Вчена рада факультету

29.05.2018 р.

о 13.20 год.

309 ауд.

 Засідання вченої ради факультету

Порядок денний

 

  1. Інформування науково-педагогічних працівників факультету про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти (Доп. декан Кшевецький В.С.).
  2. Про заповнення журналів академічних груп (Доп. заступник декана з навчально-методичної роботи Польова С.В.).
  3. Стан відвідування студентами факультету іноземної філології навчальних занять та заходи щодо його поліпшення відповідно до «Положення про навчальну дисципліну студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (Доп. заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи Дворницька Н.І.).
  4. Пропозиції щодо розподілу осіб, які навчаються за денною та заочною формами навчання, за потоками, навчальними групами, навчальними підгрупами (Доп. декан Кшевецький В.С.).
  5. Різне.

 

Тези виступів обов’язково подати до протоколу

 

 
Декан

факультету іноземної філології                                 С.В. Кшевецький