Наукова робота

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ

І. Основні завдання роботи:

 • забезпечення інтеграції навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів;
 • здійснення органічної єдності навчання й підготовки студентів до творчої, наукової та педагогічної праці;
 • створення умов для розкриття й реалізації особистих творчих здібностей студентської молоді;
 • формування й розвиток у студентів якостей науково-педагогічних і наукових працівників.

ІІ. Основні напрями організації наукової роботи студентів:

• актуальні питання сучасного мовознавства;
• проблеми сучасного літературознавства;
• лінгводидактичні засади формування мовної особистості.
ІІІ. Основні напрями та форми роботи:

 1. Довузівська організація наукової діяльності учнів:

Участь у роботі МАН:

 • керування науковими роботами учнів;
 • керування секцією «Світової літератури»;
 • участь у роботі журі конкурсу;

2. Студентська науково-дослідницька діяльність

 • Керування кваліфікаційними роботами студентів:
 • бакалаврськими;
 • дипломними;
 • магістерськими.
 • Робота в наукових гуртках та проблемних групах.
 • Участь у Всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов та зарубіжної літератури.
 • Участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.
 • Участь у науково-практичних конференціях різного рівня
 • Публікації матеріалів наукових досліджень студентів

3. Робота з обдарованими студентами.

 • Вивчення мотивації навчальної діяльності студентів, їх цільових установок та ціннісних орієнтацій; визначення рівня розвитку здібностей та якостей
 • Активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності
 • Забезпечення участі обдарованої молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях і конкурсах
 • Популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного досвіду роботи з нею
 • Розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників

IV. Форми звітності про наукову роботу передбачають:

 • презентація науково-дослідницької роботи;
 • написання рефератів;
 • наукові статті;
 • виступи на науково-практичних конференціях;
 • захисти науково-дослідницьких робіт.