ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ЗА ПРОГРАМОЮ ЕРАЗМУС+

Програми міжнародної академічної мобільності

Документи для участі в програмах академічної мобільності

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ СТАЖУВАННЯ ТА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НПП ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ:

 Кафедри німецької мови (сертифікати)

 Кафедри англійської мови (сертифікати)

Кафедри германських мов і зарубіжної літератури (сертифікати)

Кафедри іноземних мов (сертифікати)

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ СТАЖУВАННЯ ТА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ:

 

ДОСВІД УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ СТАЖУВАННЯ ТА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

 

Участь у міжнародних програмах стажування та академічної мобільності здобувачів вищої освіти. Німецька мова (сертифікати)

 

Мирослава Побережна, студентка факультету іноземної філології, отримала сертифікат NAWA, що засвідчує знання з польської мови та культури. Заняття проводились на навчальній платформі у період 3.08-15.09.2020 р.

Certyfikat NAWA wyróżnienie (17)_01

 

 

НАТАЛІЯ ГРИБ,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

 

Програма ЄС Еразмус+ КА 171: Міжнародна кредитна мобільність

Certificate

Transcript of Records

Гуманітарно-Природничий Університет імені Яна Длугоша в Ченстохові
Республіка Польща
з 01 жовтня 2022 р. по 06 січня 2023 р.

ВАЛЕРІЯ СІДНЮК,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

Програма ЄС Еразмус+ КА 171: Міжнародна кредитна мобільність

Transcript of Records

Гуманітарно-Природничий Університет імені Яна Длугоша в Ченстохові
Республіка Польща
з 01 жовтня 2022 р. по 06 січня 2023 р.

РОКСОЛАНА ВЕНГРИНСЬКА,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

Програма ЄС Еразмус+ КА 171: Міжнародна кредитна мобільність

Certificate and Transcript of Records

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Республіка Словаччина

з 12 вересня 2022 р. по 03 лютого 2023 р.

 

МАРГАРИТА КОЗЕРАЦЬКА,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

Програма ЄС Еразмус+ КА 171: Міжнародна кредитна мобільність

Certificate

Transcript of Records

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Республіка Словаччина

з 12 вересня 2022 р. по 03 лютого 2023 р.

 

ОЛЕНА САМАР,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

Програма ЄС Еразмус+ КА 171: Міжнародна кредитна мобільність

Certificate and Transcript of Records

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Республіка Словаччина

з 12 вересня 2022 р. по 03 лютого 2023 р.

 

ВАЛЕРІЯ ІГНАТ,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

Програма ЄС Еразмус+ КА 171: Міжнародна кредитна мобільність

Certificate and Transcript of Records

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Республіка Словаччина

з 12 вересня 2022 р. по 03 лютого 2023 р.

 

НАТАЛІЯ РУЙ,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Програма ЄС Еразмус+ КА 171: Міжнародна кредитна мобільність

Certificate and Transcript of Records

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Республіка Словаччина

з 12 вересня 2022 р. по 03 лютого 2023 р.

ВЛАДИСЛАВА ЛІСОВА,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Програма ЄС Еразмус+ КА 107: Міжнародна кредитна мобільність Католицький Університет в місті Ружомберок

Республіка Словаччина

09.09.2019 – 02.02.2020

 

ДАР’Я БІЛЮГА,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

 

Програма ЄС Еразмус+ КА 107: Міжнародна кредитна мобільність

Жешувський Університет

Республіка Польща

6 семестр

2019 – 2020