ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ К-ПНУ (нова редакція)

Програми міжнародної академічної мобільності

Документи для участі в програмах академічної мобільності

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ СТАЖУВАННЯ ТА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НПП ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ:

 Кафедри німецької мови (сертифікати)

 Кафедри англійської мови (сертифікати)

Кафедри германських мов і зарубіжної літератури (сертифікати)

Кафедри іноземних мов (сертифікати)

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ СТАЖУВАННЯ ТА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ:

Участь у міжнародних програмах стажування та академічної мобільності здобувачів вищої освіти. Німецька мова (сертифікати)

Мирослава Побережна, студентка факультету іноземної філології, отримала сертифікат NAWA, що засвідчує знання з польської мови та культури. Заняття проводились на навчальній платформі у період 3.08-15.09.2020 р.

Certyfikat NAWA wyróżnienie (17)_01

 

Учасники грантової програма ЄС Еразмус+:

 

Лісова Владислава Вікторівна – студентка 3 курсу спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

 

 

 

 

 

 

 

Білюга Дар`я Андріївна – студентка 3 курсу спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)