ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ-УЧАСНИКІВ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МАГІСТРАНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ НДР 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!

10-11 квітня 2018року на факультеті іноземної філології відбулася Наукова конференція, яка підбила підсумки НДР студентів та магістрантів 2017-2018 навчального року і засвідчила зростання як  кількісного, так і якісного показника цієї роботи. Студенти факультету працювали у секції Іноземна філологія, що складалася з 21 підсекцій. Основні напрямки досліджень визначалися як проблематикою колективних тем, які розробляються на кафедрах факультету, так і проблемами індивідуальних наукових розвідок (курсових, магістерських робіт). У роботі підсекцій використовувалися різні форми роботи, що сприяло виникненню дискусій та грунтовному обговоренню проблем.

До роботи у чотирьох підсекціях ESP тексти та особливості їх перекладу, Англійської мови, Німецької мови, Іноземних мов були залучені студенти різних факультетів.  І хоча іноземна мова не є їх профілюючим предметом, їм вдалося продемонструвати свої знання і зацікавленість предметом.

У цілому студенти та магістранти у всіх підсекціях продемонстрували достатній рівень виконання своєї науково-дослідної роботи. Більшість доповідей  свідчили про глибоку обізнаність студентів щодо стану дослідження проблем у сучасній науці, належний рівень їх методологічної підготовки, вміння представити найцінніші результати їх дослідницької роботи.

Цьогорічна конференція  засвідчила значну активність у науковій роботі не тільки магістрантів, але й студентів 2 та 3 курсів, чиї доповіді справили приємне враження і глибиною думки, і науковою новизною. Розмаїття тем, в деякій мірі, ускладнювало формування підсекцій та зацікавленості широкої аудиторії в обговоренні представлених робіт.  Але це свідчить про широке коло наукових інтересів студентів та їх керівників, що може виявитись значним потенціалом для участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, наукових конкурсах в майбутньому. У своїх доповідях студенти і магістранти акцентували увагу на особистому внеску у досліджувану проблему.

Робота у підсекціях показала, що критерієм «якісної наукової продукції» є зворотній зв’язок з аудиторією, коли доповідачі та слухачі творять єдиний науково-пізнавальний простір. Запитання, зворотні коментарі, пояснення, що мали місце під час обговорення доповідей, красномовно підтверджують це. Істотною перевагою як при презентації виступу, так і при його сприйнятті є використання мультимедійних  засобів, що, з однієї сторони, значно «полегшують» подання та візуальне сприймання матеріалу, а, з іншої, вимагають значно більше зусиль, вмінь та навичок для їх ефективного використання. Підсумки роботи ще раз підтвердили, що студентська науково-практична конференція є єдиною, безальтернативною формою репрезентації сформованих вмінь та навичок науково-дослідної роботи. Учасники конференції у кожній підсекції визначили кращі доповіді.

Кращі доповіді

Підсекція Історія зарубіжної літератури ХІХ-ХХІ ст.

Божок Інна Василівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Проблематика фантастичних новел Рея Бредбері

Бекешко Деніс Олександрович, студент 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Мотиви смерті і воскресіння в романі Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара»

Соловська Ульяна Аркадіївна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Новаторство драматургії Б. Шоу

Падалко Катерина Андрівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Екзистенційна проблематика в романах Стівена Кінга

 

Підсекція Методика викладання зарубіжної літератури

Кухмай Тетяна Сергіївна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Проблеми класифікації методів навчання зарубіжній літературі в школі

Ряба Надія Федорівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Використання міжпредметних зв’язків для формування ключових компетентностей на уроках зарубіжної літератури

 

Підсекція Індивідуальні поетики в контексті загально-культурних парадигм

Криворучко Ірина Олександрівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості оповіді в романі Х. Муракамі «Норвезький ліс».

Лєщук Ольга Ростиславівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Опозиція добро/зло в світовій літературі різних епох.

Варфоломеєва Юлія Олександрівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Реалізація теорії мистецтва заради мистецтва Т. Готьє у його збірці «Емалі і камеї»

 

Підсекція Поетика в системі літературознавчих категорій

Брайчук Тетяна Павлівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості художнього осмислення природи творчої геніальності в романі Дж.М. Кутсі “Master of Petersburg

Кузнєцова Анастасія Сергіївна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості художнього вираження проблем мультикультурності в творчості М. Ондатже

 

Підсекція Компаративістичні та інтертекстуальні виміри літератури

Гаваза Катерина Валеріївна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Жінка «епохи джазу» в романі «Великий Гетсбі» Ф.С.Фіцджеральда

Кульчицька Тетяна Сергіївна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Хронотоп дому в новелах Р.Кіплінга.

Покалюк Анастасія Володимирівна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Китайська тема у новелістиці С.Моема.

 

Підсекція Літературні жанри в проекції історичної та теоретичної  поетики

Малжанська Тетяна Іванівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Розмаїття трансформацій артурівського роману в художній літературі.

Перебендюк Анастасія Володимирівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Жанрове і тематичне розмаїття збірки «Канцоньєре» Франческо Петрарки

Ярмолюк Яна Дмитрівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Жанр сонету в ліричній творчості італійських та англійських гуманістів

Рибчинська Олена Володимирівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Розвиток жанру роману в літературі іспанського Відродження

 

Підсекція Слов’янське мовознавство

Бойко Андрій Вікторович, студент 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Мова сучасної польської реклами.

Іванчук Аліна Олександрівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Польсько-українська мовна омонімія. Хибні друзі перекладачів.

Солтис Альона Олександрівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості польської молодіжної говірки.

 

Підсекція Риторика

Домарацька Тетяна Вікторівна, студентка 3 курсу, факультету іноземної філології. Тема доповіді: Гарна дикція – запорука успіху

Руданець Христина Василівна, студентка 2 курсу, факультету іноземної філології. Тема доповіді: Голос як інструмент

Вусатюк Ольга Василівна, студентка 2 курсу, факультету іноземної філології. Тема доповіді: Подолай свій страх!

 

Підсекція Соціолінгвістичний та міжкультурний аспекти дослідження німецької мови

Шимкова Богдана Сергіївна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості німецького молодіжного сленгу на сучасному етапі.

Бучко Мар’яна Юріївна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Функціонування фразеологізмів у мові засобів масової комунікації.

Магдін Віталій Вікторович, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Відображення тенденцій розвитку лексикону сучасної німецької мови в засобах масової комунікації.

Ряба Майя Іванівна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Стратегії впливу директивних модальних часток в здійсненні комунікації

Синиця Анна Олександрівна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Лексичні особливості втілення концепту жінка” у німецькій мові

 

Підсекція Сучасні підходи у методиці навчання іноземної мови

Жильчук Олександра Олександрівна, студентки 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Переваги та недоліки нестандартних уроків у школі.

Романюк Катерина Миколаївна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості використання художніх фільмів на уроках німецької мови.

Костиря Ірина Олегівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Вивчення лексики засобами віршованого матеріалу на уроках іноземної мови.

 

Підсекція Лінгводидактика

Максимчук Анастасія Олександрівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Формування англомовної граматичної компетенції засобами прислів’їв і приказок

Красик Анастасія Олесівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Golden Rules of Teaching Grammar

Онуфрей Поліна Віталіївна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Формування англомовної фонетичної компетенції засобами віршованих текстів

Сівіцька Юлія Іванівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Формування англомовної граматичної компетенції засобами засобами гумористичних текстів

Клименко Катерина Юріївна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Формування граматичної компетентності учнів 5-7 класів.

 

Підсекція Лексико-семантичні проблеми тексту

Гаєвська Наталія Юріївна, студентка 34 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Англійські ідіоми з біблійним компонентом

Ясінська Діана Вадимівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Мовленнєві структури у зверненні Ісуса Христа до фарисеїв і мирян (на основі англійського тексту Святого Письма).

Копич Юлія Павлівна, студентка 3курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Англійські ідіоми з біблійним компонентом.

 

Підсекція Проблеми аналізу і інтерпретації дискурсу

Козак Інна Анатоліївна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Класифікація англомовних прислів’їв з гендерною семантикою

Домарацька Тетяна Вікторівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Протидія та її семантична репрезентація в медіа-дискурсі.

 

Підсекція Сучасні проблеми концептології

Яцишин Діана Володимирівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Лінгво-психологічні особливості концепту «слуга-носій національної англо-саксонської культури» в творах П. Вудхауза).

Дереш Богдана Тарасівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Фразові дієслова в сучасних американських коротких оповіданнях: семантико-когнітивний аспект

Василик Марія Михайлівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Когнітивні особливості дієслів мислиннєвої діяльності (на матеріалі «Колекціонер» Джона Фаулза).

 

Підсекція Актуальні питання перекладознавства

Козуляк Олеся Михайлівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Відтворення порівнянь в українських перекладах сонетів Шекспіра.

Двулят Наталія Василівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Способи перекладу англомовних неособових форм українською мовою

Гонтар Юлія Олександрівн, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості перекладу американського молодіжного сленгу.

 

Підсекція Соціолінгвістичні проблеми англійського мовлення

Фотій Марія Юріївна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови.

Годованюк Павло Дмитрович, студент 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Неологізми на позначення особи.

Вовчук Вікторія Володимирівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Неологізми у сучасному комп’ютерному лексиконі. Неологізми у сучасному комп’ютерному лексиконі

 

Підсекція ESP тексти та особливості їх перекладу

Столярчук Катерина Володимирівна, студентка 2 курсу факультету КСПП. Тема доповіді: Hyperonemic Translation and Use of Hyperlexemes.

Войтанович Христина Володимирівна, студентка 2 курсу факультету КСПП Тема доповіді: Historiography of Translation Theory.

Цапок Дарія Леонідівна, студентка 2 курсу факультету КСПП. Тема доповіді: Structural and Semantic Peculiarities of Translating Conceptual Spheres in English and Ukrainian.

 

Підсекція Німецької мови

Чернецька Наталія Олександрівна, студентка 1 курсу історичного факультету. Тема доповіді: König Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser

Поп Наталія Василівна, студентка 1 курсу факультету української філології та журналістики. Тема доповіді: T. Schewtschenko: ukrainischer Nationaldichter und anerkannter Maler

Кобилянська Олександра Володимирівна, студентка 2 курсу педагогічного факультету. Тема доповіді: Die Schule der Zukunft

 

Підсекція Англійської мови

Отвіновська Анастасія Іванівна, студентка 1 курсу факультету української філології та журналістики. Тема доповіді: Media Relations : Efficiency of PR And Media Interaction.

Станько Наталія Олександрівна, студентка 1 курсу педагогічного факультету. Тема доповіді: Designers and CG Artists in Film Industry

Стара Олександра Володимирівна, студентка 1 курсу факультету української філології та журналістики. Тема доповіді: International Journalism In SocioPolitical Aspects

 

Підсекція Іноземних мов

Норкіна Анастасія Володимирівна, студентка 1 курсу природничого факультету. Тема доповіді: Evolutionary Variety Of Plants Adaptations To Different Environmental Conditions.

Нганонго Арсен, студент 1 курсу фізико-математичного факультету. Тема доповіді: La tecnologie  innovante de la réalité virtuelle.

Родимюк Тетяна Юріївна, студентка 2 курсу економічного факультету. Тема доповіді: The Development of Military Tourism in Ukraine.