Комплексний державний екзамен

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

6.020303 Філологія*. Мова та література (англійська)

6.020303 Філологія*. Мова та література (німецька)

6.020303 Філологія*. Мова та література (польська)