Широ вдячні нашим потенційним стейкхолдерам, Кам’янець-Подільському НВК №13 за плідну зустріч щодо моніторингу якості освітньо-професійної програми Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література).
З метою налагодження взаємодії освіти й ринку праці 5 листопада 2020 року відбулася онлайн-зустріч, у якій взяли участь:
з боку факультету іноземної філології – декан Хоптяр А.О., заступники декана з виховної та профорієнтаційної роботи Дворницька Н.І., з наукової роботи та інформатизації навчального процесу Шулик П.Л., гаранти освітніх програм Боднарчук Т.В., Стахнюк Н.О., Сторчова Т.В., представники груп забезпечення спеціальностей, керівник практики;
з боку стейкхолдерів – Кам’янець-Подільського НВК № 13 – директор Охота І. В., заступник директора з науково-методичної роботи Веселовська Л. І., вчителі польської мови Вітковська Т.В. та Миськова Л. А.
Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників факультету. Учасники зустрічі обмінялися думками щодо змісту освітньо-професійної програми Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці.
Представники Кам’янець-Подільського НВК № 13 розповіли про вимоги, які висуває до молодого педагога сучасний навчально-виховний процес, вказали на сильні сторони освітньої програми та надали свої пропозиції з її удосконалення. Вони висловили підтримку напрямку розвитку спеціальності й задекларували готовність до подальшої співпраці.
ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ!