X наукова конференція молодих вчених

Х наукова конференція молодих вчених факультету іноземної філології підбила підсумки НДР молодих викладачів та аспірантів факультету за рік і засвідчила зростання якісного показника цієї роботи. Тільки за 2017 – 2018 навчальний рік молоді вчені факультету:

 • взяли участь у конференціях різних рівнів: – 20 міжнародних, 15 всеукраїнських, 5 регіональних;
 • опублікували:
  • 1 монографію;
  • 7 навчальних, навчально-методичнихпосібників;
  • 6 статей у фахових виданнях;
  • 31 статтю в інших виданнях;
  • 8 публікацій у журналах із міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Webometrics та ін.);
  • 10 публікацій тез доповідей на конференціях;
 • викладачі кафедри німецької мови є членами наукового товариства «Асоціація українських германістів» м. Львів (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А.Й. Паславська);
 • викладач кафедри англійської мови Хохель Д.Ю. взяла участь у 36 онлайн-проектах, організованих університетами США.

Учасники працювали в підсекції Іноземної філології. Основні напрямки досліджень визначалися як проблематикою колективних тем, які розробляються на кафедрах факультету, так і проблемами індивідуальних наукових розвідок.  Тематика цих розвідок засвідчує розмаїття наукових інтересів учасників конференції. У центрі уваги опинилися структура літературного твору та художнього образу, своєрідність наративу модерністських та постмодерністських творів, засоби художньої виразності, різнопланові аспекти мовознавства, методики викладання іноземних мов і  дидактики. У роботі підсекції використовувалися різні форми роботи, що сприяло виникненню дискусій та ґрунтовному обговоренню проблем. Засідання проходило у дружній та невимушеній атмосфері. Всі доповіді були підготовлені на достатньому науковому рівні.

Важливим результатом роботи конференції було прийняття практичних висновків та рекомендацій, в яких відображено позицію учасників. Конференція засвідчила, що молоді викладачі факультету іноземної філології ведуть плідну науково-дослідну роботу, розробляють актуальні проблеми, що мають вагоме теоретичне та практичне значення. Результати їх досліджень відображено у фахових наукових збірниках та у збірниках наукових праць університету.

Обговорення результатів конференції на пленарному засіданні дає підстави для визначення таких пропозицій щодо організації та проведення наукової конференції молодих вчених:

 1. Молодим викладачам більш чітко окреслити рамки проблематики наукових досліджень та притримуватися їх.
 2. У доповідях більше звертати увагу на прикладний характер дослідження та його практичнее застосування під час вивчення.
 3. Надалі впроваджувати практику проведення наукових конференцій молодих вчених.
 4. Урізноманітнити форми проведення конференції.
 5. Ширше використовувати мультимедійні засоби.
 6. Залучати провідних фахівців до роботи конференції.
 7. Запрошувати на конференцію студентів випускних курсів.
 8. Для ефективного проведення конференції здійснювати друк матеріалів до початку конференції.
 9. Матеріально стимулювати кращих доповідачів.

 

 

Заступник декана з наукової роботи

факультету іноземної філології                                  Шулик П.Л.