І Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»

10 квітня 2019 року на базі кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи».

Співорганізаторами заходу стали Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Матеріали конференції включають 180 доповідей із 15 вищих навчальних закладів України, таких як: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса), Національний університет біоресурсів і природокористування України, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Хмельницький національний університет.

Обрана тема конференції стала плідним підґрунтям для обміну думками з таких питань: теоретичні та методологічні проблеми дослідження мови; використання інноваційних технологій у теорії та практиці викладання мови і літератури; актуальні проблеми перекладу та використання іноземної мови у підготовці фахівців в умовах глобалізації.

Робота конференції відбувалася у чотирьох секціях, активними учасниками яких стала студенти та магістранти нашого факультету.

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів учасників конференції.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *