 312 Польова С.В.
4. Практика усного та писемного мовлення німецької мови Nim1-B16 10-11.01.18          12:00 411 Боднарчук Т.В.

 

 

014.02 Середня освіта (Мова і література (польська)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1. Практика усного та писемного мовлення польської мови

 

Pol1-B16 11.01.18               10:00 313 Стахнюк Н.О.
2. Психологія (загальна психологія, вікова та педагогічна психологія) Pol1-B16 16.01.18               10:00 309 Савицька О.В.
3. Друга іноземна  мова (англійська) Pol1-B16 10-18.01.18          10:00 302 Главацька О.І.

 

035.04 Філологія (Германські мови та  літератури

(переклад включно)

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1. Загальна педагогіка і психологія

 

Fil1-B16 10.01.18               11:00

16.01.18               10:00

306

309

Вонсович В.П.,

Савицька О.В.

2. Практичний курс першої іноземної мови (англійської) Fil1-B16 15.01.18               13:00 303 Городецька І.В.

 

3 курс

6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1.                   Історія першої іноземної мови

 

Ang1-B15,

Ang2-B15,

Ang3-B15

10-15.01.18            09:00 316 Матковська М.В.
2.                   Педагогіка Ang1-B15,

Ang2-B15,

Ang3-B15

10.01.18                 11:00 306 Вонсович В.П.
3.                   Аспекти практичної граматики першої іноземної мови

 

Ang1-B15,

 

Ang2-B15,

 

Ang3-B15

10.01.18                 14:00

15.01.18                 12:00

11.01.18                 11:00

10.01.18                 11:30

15.01.18                 11:00

303

303

303

303

303

Остапенко В.І.

Казимір І.С.

Хохель Д.Ю.

Никитюк С.І.

Литвинюк О.М.

4.                   Основи економічної теорії

 

Ang1-B15,

Ang2-B15,

Ang3-B15

 

15.01.18                 10:00

 

306

 

Боднарчук Т.Л.

5.                   Філософія мови Ang2-B15,

Ang3-B15

10.01.18                11:00 309 Дворницька Н.І.

 

 

 

6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька)

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1.       Педагогіка Nim1-B15 10.01.18              11:00 306 Вонсович В.П.

 

6.020303 Філологія*. Мова і література (польська)

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1. Лексикологія польської мови Pol1-B15 11.01.18              10:00 313 Стахнюк Н.О.

 

4 курс

6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1.                  Країнознавство Ang1-B14,

Ang2-B14

09.01.18              12:00 303 Барбанюк О.О.
2.                  Лінгвокраїнознавчі аспекти художнього тексту Ang2-B14

 

09.01.18              12:00 303 Барбанюк О.О.
3.                   Сучасний англомовний газетний дискурс Ang1-B13 04.01.18              10:00 303 Кришталюк Г.А.
4.                  Квантитативні методи аналізу англомовного тексту

 

Ang1-B14

 

04.01.18              11:00 302 Хоптяр А.О.
5.                  Методика викладання іноземних мов

 

Ang2-B14 10.01.18              10:00 306 Сторчова Т.В.
6.                  Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови Ang1-B14,

Ang2-B14

10.01.18              13:00

09.01.18              11:00

11.01.18              11:00

303

303

303

Остапенко В.І.,

Петрова Т.М., Хохель Д.Ю.

7.                  Загальне мовознавство

 

Ang1-B14 10.01.18              11:00 309 Дворницька Н.І.
8.                  Політологія Ang1-B14,

      Ang2-B14

09.01.18              11:00 308 Вонсович С.Г.

 

 

6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1.                  Країнознавство Nim1-B14 09.01.18              10:00 401 Калинюк Т.В.
2.                  Німецька мова у соціокультурному аспекті Nim1-B14 09.01.18              10:00 401 Калинюк Т.В.
3.                  Німецька фразеологія Nim1-B14 09.01.18              10:00 401 Калинюк Т.В.
4.                  Методика викладання іноземних мов Nim1-B14 04.01,                 12:00

9.01-11.01.18     12:00

411 Боднарчук Т.В.
5.                  Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови

 

Nim1-B14 09.01.18              11:00 401 Микуляк М.І.
6.                  Загальне мовознавство Nim1-B14 10.01.18              11:00 309 Дворницька Н.І.
7.                  Політологія Nim1-B14 09.01.18              11:00 308 Вонсович С.Г.

 

 

 

 

 

 

 

Магістратура

1 курс

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1.                  Порівняльне літературознавство

 

Angb1-M17 04.01.18              10:00 313 Кшевецький В.С.
2.                  Методика викладання зарубіжної літератури у старших класах і ВНЗ

 

Angb1-M17 03.01.18              10:00 407 Шулик П.Л.
3.                  Теоретичні проблеми сучасної англістики Angb1-M17 04.01.18              10:00 303 Кришталюк Г.А.
4.                  Друга іноземна мова (німецька

/ російська)

 

Angb1-M17 03.01.18              11:00

04.01.18              10:00

 

411

302

Фоміна Г.В.,

Яремчук І.М.

5.                  Лінгвістика англомовного тексту

 

Angb1-M17 04.01.18              10:00 303 Марчишина А.А.
6.                  Педагогіка та психологія вищої школи Angb1-M17 04.01.18              10:00

04.01.18              10:00

Факультет КСПП ауд.26 Кучинська І.О.,

Дуткевич Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 (за умовами перехресного вступу)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1. Практична граматика англійської мови

 

Angb1-M17 03.01.18              09:00 316 Матковська М.В.
2. Лінгвістика англомовного тексту

 

Angb1-M17 04.01.18              10:00 303 Марчишина А.А.

 

 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1. Порівняльне літературознавство

 

Nimb1-M17 04.01.18              10:00 313 Кшевецький В.С.
2. Друга іноземна мова (англійська)

 

Nimb1-M17 04.01.18              10:00 302 Главацька О.І.
3. Лінгвістика німецькомовного тексту

 

Nimb1-M17 03.01.18              11:00

 

411

 

Фоміна Г.В.

 

4. Педагогіка та психологія вищої школи Nimb1-M17 04.01.18              10:00

04.01.18              10:00

Факультет КСПП ауд.26 Кучинська І.О.,

Дуткевич Т.В.

 

 

 

 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

(за умовами перехресного вступу)

 

№ з/п Назва дисципліни Група Дата Аудиторія Прізвище екзаменатора
1. Порівняльне літературознавство

 

Nimb1-M17 04.01.18              10:00 313 Кшевецький В.С.
2. Теоретичні проблеми сучасної германістики Nimb1-M17 03.01.18              11:00

 

411

 

Кушнерик В.І.
3. Практична граматика німецької мови Nimb1-M17 02.01.18              12:00 401 Братиця Г.Г.
4. Педагогіка та психологія вищої школи Nimb1-M17 04.01.18              10:00

04.01.18              10:00

422

Факультет КСПП ауд.26

Кучинська І.О.,

Дуткевич Т.В.

 

 

 

        Декан  факультету іноземної філології                                В.  С. Кшевецький