РОЗКЛАД екзаменів літньої екзаменаційної сесії факультету іноземної філології К-ПНУ імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2022-2023 н.р. (денна форма навчання)

 

ГРАФІК роботи  екзаменаційних комісій факультету іноземної філології у 2022-2023 н. р

 

РОЗКЛАД  роботи екзаменаційних комісій  факультету іноземної філології у 2022-2023 н. р.

 

ГРАФІК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМЗАБОРГОВАНОСТІ  (1 семестр 2022-2023 н.р. денна форма)