НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ НДР У 2017 РОЦІ

4 квітня 2018 року на факультеті іноземної філології відбулася наукова конференція, яка підбила підсумки НДР викладачів, докторантів та аспірантів у 2017 р. і засвідчила певне зростання якісного показника цієї роботи. Учасники працювали в секції Іноземної філології та 7 підсекціях. Основні напрямки досліджень визначалися як проблематикою колективних тем, які розробляються на кафедрах факультету, так і проблемами індивідуальних наукових розвідок. Тематика доповідей засвідчує розмаїття наукових інтересів учасників конференції.

У роботі підсекцій використовувалися різні форми роботи, що сприяло виникненню дискусій та ґрунтовному обговоренню проблем.

Звітна конференція показала, що викладачі факультету іноземної філології ведуть плідну науково-дослідну роботу, розробляють актуальні проблеми, що мають вагоме теоретичне та практичне значення. Результати їх досліджень відображено у фахових наукових збірниках та у збірниках наукових праць університету. Головним результатом роботи викладачів факультету став захист у 2017 році 1 кандидатської дисертації, публікація 294 одиниць наукових, науково-методичних праць Серед публікацій: 6 монографій, 25 навчальні, навчально-методичні посібника, 17 статей у фахових виданнях, 153 статті в інших виданнях, 8 публікацій у закордонних наукових виданнях, 52 публікації у журналах із міжнародних наукометричних баз даних, 2 статті у журналах, які мають імпакт-фактор, 29 публікацій тез доповідей на конференціях.

 Важливим результатом роботи конференції було прийняття практичних висновків та рекомендацій, в яких відображено позицію учасників.